ZYPREXA 15mg - PROSPECT

Prospectul pentru ZYPREXA 15mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZYPREXA 15mg
Substanța activă: OLANZAPINUM
Concentrația: 15mg
Cod atc: N05AH03
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 70compr. film. ( blist.Al abutisate la rece)
Cod cim: W08991004
Firma producătoare: ELI LILLY AND COMPANY LTD. - MAREA BRITANIE