OPDIVO 10 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru OPDIVO 10 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OPDIVO 10 mg/ml
Substanța activă: NIVOLUMABUM
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: L01XC17
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla de tip I x 40 mg conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W61901001
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:

OPDIVO 10 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla de tip I x 100 mg conc. pt. sol. perf.