GAZYVARO 1000 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GAZYVARO 1000 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GAZYVARO 1000 mg
Substanța activă: OBINUTUZUMABUM
Concentrația: 1000mg
Cod atc: L01XC15
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. din sticla de 50 ml care contine 40 ml concentrat
Cod cim: W64380001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: