TASIGNA - PROSPECT

Prospectul pentru TASIGNA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TASIGNA
Substanța activă: NILOTINIBUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: L01XE08
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 caps.(blist. PVC/PVDC/Al)
Cod cim: W52708003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA