NEVANAC 3 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru NEVANAC 3 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEVANAC 3 mg/ml
Substanța activă: NEPAFENACUM
Concentrația: 3mg/ml
Cod atc: S01BC10
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. PEJD x 3 ml susp.
Cod cim: W64478001
Firma producătoare: S.A. ALCON - COUVREUR N.V. - BELGIA
Conținut prospect: