SELINCRO 18mg - PROSPECT

Prospectul pentru SELINCRO 18mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SELINCRO 18mg
Substanța activă: NALMEFENUM
Concentrația: 18mg
Cod atc: N07BB
Acțiune terapeutică: MED. PENTRU TRATAMENTUL DEPENDENTEI DE SUBSTANTE MED. UTILIZATE IN TRATAMENTUL DEPENDENTEI DE ALCOOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al x 98 comprimate filmate
Cod cim: W59713005
Firma producătoare: H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA