MYFENAX 250mg - PROSPECT

Prospectul pentru MYFENAX 250mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MYFENAX 250mg
Substanța activă: MYCOPHENOLATUM MOFETILUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: L04AA06
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PVC/PVDC/Al x 300 caps.
Cod cim: W52877002
Firma producătoare: TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA