STARLIX 60mg - PROSPECT

Prospectul pentru STARLIX 60mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STARLIX 60mg
Substanța activă: NATEGLINIDUM
Concentrația: 60mg
Cod atc: A10BX03
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 84 compr. film (blist. PVC/PE/PVDC)
Cod cim: W51732005
Firma producătoare: NOVARTIS FARMA S.P.A. - ITALIA