ADVATE 1500UI - PROSPECT

Prospectul pentru ADVATE 1500UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ADVATE 1500UI
Substanța activă: OCTOCOG ALFA
Concentrația: 1500UI
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II
Cod cim: W51450001
Firma producătoare: BAXTER SA - BELGIA
Conținut prospect: