TYSABRI 300mg - PROSPECT

Prospectul pentru TYSABRI 300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TYSABRI 300mg
Substanța activă: NATALIZUMABUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L04AA23
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. X 15ml conc. pt. sol. perf
Cod cim: W61577001
Firma producătoare: BIOGEN IDEC DENMARK MANUFACTURING ApS - DANEMARCA
Conținut prospect: