MIOSTIN 0,5 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru MIOSTIN 0,5 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MIOSTIN 0,5 mg/ml
Substanța activă: NEOSTIGMINI METILSULFAS
Concentrația: 0,5mg/ml
Cod atc: N07AA01
Acțiune terapeutică: PARASIMPATOMIMETICE ANTICOLINESTERAZICE
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6051_27.12.05.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x 1 ml sol. inj.
Cod cim: W42889001
Firma producătoare: ZENTIVA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6051/2005/01-02 

 

 

                         

Anexa

 

                                                                                                                                                                       

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

Miostin 0,5 mg/ml soluţie injectabilă 

 Metilsulfat de neostigmină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Miostin 0,5 mg/ml şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Miostin 0,5 mg/ml  

3. 

Cum să vi se administreze Miostin 0,5 mg/ml  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Miostin 0,5 mg/ml 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Miostin 0,5 mg/ml şi pentru ce se utilizează  

 

Miostin 0,5 mg/ml face parte din grupa medicamentelor cu acţiune asupra sistemului nervos, 
parasimpatomimetice, anticolinesterazice. Miostin 0,5 mg/ml este indicat în: 

-

 

miastenia  gravis  –  tratament  simptomatic  în  cazurile  în  care  nu  se  poate  administra 

neostigmină pe cale orală; 

-

 

diagnosticul miasteniei gravis (testul la neostigmină); 

-

 

decurarizarea  postoperatorie  indusă  de  curarizantele  antidepolarizante  (de  exemplu, 

tubocurarina, dimetiltubocurarina, galamina, pancuroniu, etc); 

-

 

ileusul paralitic şi retenţia urinară postoperatorii - prevenire şi tratament - după excluderea 

diagnosticului de obstrucţie mecanică. 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze

 

Miostin 0,5 mg/ml 

 
Nu utilizaţi Miostin 0,5 mg/ml :  

 

-

 

dacă sunteţi alergic la neostigmină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6); 


Page 2
background image

 

-

 

dacă aveţi astm bronşic; 

-

 

dacă suferiţi de boala Parkinson; 

-

 

dacă aveţi o obstrucţie mecanică intestinală sau la nivelul tractului urinar; 

-

 

dacă aveţi peritonită. 

 

Atenţionări şi precauţii 

 
Înainte să vi se administreze Miostin 0,5 mg/ml, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Se  impune  prudenţă  în  cazul  asocierii  cu  blocante  beta-adrenergice  (au  fost  raportate  câteva 
cazuri de bradicardie severă după administrarea de  neostigmină  concomitent cu  atropină)  sau 
dupa intervenţii chirurgicale recente la nivelul tractului gastro-intestinal sau urinar. 

-

 

Utilizarea neostigminei în doze mari prezintă risc de bloc neuromuscular paradoxal. 

-

 

Înainte de a utiliza neostigmină trebuie eliminate toate cauzele de scădere a forţei musculare.  

 

Atenţionări speciale 

Miostin  0,5  mg/ml  trebuie  administrat  cu  prudenţă  la  pacienţii  cu  bronşită  astmatiformă,  bradicardie, 
aritmii,  hipotensiune  arterială,  infarct  miocardic  recent,  insuficienţă  cardiacă,  vagotonie,  epilepsie, 
hipertiroidism, tireotoxicoză, insuficienţă renală, ulcer gastro-duodenal. 
 

Miostin 0,5 mg/ml împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi,  aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Efectul neostigminei poate fi antagonizat de medicamente care interferă cu transmiterea neuromusculară: 
aminoglicozide, clindamicina, colistina, ciclopropan, anestezice halogenate inhalatorii. 
Alte  medicamente,  incluzand  chinina,  clorochina,  hidroxiclorochina,  chinidina,  procainamida, 
propafenona,  litiul  şi  blocantele  beta-adrenergice  pot  agrava  miastenia  gravis  şi  pot  reduce  eficacitatea 
tratamentului cu parasimpatomimetice. 
Nu se asociază cu: metacolina, carbacolina, betanecol. 
Nu se administrează în timpul anesteziei cu halotan sau ciclopropan. 
La  pacienţii  care  utilizează  neostigmina  concomitent  cu  blocante  beta-adrenergice  poate  să  apară 
bradicardie severă şi hipotensiune arterială. 
Deşi  utilizarea  glucocorticoizilor  în  monoterapie  creşte  forţa  musculară  la  pacienţii  miastenici, 
administrarea  metilprednisolonului  concomitent  cu  neostigmina  exacerbează  simptomele  miasteniei, 
producând oboseală musculară severă, care necesită ventilaţie asistată.  
Anticolinesterazicele,  cum  este  neostigmina,  pot  inhiba  metabolizarea  suxametoniului,  accentuând  şi 
prelungind acţiunea acestuia. 
Antimuscarinicele, cum este atropina, antagonizează efectele muscarinice ale neostigminei. 
Efectul deprimant respirator al barbituricelor şi

 

derivatilor morfinici poate fi potenţat de metilsulfatul de 

neostigmină. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu sunt disponibile date privind efectul teratogen la animale. 
Până în prezent, nu sunt disponibile date clinice privind efectul malformativ sau fetotoxic al neostigminei. 
De aceea, neostigmina se va utiliza în timpul sarcinii numai dacă nu există alternative terapeutice şi numai 
după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal. După administrarea neostigminei 
în doze mari la gravide au fost raportate cazuri de miastenie neonatală.  


Page 3
background image

 

Nu  se  cunoaşte  dacă  neostigmina  se  excretă  în  laptele  matern.  Acest  fapt  este  posibil,  ţinând  cont  de 
structura neostigminei (amoniu cuaternar ionizat), prin analogie cu structura piridostigminei. Ca o măsură 
de precauţie se recomandă întreruperea alăptării în cazul utilizării neostigminei. 
În  cazul  mamelor  cu  miastenia  gravis,  alăptarea  este  contraindicată  datorită  trecerii  anticorpilor 
antireceptori colinergici în laptele matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Prin reacţiile adverse pe care le determină, neostigmina poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să vi se administreze Miostin 0,5 mg/ml 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul  dacă nu sunteţi sigur. 

Miastenia gravis 

La

 

pacienţii care nu pot utiliza tratament oral, doza recomandată este de 0,5-2,5 mg neostigmină (1-5 fiole 

Miostin 0,5 mg/ml), administrată injectabil intramuscular sau subcutanat, în 4-6 prize.  
La  copii:  doza  recomandată  este  de  0,04  mg  neostigmină/kg,  administrată  injectabil  subcutanat  sau 
intramuscular. 
 
 
 

Test la neostigmina 

Adulţi:  doza  recomandată  este  de  0,5  –  1  mg  neostigmină  (1-2  fiole  Miostin  0,5  mg/ml),  administrată 
injectabil intramuscular sau intravenos, asociată, eventual, cu injectarea a  0,25 mg sulfat de atropină (pentru 
evitarea unei posibile crize colinergice). 
Copii:  doza  recomandată  este  de  0,05  mg  neostigmină/kg,  administrată  injectabil  intramuscular  sau 
intravenos, asociată, eventual, cu injectarea de sulfat de atropină (pentru a evita apariţia unei posibile crize 
colinergice). 
În cazul în care apare sindromul miastenic, ameliorarea acestuia se realizează la 15 minute după injectare, 
cu diminuarea ptozei şi dispariţia progresivă a diplopiei. 

 

Decurarizare postoperatorie (dup

ă

 administrare de curarizante antidepolarizante)

 

Neostigmina  se  administrează  intravenos  lent,  la  pacientul  bine  ventilat,  eventual  în  perioada  de 
hiperventilaţie  când  concentraţia  dioxidului  de  carbon  este  scazută.  Concomitent  sau  cu  câteva  minute 
înainte, se administrează injectabil intravenos (în injecţie separată) 0,6-1,2 mg atropină pentru a preveni 
criza colinergică. 
Adulţi: doza recomandată este de 0,04-0,05 mg neostigmină/kg (doza uzuala: 0,5-2 mg neostigmină (1-4 
fiole Miostin 0,5 mg/ml). 
Copii: 0,03 mg neostigmină/kg administrată injectabil intravenos. 
Dacă  este  necesar,  doza  poate  fi  repetată.  Numai  în  cazuri  excepţionale  se  va  depăşi  doza  de  5  mg 
neostigmină. 

 

Ileus paralitic 

ş

i reten

ţ

ie urinar

ă

 postoperatorii

 

Prevenirea apariţiei acestora: doza recomandată este de 0,25 mg neostigmină (1/2 fiolă

 

Miostin 0,5 mg/ml) 

administrată injectabil subcutanat sau intramuscular, cât mai precoce după intervenţia chirurgicală. Doza 
se repetă la 4-6 ore, timp de 2-3 zile. 
Ileus  paralitic  postoperator:  doza  recomandată  este  de  0,5  mg  neostigmină  (o  fiolă

 

Miostin  0,5  mg/ml) 

administrată injectabil subcutanat sau intramuscular. 


Page 4
background image

 

Retenţie urinară postoperatorie: doza recomandată este de 0,5 mg (o fiolă

 

Miostin 0,5 mg/ml) administrată 

injectabil  subcutanat  sau  intramuscular.  Dacă  micţiunea  nu  apare  în  decurs  de  o  oră,  pacientul  trebuie 
cateterizat. După golirea vezicii, doza se repetă la interval de 3-4 ore, de cel puţin 5 ori.   
 
Miostin 0,5 mg/ml se administrează în injectii intramusculare, intravenoase şi subcutanate. 

 

În timpul administrării trebuie să fie disponibilă atropină, pentru a contracara reacţiile adverse severe de 
tip muscarinic. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Miostin 0,5 mg/ml decât trebuie  

Simptomatologie:  transpiraţii,  greaţă,  vărsături,  hipersalivaţie,  bradicardie  sau  alte  aritmii,  hipotensiune 
arterială, sincopă, mioză, lăcrimare, crampe musculare, creşterea peristaltismului cu diaree, fasciculaţii şi 
spasme  musculare,  slăbiciune  musculară  şi  paralizii,  senzaţie  de  constricţie  toracică,  dispnee,  creşterea 
secreţiilor bronşice şi bronhoconstricţie. În cazurile foarte grave poate să apară oboseală musculară severă, 
care, interesând muşchii respiratori, poate declanşa apnee cu anoxie cerebrală.  
Efecte  asupra  sistemului  nervos  central:  ataxie,  convulsii,  comă,  vorbire  neclară,  iritabilitate,  agitaţie, 
anxietate. Insuficienţă respiratorie (determinată de acţiunea asociată a receptorilor muscarinici, nicotinici 
şi efectul nervos central) sau oprirea cardiacă pot fi cauze de deces. 
Există situaţii când la un pacient cu miastenia gravis reacţiile de supradozaj sunt uşoare sau absente iar 
simptomul  major  al  crizei  colinergice  este  reprezentat  de  slăbiciunea  musculară  care  trebuie  să  fie 
diferenţiată de slăbiciunea musculară cauzată de exacerbarea bolii (criza miastenică).     
Tratamentul crizei colinergice prin supradozaj cu neostigmină constă în întreruperea imediată a oricărui 
tratament anticolinesterazic, administrarea intravenoasă a sulfatului de atropină 0,5 mg, doză care se repetă 
după 20 minute subcutanat sau intramuscular şi dacă este necesar, se recomandă transportul pacientului 
într-o unitate de terapie intensivă pentru respiraţie asistată. 
Efectele  nicotinice,  incluzând  slăbiciunea  musculară  şi  paralizia,  nu  sunt  antagonizate  de  atropină;  se 
recomandă  utilizarea  de blocante neuromusculare  competitive  în doze  mici.  Ca adjuvant al atropinei se 
recomandă folosirea pralidoxinei. Când este necesar, se recomandă tratament suportiv. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile  adverse  sunt  datorate  acţiunii  colinergice  şi  includ  greaţă,  vărsături,  diaree,  hipersalivaţie, 
bradicardie, lipotimie, mioză, crampe abdominale, fasciculaţii şi spasme musculare, stări de colaps. Aceste 
reacţii adverse se observă în special la subiecţii cu vagotonie. Efectele colinergice dispar după scăderea 
dozei de neostigmină sau dacă se injectează intramuscular sau intravenos 0,25 mg atropină. 
Pot să apară şi reacţii alergice de tip erupţii cutanate. 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 


Page 5
background image

 

Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected]
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Miostin 0,5 mg/ml

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Miostin 0,5 mg/ml 
 

-

 

Substanţa activă este metilsulfat de neostigmină. Un ml solutie injectabila contine 0,5 mg 
metilsulfat de neostigmină; 

-

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Miostin 0,5 mg/ml şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere 
și două inele colorate (roșu și galben) pe gâtul fiolei, pentru identificare, a câte 1 ml soluţie injectabilă. 
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere 
și două inele colorate (roșu și galben) pe gâtul fiolei, pentru identificare, a câte 1 ml soluţie injectabilă. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: 021 317 31 36 
Fax.: 021 317 31 34 
e-mail: [email protected] 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

România 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: 021 317 31 36 
Fax.: 021 317 31 34 
e-mail: [email protected] 


Page 6
background image

 

 
 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 

 
Acest prospect a fost revizuit în 

Iunie 2021. 

 

 


MIOSTIN 0,5 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x 1 ml sol. inj.