ERCEFURYL 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ERCEFURYL 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ERCEFURYL 200 mg
Substanța activă: NIFUROXAZIDUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: A07AX03
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE INTESTINALE ALTE ANTIINFECTIOASE INTESTINALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9024_31.05.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 14 caps.
Cod cim: W63531001
Firma producătoare: DELPHARM DIJON - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9024/2016/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Ercefuryl 200 mg capsule 

Nifuroxazidă 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Ercefuryl şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Ercefuryl  

3. 

Cum să luaţi Ercefuryl  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Ercefuryl 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Ercefuryl şi pentru ce se utilizează  

 
Ercefuryl conţine ca substanţă activă nifuroxazidă. Acest medicament este un antibacterian intestinal. 
 
Ercefuryl este indicat în completarea rehidratării, în tratamentul diareei acute de origine infecţioasă, la adulţi, 
adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani. 
 
Tratamentul nu înlocuieşte măsurile dietetice şi rehidratarea, dacă aceasta este necesară. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Ercefuryl 

 
Nu utilizaţi Ercefuryl: 

dacă sunteţi alergic la derivaţi de nitrofuran sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

copii cu vârsta sub 6 ani. 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Ercefuryl, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

dacă diareea apare la copii cu vârsta sub 2 ani, administrarea de lichide (rehidratarea) reprezintă 

tratamentul esenţial al diareei acute. 

dacă diareea apare la copii cu vârsta peste 2 ani; rehidratarea trebuie luată întotdeauna în considerare. 

 

Page 2
background image

Trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră  

dacă diareea persistă după 2 zile de tratament 

dacă diareea este severă şi prelungită (depăşeşte 6 scaune lichide pe zi sau persistă mai mult de 24 ore) 

sau este însoţită de vărsături severe şi refuzul alimentaţiei; în acest caz, medicul dumneavoastră va 
decide dacă este necesar să vă prescrie un tratament de rehidratare care se poate administra pe cale 
intravenoasă 

dacă apar febră sau vărsături 

dacă apar sânge sau mucus în scaun. 

 
Acest tratament însoţeşte măsurile dietetice, conform cărora trebuie: 
-  să beţi lichide din abundenţă (băuturi aromate sau îndulcite), pentru a compensa pierderile de lichide 

cauzate de diaree (în medie, necesarul zilnic de apă al adultului este de 2 litri). 
Dacă medicul dumneavoastră v-a prescris o soluţie orală de rehidratare, este foarte important să 
respectaţi modul de reconstituire şi instrucţiunile de utilizare a soluţiei orale. 

-  să vă alimentaţi în timpul diareei: 

  excluzând anumite tipuri de alimente, în special crudităţi, fructe, legume verzi, mâncăruri 

condimentate şi alimente sau băuturi foarte reci sau cu gheaţă 

  consumând preferenţial carne friptă sau orez. 

Medicul dumneavoastră va stabili dacă trebuie să excludeţi laptele şi produsele lactate din dietă. 
Este foarte important să urmaţi recomandările medicului dumneavoastră în ceea ce priveşte alimentaţia. 

 
Ercefuryl împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Este de preferat să se evite utilizarea Ercefuryl în timpul sarcinii. 
 
Alăptarea rămâne posibilă în cazul tratamentului de scurtă durată cu acest medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Ercefuryl nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
Ercefuryl conţine zahăr. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 

întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

 
 
3. 

Cum să utilizaţi Ercefuryl 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Indicat adulţilor şi copiilor peste 6 ani 
Adulţi: doza recomandată este de 4 capsule Ercefuryl (800 mg nifuroxazidă) pe zi, repartizate în 2-4 prize. 
Copii peste 6 ani: 3 până la 4 capsule Ercefuryl (600 până la 800 mg nifuroxazidă) pe zi, repartizate în 
2-4 prize. 
 
Copii cu vârsta sub 6 ani 
Este contraindicată administrarea de comprimate sau capsule la copii sub 6 ani, deoarece pot să apară 
accidente la înghiţire. 
 
 

Page 3
background image

 

Mod şi cale de administrare 
Se administrează pe cale orală. 
Capsulele trebuie înghiţite cu un pahar cu apă. 
 
Durata tratamentului 
Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 7 zile. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Ercefuryl decât trebuie 

Dacă luaţi mai mult Ercefuryl decât trebuie adresaţi-vă imediat medicului. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Ercefuryl 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Tulburări ale sistemului imunitar 
Este posibil să apară cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile): reacţii 
alergice, cum sunt erupţii pe piele, urticarie, angioedem (umflarea bruscă a unei părţi a corpului, de obicei a 
feţei, a limbii sau a gâtului), şoc anafilactic (reacţie alergică gravă, care poate fi generalizată). 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Ercefuryl 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Ercefuryl
 
Substanţa activă este nifuroxazida. Fiecare capsulă conţine nifuroxazidă 200 mg. 
Celelalte componente sunt: amidon de porumb, sucroză (zahăr), stearat de magneziu, oxid galben de fer 
(E 172), dioxid de titan (E 171), gelatină. 
 

Page 4
background image

Cum arată Ercefuryl şi conţinutul ambalajului 
Ercefuryl se prezintă sub formă de capsule opace, de culoare galbenă, conţinând o pulbere de culoare 
galbenă. 
Capsulele sunt disponibile în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 14 capsule. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă   
SANOFI-SYTHELABO OTC 
9, rue du Président Allende, 94258 Gentilly Cedex, Franţa 
 
Fabricantul 
Delpharm Dijon 
6 boulevard de l’Europe, 21800 Quetigny  
Franţa 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

Sanofi Romania SRL 
Tel: 021 317 31 36 
 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2016. 
 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.