ATRIANCE - PROSPECT

Prospectul pentru ATRIANCE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ATRIANCE
Substanța activă: NELARABINUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: L01BB07
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PURINICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 6 flac. x 50 ml
Cod cim: W61693001
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: