KOGENATE BAYER 2000UI - PROSPECT

Prospectul pentru KOGENATE BAYER 2000UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KOGENATE BAYER 2000UI
Substanța activă: OCTOCOG ALFA
Concentrația: 2000UI
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa preumpluta x 5,0ml sol. + ambalaj supl. ce contine o trusa de adm.
Cod cim: W63910001
Firma producătoare: BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect: