OLANZAPINE MYLAN 20mg - PROSPECT

Prospectul pentru OLANZAPINE MYLAN 20mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OLANZAPINE MYLAN 20mg
Substanța activă: OLANZAPINUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: N05AH03
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 35 compr. filmate (blist. Al/Al)
Cod cim: W53548002
Firma producătoare: MCDERMOTT LABORATORIES LTD. - IRLANDA