CELLCEPT 250mg - PROSPECT

Prospectul pentru CELLCEPT 250mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CELLCEPT 250mg
Substanța activă: MYCOPHENOLATUM MOFETILUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: L04AA06
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 blist. PVC/Al x 10 caps.
Cod cim: W64374001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: