OLAZAX DISPERZI 5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OLAZAX DISPERZI 5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OLAZAX DISPERZI 5 mg
Substanța activă: OLANZAPINUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: N05AH03
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al x 28 compr. orodispersabile
Cod cim: W55094001
Firma producătoare: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. - REPUBLICA CEHA
Conținut prospect: