LYNPARZA - PROSPECT

Prospectul pentru LYNPARZA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LYNPARZA
Substanța activă: OLAPARIBUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L01
Acțiune terapeutică: -
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 448 capsule (4 flacoane x112 capsule)
Cod cim: W61522002
Firma producătoare: ASTRAZENECA UK LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: