NEVIRAPINA TEVA 200mg - PROSPECT

Prospectul pentru NEVIRAPINA TEVA 200mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEVIRAPINA TEVA 200mg
Substanța activă: NEVIRAPINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J05AG01
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI NON-NUCLEOZIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Blistere din PVC/PE/PVdC - Al x 60 comp.
Cod cim: W63028001
Firma producătoare: TEVA PHARMACEUTICALS WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA