BENEFIX 2000UI - PROSPECT

Prospectul pentru BENEFIX 2000UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BENEFIX 2000UI
Substanța activă: NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)
Concentrația: 2000UI
Cod atc: B02BD04
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringa umpluta. x 5ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon
Cod cim: W60172002
Firma producătoare: WYETH FARMA S.A - SPANIA
Conținut prospect: