NIMESULID ARENA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NIMESULID ARENA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NIMESULID ARENA 100 mg
Substanța activă: NIMESULIDUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: M01AX17
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE NESTEROIDIENE ALTE ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE - NESTEROIDIENE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12408_18.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W51945001
Firma producătoare: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12408/2019/01

                                                               

Anexa 1 

                                                                                                                               

                                       

Prospect 

 
 
 

 

NIMESULIDĂ ARENA 100 mg comprimate 

Nimesulidă 

 
 
 

Compoziţie 

 
Un comprimat conţine nimesulidă 100 mg şi excipienţi: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, 
amidon de porumb, povidonă K30, talc, stearat de magneziu. 
 

Grupa farmacoterapeutică: 

alte antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene 

 
Indicaţii terapeutice 
 

Tratamentul durerii acute 
Tratamentul dismenoreei primare. 
Nimesulid trebuie prescris numai ca a doua linie de tratament. Decizia de a prescrie nimesulid trebuie 
să se bazeze pe evaluarea  individuală a profilului de risc al pacientului. 
 

Contraindicaţii 
 

Hipersensibilitate la nimesulidă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului. 
Antecedente de reacţii de hipersensibilitate (de exemplu: bronhospasm, rinită, urticarie) la 
administrarea de acid acetilsalicilic sau alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). 
Antecedente de reacţii hepatotoxice la nimesulidă. 
Insuficienţă cardiacă severă. 
Ulcer gastric sau duodenal activ, antecedente de ulceraţii recurente sau hemoragii gastro-intestinale, 
hemoragii cerebrovasculare sau alte tipuri de hemoragii sau sângerări active. 
Pacienţi cu insuficienţă renală severă. 
Leziuni hepatice active. 
Copii cu vârsta sub 15 ani. 
Ultimul trimestru de sarcină şi perioada de alăptare. 
 

Precauţii 
 

Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai 
scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi pct. 

Doze şi mod de administrare

). 

Dacă nu se observă niciun beneficiu terapeutic, tratamentul trebuie întrerupt. 
 
Rareori, s-a raportat că administrarea nimesulidei a fost asociată cu reacţii hepatice grave, inclusiv, 
foarte rar cazuri letale (vezi, de asemenea, pct. 

Reacţii adverse

). La pacienţii la care, în timpul 

tratamentului cu nimesulidă, apar simptome sugestive pentru afectarea hepatică (de exemplu: 
anorexie, greaţă, vărsături, dureri abdominale, oboseală, urini hipercrome) sau pacienţii la care apare 
modificarea testelor funcţionale hepatice, tratamentul trebuie întrerupt. Aceşti pacienţi nu trebuie să 
mai utilizeze nimesulidă. Afectarea hepatică, reversibilă în cele mai multe cazuri, a fost raportată după 
o expunere de scurtă durată la medicament. 
Trebuie evitate administrarea concomitentă de medicamente hepatotoxice şi abuzul de alcool etilic în 
perioada tratamentului cu Nimesulid Arena, deoarece poate creşte riscul reacţiilor adverse hepatice. 
 
În timpul tratamentului cu Nimesulid Arena, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu utilizeze alte analgezice. 
Nu este recomandată administrarea simultană de alte antiinflamatoare nesteroidiene. 


Page 2
background image

 

 

 
Hemoragii gastro-intestinale sau ulceraţii/perforaţii pot să apară în orice moment al tratamentului, cu 
sau fără simptome premergătoare sau antecedente de afecţiuni gastro-intestinale. Dacă apar hemoragii 
gastro-intestinale sau ulceraţii, se impune întreruperea tratamentului cu nimesulidă. Nimesulida trebuie 
administrată cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni gastro-intestinale, inclusiv antecedente de ulcer 
peptic, hemoragii gastro-intestinale, colită ulcerativă sau boală Crohn. 
 

Efecte cardiovasculare şi cerebrovasculare 

La pacienţii cu antecedente de hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă congestivă uşoară 
până la moderată, sunt necesare monitorizare şi recomandări adecvate, deoarece raportările au arătat că 
tratamentul cu AINS se asociază cu retenţie lichidiană şi edeme. 
 
Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special în doze 
mari şi în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor 
trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral). Datele existente 
sunt insuficiente pentru excluderea unui asemenea risc pentru nimesulidă. 
 
Pacienţii cu hipertensiune arterială necontrolată, insuficienţă cardiacă congestivă, boală cardiacă 
ischemică diagnosticată, arteriopatie periferică şi/sau boală cerebrovasculară trebuie trataţi cu 
nimesulidă numai după evaluare atentă. O evaluare similară trebuie efectuată înainte de iniţierea 
tratamentului de lungă durată la pacienţii cu factori de risc în ceea ce priveşte apariţia de boli 
cardiovasculare (de exemplu: hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat). 
 
Antiinflamatoarele nesteroidiene pot masca febra determinată de infecţiile bacteriene. 
 
Utilizarea nimesulidei poate reduce fertilitatea la femei şi nu se recomandă femeilor aflate în perioada 
de concepţie. Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Nimesulid Arena la femeile 
care prezintă afectarea fertilităţii sau care sunt în cursul unei investigaţii pentru infertilitate (vezi pct. 

Sarcina şi alăptarea

). 

 
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

Interacţiuni 
 

Asocierea de nimesulidă cu alte medicamente necesită supravegherea atentă a efectelor clinice şi 
biologice. 

Asocieri nerecomandate: 

alte antiinflamatoare nesteroidiene sau salicilaţi în doze mari: creşte riscul de producere a 
ulcerului şi a hemoragiei intestinale, prin efecte aditive; 

anticoagulante orale, heparină şi ticlopidină: creşte riscul hemoragiei prin inhibarea funcţiei 
plachetare şi iritaţia mucoasei gastro-duodenale. Dacă asocierea nu poate fi evitată, se 
recomandă supraveghere clinică şi biologică, inclusiv monitorizarea timpului de sângerare şi a 
timpului de protrombină; 

litiu (interacţiune descrisă pentru diclofenac, ketoprofen, indometacin, fenilbutazonă, 
piroxicam): prin diminuarea excreţiei renale de litiu, poate creşte litemia până la valori toxice. 
Dacă este necesară asocierea, se recomandă monitorizarea litemiei şi adaptarea corespunzătoare 
a dozei; 

metotrexat administrat în doze foarte mari, mai mult de 15 mg pe săptămână: nimesulida creşte 
toxicitatea hematologică a acestuia, prin deplasarea de pe proteinele plasmatice şi diminuarea 
clearance-ului renal. 

 

Asocieri care necesită prudenţă: 

diuretice: creşte riscul insuficienţei renale prin diminuarea filtrării glomerulare, datorită scăderii 
sintezei de prostaglandine renale. Sunt necesare hidratarea pacientului şi monitorizarea funcţiei 
renale la începutul tratamentului; 


Page 3
background image

 

 

metotrexat administrat în doze mai mici de 15 mg pe săptămână: nimesulida creşte toxicitatea 
hematologică a acestuia, prin deplasarea de pe proteinele plasmatice şi diminuarea clearance-
ului renal. Se recomandă determinarea frecventă a hemogramei în primele săptămâni de 
tratament asociat; 

pentoxifilină: creşte riscul hemoragic. Se recomandă supraveghere clinică şi control frecvent al 
timpului de sângerare. 

 

Asocieri de care trebuie să se ţină seama: 

antihipertensive (beta-blocante, inhibitori ai enzimei de conversie, diuretice) prin extrapolare de 
la indometacină: scade efectul antihipertensiv, prin inhibarea sintezei prostaglandinelor 
vasodilatatoare; 

trombolitice: creşte riscul de hemoragie; 

ciclosporină: creşte riscul efectelor nefrotoxice, mai ales la vârstnici;

  

dispozitive intrauterine: risc controversat de scădere a eficacităţii contraceptive. 

 
Atenţionări speciale 
 

La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă, se recomandă precauţie, deoarece folosirea Nimesulid 
Arena poate determina o alterare a funcţiei renale. În cazul în care se constată acest lucru, tratamentul 
trebuie întrerupt. 

 

Ţinând cont de proprietăţile farmacocinetice, nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu 
insuficienţă renală uşoară - moderată (clearance-ul creatininei 30–80 ml/min). La pacienţii cu 
insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min) Nimesulid Arena este contraindicat 
(vezi pct. 

Contraindicaţii

). 

 
Nu este necesară ajustarea dozelor la adolescenţi (15-18 ani), având în vedere profilul farmacocinetic 
la adulţi şi proprietăţile farmacodinamice ale nimesulidei. 
 
Pacienţii vârstnici sunt, în mod particular, susceptibili la apariţia reacţiilor adverse la AINS, incluzând 
hemoragii  gastro-intestinale  şi  perforaţii,  alterarea  funcţiei  renale,  cardiace  şi  hepatice.  De  aceea,  se 
recomandă o monitorizare clinică atentă. 
Nu este necesară reducerea dozelor la pacienţii vârstnici. 
 
Deoarece nimesulida poate interfera cu funcţia plachetară, trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu 
diateze hemoragice şi/sau la pacienţii aflaţi sub tratament cu anticoagulante şi/sau antiagregante 
plachetare (vezi, de asemenea, pct. 

Contraindicaţii

). Totuşi, nimesulida nu este un înlocuitor al 

acidului acetilsalicilic în profilaxia unor afecţiuni cardiovasculare. 
 
Pacienţii care prezintă astm bronşic asociat unei rinite cronice, unei sinuzite şi/sau unei polipoze 
nazale, prezintă risc crescut de manifestări alergice în cazul utilizării acidului acetilsalicilic şi/sau altor 
AINS. Administrarea nimesulidei la această categorie de pacienţi poate declanşa o criză de astm 
bronşic. 

 
Sarcina şi alăptarea 
 

Administrarea Nimesulid Arena este contraindicată în ultimul trimestru de sarcină. 
Ca şi alte antiinflamatoare nesteroidiene, nimesulida nu este recomandată femeilor care doresc să 
rămână gravide. Administrarea trebuie întreruptă la femeile care prezintă afectarea fertilităţii sau la 
care se efectuează investigaţii privind fertilitatea. 
Până în prezent, la om, nu s-a raportat niciun efect malformativ. Totuşi, pentru a confirma absenţa 
riscului este necesară efectuarea unor studii epidemiologice suplimentare. 
În timpul ultimului trimestru de sarcină, toate AINS pot determina: 
-toxicitate cardio-pulmonară fetală (hipertensiune arterială pulmonară cu închiderea prematură a 
canalului arterial) şi disfuncţie renală, mergând până la insuficienţă renală cu oligohidramnios; 
-prelungirea timpului de sângerare la mamă şi făt, la sfârşitul sarcinii. 


Page 4
background image

 

 

Ca urmare, în primele 5 luni de sarcină nimesulida se va administra numai dacă este absolut necesar. 
În ultimul trimestru de sarcină utilizarea nimesulidei este contraindicată. 
Nu se cunoaşte dacă nimesulida se excretă în laptele matern; ca urmare, Nimesulid Arena nu trebuie 
administrat în timpul alăptării. 
 

Capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 

Nu s-au realizat studii despre efectele Nimesulid Arena asupra capacităţii de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. Totuşi, pacienţii care au prezentat ameţeli, vertij sau somnolenţă după ce au fost 
trataţi cu nimesulidă

 

nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje. 

 
Doze şi mod de administrare 
 

Pentru a reduce riscul reacţiilor adverse trebuie utilizată doza minimă eficace, cea mai scurtă perioadă. 
Durata maximă a unei cure de tratament cu nimesulidă este de 15 zile. 
 
Medicamentul este destinat administrării la adulţi şi copii cu vârsta peste 15 ani. 
Doza uzuală este de 2 comprimate Nimesulid Arena 100 mg (200 mg nimesulidă) pe zi, administrate 
oral, în două prize a câte un comprimat Nimesulid Arena 100 mg (100 mg nimesulidă), dimineaţa şi 
seara. 
Comprimatele trebuie administrate cu un pahar cu apă, după mese. 

 

Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai scurte perioade necesare 
controlării simptomelor (vezi pct. 

Reacţii adverse

). 

 
Medicamentul trebuie utilizat pentru cea mai scurtă durată de timp posibil, în funcţie de situaţia clinică 
a pacientului. 

 
Reacţii adverse 
 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 utilizator din 10 

Frecvente: 

care afectează 1 până la 10 utilizatori din 100 

Mai puţin frecvente: 

care afectează afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 

Rare: 

care afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Reacţiile adverse raportate în asociere cu tratamentul cu AINS au fost edemul, hipertensiunea arterială 
şi insuficienţa cardiacă. 
 
Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special în doze 
mari şi în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor 
trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral) (vezi pct. 

Precauţii

). 

 
Reacţiile adverse la nimesulidă sunt rare sau foarte rare, apar de obicei la începutul tratamentului şi 
sunt, în general, reversibile. Câteva reacţii adverse (hemoragie gastro-intestinală, ulcer duodenal şi 
perforaţie duodenală, ulcer gastric şi perforaţie gastrică) sunt mai puţin frecvente iar creşterea valorilor 
plasmatice ale enzimelor hepatice a fost raportată frecvent. 
 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

: erupţii cutanate, urticarie, prurit, eritem şi cazuri rare de 

sindrom Stevens-Johnson, eritem bulos şi necroliză epidermică toxică. 

Tulburări gastro-intestinale

: stomatită, greaţă, epigastralgii, dureri abdominale, diaree, constipaţie, 

hemoragie gastro-intestinală, ulcer duodenal şi perforaţie duodenală, ulcer gastric şi perforaţie 
gastrică. 


Page 5
background image

 

 

Tulburări hepatobiliare

: valori plasmatice crescute ale enzimelor hepatice. S-au raportat reacţii 

hepatice grave, inclusiv cazuri de colestază şi hepatită fulminantă, unele cu evoluţie letală. 
Medicamentul este contraindicat la pacienţii cu leziuni hepatice active. Pe parcursul tratamentului cu 
acest medicament se recomandă monitorizarea funcţiei hepatice. 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

: oligurie, cazuri rare de hematurie şi insuficienţă renală. 

Tulburări ale sistemului nervos

: somnolenţă, cefalee, confuzie şi cazuri rare de afectare vizuală. 

Tulburări hematologice şi limfatice

: cazuri rare de purpură, trombocitopenie, pancitopenie şi 

granulocitopenie. 

Tulburări ale sistemului imunitar

: edem Quincke, cazuri rare de reacţii anafilactice. 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

: cazuri de dispnee şi astm bronşic, în special la 

pacienţii alergici la acidul acetilsalicilic şi la alte antiinflamatoare nesteroidiene sau cu astm bronşic 
indus de acidul acetilsalicilic. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice  reacţii adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau farmacistului.  Acestea includ 
orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin 
intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse, 
puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  

 
Supradozaj 
 

În caz de supradozaj, tratamentul cu nimesulidă trebuie întrerupt şi se recomandă instituirea 
tratamentului simptomatic şi de susţinere (lavaj gastric şi/sau administrare de cărbune activat, 
reechilibrare hidroelectrolitică) într-o unitate de terapie intensivă. 
 

Păstrare 
 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Ambalaj 
 

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate. 
 

Producător 

 
ARENA GROUP S.A., 
B-dul Dunării Nr. 54,cod 077190,  Oras  Voluntari, Jud. Ilfov, România 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 

ARENA GROUP  S.A 
Str. Ştefan Mihăileanu, nr 31, sector 2 
Bucureşti, cod 024022, România 

 
Data ultimei verificări a prospectului 
 

Septembrie 2019