SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml - PROSPECT

Prospectul pentru SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml
Substanța activă: NATRII CHLORIDUM
Concentrația: 90mg/10ml
Cod atc: V07ABN1
Acțiune terapeutică: PREPARATE FARA ACTIUNE TERAPEUTICA SOLVENTI SI AGENTI PENTRU DILUTII, INCL. SOL. PENTRU IRIGARE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11175_29.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si un inel colorat (albastru) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt. uz parenteral
Cod cim: W42810001
Firma producătoare: ZENTIVA SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11175/2018/01-02                                                              

Anexa 1 

                                                                                                                                                                         Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml solvent pentru uz parenteral 

clorură de sodiu 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

 

înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece 

conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-        Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
         Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
-        Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml

 

şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

3.

 

Cum să utilizaţi SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1. 

Ce este SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml şi pentru ce se utilizează  

 

SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml

 

este vehicul şi diluent pentru administrarea unor medicamente 

(compatibile în soluţie de clorură de sodiu) injectabile intramuscular, intravenos sau subcutanat. 

 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

 
Nu utilizaţi SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml: 

-

 

dacă sunteți alergic la clorură de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 
In stări de retenţie hidrosalină din: 
-

 

insuficienţă cardiacă congestivă; 

-

 

edeme periferice sau edem pulmonar; 

-

 

ciroză hepatică decompensată vascular; 

-

 

sindrom nefrotic; 

-

 

pre-eclampsie. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.

 

 
Prepararea amestecului se va face pe loc (extemporaneu), cu materiale şi instrumente sterile, în condiţii 
riguroase de asepsie. 
 


Page 2
background image

 

2

Înainte de utilizarea medicamentului se va verifica limpezimea soluţiei din fiole. 
 
Medicamentul este incompatibil cu: 

-

 

substanţe insolubile în apă, soluţii uleioase, soluţii alcolice, săruri de argint, plumb şi 

mercur ; 

-

 

amfotericină B; 

-

 

carbenicilină; 

-

 

eritromicină lactobionat. 

 

Înainte de a se amesteca cu un alt medicament, trebuie verificat intervalul de pH la care 
medicamentul îşi păstrează eficacitatea, acesta trebuind să fie cuprins între 4,5 şi 7. 

 
SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente

.  

 

Nu s-au observat interacţiuni cu alte medicamente.  

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 

În timpul sarcinii şi alăptării se administrează conform recomandării medicului. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml conține sodiu 

Acest medicament conține 90 mg de clorură de sodiu în fiecare fiolă. Această valoare este echivalentă cu 
4,5 % din doza maximă recomandată de sodiu pentru un adult. 

 
3.

 

Cum să utilizaţi Ser fiziologic 90 mg/10 ml 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

SERUL FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml se va administra injectabil intramuscular, intravenos sau subcutanat 
în amestec cu substanţa activă, imediat după ce s-a realizat diluţia sau dizolvarea acesteia, conform 
indicaţiilor producătorului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Ser fiziologic 90 mg/10 ml decât trebuie  

Hipernatremia poate să conducă la o acumulare de lichid extracelular, pentru menținerea osmolarităţii 
plasmatice normale, având ca efect edeme pulmonare și periferice. 
Hipercloremia poate provoca o pierdere de bicarbonat prin acidifierea urinii.  
 
Tratament: administrarea orală de apă și restricţia aportului de sodiu. Se va monitoriza în acest caz, 
concentraţia de sodiu din plasmă.   

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Poate să apară dezechilibru electrolitic datorită aportului de sodiu sau de clor.  
Hipernatriemia poate să apară ca o consecinţă a alterării funcţiei renale, cu scăderea excreţiei de sodiu. 
Aceasta poate conduce la o acumulare de lichid extracelular, pentru menţinerea osmolaritătii plasmatice 
normale, având ca efect edeme pulmonare şi periferice. 


Page 3
background image

 

3

Hipernatremia poate fi consecinţa unui aport inadecvat de apă sau unei pierderi excesive de apă. 
Hipercloremia poate provoca o pierdere de bicarbonat prin acidifierea urinii. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând 
reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.

  

 
5. 

Cum se păstrează SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj original.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
Ce conţine SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml 

-

 

Substanţa activă este clorura de sodiu. 10 ml solvent pentru uz parenteral conţin clorură de sodiu 90 
mg. 

-

 

Celălalt component este: apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de 
rupere și un inel colorat (albastru) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solvent pentru uz 
parenteral. 
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de 
rupere și un inel colorat (albastru) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solvent pentru uz 
parenteral. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50,  
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 31 36  
Fax: + 40 21 317 31 34  
[email protected]  
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 

România 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50,  
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 31 36  
Fax: + 40 21 317 31 34  
[email protected]  

 
Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018. 


SER FIZIOLOGIC 90 mg/10 ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si un inel colorat (albastru) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt. uz parenteral