OCREVUS 300 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OCREVUS 300 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OCREVUS 300 mg
Substanța activă: OCRELIZUMAB
Concentrația: 300mg
Cod atc: L04AA36
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. x 10 ml conc.
Cod cim: W64485001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: