NEXODAL 0,4 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru NEXODAL 0,4 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEXODAL 0,4 mg/ml
Substanța activă: NALOXONUM
Concentrația: 0,4mg/ml
Cod atc: V03AB15
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE PREPARATE ANTIDOT
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6064_13.01.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 fiole din sticla incolora x 1 ml sol. inj.
Cod cim: W53068001
Firma producătoare: HIKMA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 6064/2014/01                               

 

         

Anexa 1

 

                                                                                      

 

 

 

 

     Prospect 

 
 

Prospect: Informații pentru utilizator   

Nexodal 0,4 mg/ml soluție injectabilă sau perfuzabilă 

Clorhidrat de naloxonă  

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect 

1.

 

Ce este Nexodal și pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nexodal 

3.

 

Cum să utilizați Nexodal 

4.

 

Reacții adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Nexodal 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 

1. 

Ce este Nexodal și pentru ce se utilizează 

 

Nexodal 0,4 mg/ml este un medicament utilizat pentru a contracara efectele supradozajului cu opioide, 
de exemplu supradozajul cu morfină. 
Nexodal 0,4 mg/ml este utilizat pentru inversarea reacțiilor adverse ale opioidelor, pentru a contracara 
deprimarea sistemului nervos central și a sistemului respirator (dificultățile respiratorii) care pot pune 
viața în pericol.  
De asemenea, Nexodal 0,4 mg/ml este utilizat pentru a diagnostica supradozajul acut sau intoxicația cu 
opioide. 
 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nexodal 

 
Nu utilizați Nexodal 

-

 

dacă sunteți alergic la clorhidratul de naloxonă sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Aveți grijă deosebită când utilizați Nexodal 

 

dacă prezentați dependență fizică de morfină sau de medicamente similare sau ați fost tratat cu 
doze  mari  din  aceste  medicamente,  puteți  dezvolta  simptome  de  sevraj,  cum  sunt  tensiune 
arterială mare, bătăi rapide ale inimii, probleme respiratorii grave sau oprirea bătăilor inimii. 

 

dacă  Nexodal  trebuie  administrat  nou-născutului  dumneavoastră,  acesta  poate  prezenta 
simptome de sevraj acut. 

 

dacă  aveți  probleme  cardiovasculare  (deoarece,  probabil,  reacțiile  adverse  cum  sunt  tensiunea 
arterială  mare  și  tensiunea  arterială  mică,  bătăile  rapide  ale  inimii  sau  problemele  respiratorii 
grave pot apărea mai curând). 

 

dacă  luați  medicamentul  analgezic  buprenorfină.  În  acest  caz,  naloxona  este  eficace  într-o 
măsură limitată (vezi pct. 

Utilizarea altor medicamente”). 

 

V

ă

 rug

ă

m s

ă

 v

ă

 adresa

ț

i medicului dumneavoastr

ă

 chiar dac

ă

 aceste lucruri au fost valabile în cazul 


Page 2
background image

 

 

2

dumneavoastr

ă

 în orice moment în trecut.  

 

Nexodal împreună cu alte medicamente 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. 
Vă rugăm să aveți în vedere că aceste afirmații pot fi aplicabile în cazul unor medicamente utilizate cu 
ceva timp în urmă sau care vor fi utilizate la un anumit moment în viitor. 
 

Dacă  utilizați  analgezice,  precum  buprenorfina,  efectele  analgezice  pot  fi  crescute  când  sunteți 
tratat cu Nexodal. 

-

 

După  administrarea  Nexodal  în  coma  apărută  ca  urmare  a  supradozajului  cu  clonidină, 
hipertensiunea  arterială  severă  a  fost  raportată.  Clonidina  este  un  medicament  utilizat  în  cazul 
simptomelor  de  sevraj  care  apar  după  întreruperea  utilizării  opioidelor.  Se  administrează,  de 
asemenea, în caz de tensiune arterială mare, migrenă și bufeuri din menopauză. 

 

Nexodal împreună cu alimente și băuturi 

Vă rugăm să vă informați medicul dacă ați consumat alcool. La pacienții cu intoxicație multiplă (cu 
opioide și sedative sau alcool) instalarea efectului Nexodal poate fi mai puțin rapidă.  
 

Sarcina și alăptarea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să aveți un copil, 
adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu există date adecvate disponibile privind utilizarea Nexodal la femeile gravide. În timpul sarcinii, 
medicul  dumneavoastră  va  evalua  beneficiile  utilizării  Nexodal  în  comparație  cu  riscurile  posibile 
pentru copilul nenăscut. Nexodal poate determina simptome de sevraj la sugari (vezi pct. 

Aveți grijă 

deosebită când utilizați Nexodal”). 
 
Nu se cunoaște dacă Nexodal 0,4 mg/ml se excretă în laptele matern și nu s-a stabilit dacă sugarii care 
sunt alăptați sunt afectați de Nexodal 0,4 mg/ml. Prin urmare, alăptarea nu este recomandată pentru o 
perioadă de 24 de ore după tratament.

 

 
Adresa

ț

i-v

ă

 medicului dumneavoastr

ă

 sau farmacistului pentru recomand

ă

ri înainte de a lua orice 

medicament. 

 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

După administrarea Nexodal 0,4 mg/ml pentru inversarea efectelor opioidelor nu trebuie să conduceți 
vehicule, să folosiți utilaje sau să vă implicați în orice altă activitate solicitantă fizic sau mintal pentru 
cel puțin 24 de ore, deoarece efectele opioidelor pot să reapară. 
 

Nexodal conține sodiu 

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conţine 
sodiu”. 
 
 

3. 

Cum să utilizați

 

Nexodal 

 

Doză 

Medicul dumneavoastră va determina doza potrivită. 
 
Adulți 

 

Injecție i.v.: 0,1- 0,2 mg clorhidrat de naloxonă; dacă este necesar, pot fi administrate injecții i.v. 
suplimentare de 0,1 mg, la intervale de 2-3 minute. Poate fi necesară din nou o injecție suplimentară 
în următoarele 1-2 ore. 

 
Copii și adolescenți 


Page 3
background image

 

 

3

 

Inițial, injecție i.v. cu 0,01 - 0,02 mg clorhidrat de naloxonă pe kilogram greutate corporală, la 
intervale de 2-3 minute. Pot fi necesare doze suplimentare la intervale de 1-2 ore. Dozele pot fi 
diferite în funcție de recomandările locale. 

 
Vârstnici 

 

La pacienții vârstnici cu boală cardiacă preexistentă sau la cei cărora li se administrează 
medicamente cu potențial cardiotoxic, clorhidratul de naloxonă trebuie să fie utilizat cu precauție. 

 

Confirmarea diagnosticului

 

în cazul suspiciunii supradozajului acut sau intoxicației cu opioide 

 

 
Adulți 

 

Doza inițială este de 0,4 - 2 mg clorhidrat de naloxonă i.v. Dacă este necesar, doza poate fi repetată 
la intervale de 2-3 minute. 

 
Copii și adolescenți

 

 

Doza inițială este de 0,01 mg/kg greutate corporală i.v. Dacă nu se obține un răspuns satisfăcător, 
poate fi administrată o doză suplimentară mai mare, 0,1 mg/kg greutate corporală.  

 

Doza la copii și adolescenți poate să difere în funcție de recomandările locale.

 

 
Nou-născuții ale căror mame au urmat tratament cu opioide 

 

Doza uzuală este de 0,01 mg/kg greutate corporală i.v. Dacă este necesar, doza poate fi repetată la 
intervale de 2-3 minute. 

 

Doza la nou-născuți poate să difere în funcție de recomandările locale. 

 

Mod de administrare 

Nexodal poate fi injectat într-o venă (i.v.) sau într-un mușchi (i.m.) sau poate fi administrat prin 
perfuzie intravenoasă de către un medic sau o asistentă medicală. 
Administrarea i.m. a clorhidratului de naloxonă trebuie utilizată numai în cazurile în care 
administrarea i.v. nu este posibilă.  
Se poate administra  sub formă de perfuzie intravenoasă după diluare cu soluție de clorură de sodiu 
0,9 % sau soluție de glucoză 5 %. 

 
Durata tratamentului

 

Medicul dumneavoastră va determina durata tratamentului. 
 

Dac

ă

 ave

ț

i impresia c

ă

 efectul Nexodal este prea puternic sau prea slab, adresa

ț

i-v

ă

 medicului 

dumneavoastr

ă

 sau farmacistului.

 

 

Dacă utilizați mai mult Nexodal decât trebuie 

Dacă vi s-a administrat mai mult Nexodal decât trebuie, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră 
sau asistentei medicale. El/ea va lua măsurile necesare ulterioare, dacă este cazul. 
 

Dac

ă

 ave

ț

i orice întreb

ă

ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa

ț

i-v

ă

 medicului 

dumneavoastr

ă

 sau farmacistului. 

 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Pot apărea următoarele reacții adverse: 
 
Foarte frecvente (

afecteaz

ă

 mai mult de 1 utilizator din 10

): greață, senzație de rău. 

 
Frecvente (

afecteaz

ă

 1 pân

ă

 la 10 utilizatori din 100

): amețeli, durere de cap, bătăi rapide ale inimii, 


Page 4
background image

 

 

4

tensiune arterială mică, tensiune arterială mare, vărsături, durere post-operatorie. 
 
Mai puțin frecvente (

afecteaz

ă

 1 pân

ă

 la 10 utilizatori din 1000

): tremurături, transpirații, tulburări ale 

ritmului bătăilor inimii, bătăi lente ale inimii, diaree, uscăciune a gurii, respirație rapidă și profundă 
(hiperventilație), iritare a peretelui vascular (după administrare intravenoasă). 
 
Rare (

afecteaz

ă

 1 pân

ă

 la 10 utilizatori din 10000

): convulsii, stare de tensiune 

 
Foarte rare (

afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 utilizator din 10000

): bătăi rapide și neregulate ale inimii, oprirea 

bătăilor inimii, acumulare de lichide la nivelul plămânilor, reacții alergice (urticarie, rinită, dificultăți 
respiratorii, edem Quincke), șoc anafilactic, eritem polimorf 
 
Atunci când 

Nexodal

 este administrat persoanelor dependente de morfină sau de medicamente similare, 

pot  apărea  simptome  de  sevraj  acut  (de  exemplu,  tensiune  arterială  mare  și  simptome  cardiace).  De 
asemenea, acestea pot apărea la copiii mamelor dependente de opioide.  
 
Dacă după o operație vi s-a administrat o doză prea mare, puteți deveni  hipersensibil și puteți simți 
durerea  (deoarece  efectele  analgezice  ale  medicamentelor  care  v-au  fost  administrate  vor  fi 
contracarate, precum și efectele asupra respirației). 
 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Nexodal 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe fiolă după 

„EXP”

. Data de 

expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 

 
A nu se păstra la temperaturi de peste 25 °C. Păstrați fiolele în cutie pentru a fi protejate de lumină. 
 
După prima deschidere a medicamentului, acesta trebuie utilizat imediat. 
 
După diluare, medicamentul trebuie utilizat imediat. În caz contrar, timpul de utilizare și condițiile de 
păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului și, în mod normal, nu trebuie să 
depășească 24 de ore la temperaturi de 2° C - 8° C, cu excepția cazului în care diluarea a avut loc în 
condiții aseptice controlate și validate. 
 
Acest medicament este numai pentru utilizare unică. Eliminați orice soluție neutilizată. 
 
Nu  utilizați  Nexodal  dacă  observați  decolorarea  soluției,  dacă  aceasta  este  tulbure  sau  prezintă 
particule.  
 


Page 5
background image

 

 

5

Pentru administrare intravenoasă sub formă de perfuzie, Nexodal 0,4 mg/ml se diluează cu soluție de 
clorură de sodiu 0,9 % masă/volum sau cu soluție de glucoză 5 % masă/volum. 
5  fiole  de  Nexodal  0,4  mg/ml  (2  mg)  diluate  până  se  obține  un  volum  de  500  ml  determină  o 
concentrație finală de 4 micrograme/ml. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conține Nexodal  

 
Substanța activă este clorhidratul de naloxonă.  
Fiecare fiolă a 1 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă conține 0,4 mg clorhidrat de naloxonă (sub 
formă clorhidrat de naloxonă dihidrat). 
Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, acid clorhidric (diluat) și apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Nexodal și conținutul ambalajului 

 
Nexodal este o soluție injectabilă sau perfuzabilă limpede și incoloră. 
Nexodal este disponibil în cutii cu 10 fiole a câte 1 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă.  
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață 

ORPHA-DEVEL HANDELS und VERTRIEBS GmbH 
Wintergasse 85/1B, 3002 Purkersdorf, Austria  

 
Fabricantul 

HIKMA S.p.A. 
Viale Certosa 10, Pavia 27100, Italia 

 

G.L. Pharma GmbH 
Arnethgasse 3, A-1160 Vienna, Austria

 

 

Amomed Pharma GmbH 
Storchengasse 1, 1150 Vienna, Austria 

 
Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spațiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

Bulgaria 

Nexodal 0,4 mg/ml инжекционен разтвор или инфузия 

Danemarca 

Nexodal 0,4 mg/ml injektions- eller infusionsvæske, opløsning 

Estonia  

Nexodal 0,4 mg/ml süste-/

infusioonilahus

  

Finlanda 

Nexodal 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 

Ungaria  

Nexodal 0,4 mg/ml oldatos injekció vagy infúzío 

Irlanda   

Naloxone 400 microgram/ml solution for injection or infusion 

Italia   

Nexodal 0,4 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 

Letonia  

Nexodal 0,4 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūziju 

Lituania 

Nexodal 0,4 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 

Olanda   

Naloxon Orpha 0,4 mg/ml oplossing voor injectie of infusie 

Norvegia 

Nexodal 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 

România 

Nexodal 0,4 mg/ml soluție injectabilă sau perfuzabilă 

Slovenia 

Nexodal 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje 

Suedia   

Nexodal 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning 

Marea Britanie  Naloxone 400 microgram/ml solution for injection or infusion 
 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2020.