OFEV 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OFEV 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OFEV 150 mg
Substanța activă: NINTEDANIBUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: L01XE31
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu 30x1 capsule moi în blistere perforate din aluminiu pentru eliberarea unui unitatii dozate
Cod cim: W61690001
Firma producătoare: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG - GERMANIA