MONTELUKAST UNIMARK 4 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MONTELUKAST UNIMARK 4 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MONTELUKAST UNIMARK 4 mg
Substanța activă: MONTELUKASTUM
Concentrația: 4mg
Cod atc: R03DC03
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE ANTAGONISTI AI RECEPTORILOR DE LEUCOTRIENE
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5742_13.08.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. mast.
Cod cim: W60032001
Firma producătoare: PHARMADOX HEALTHCARE LTD. - MALTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5742/2013/01                                                                       Anexa 1 

Prospect

 

 

 

Prospect : Informaţii pentru utilizator 

 

Montelukast Unimark 4 mg comprimate masticabile 

Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani 

Montelukast 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament  
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului    sau 

asistentei medicale. 

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  copilul  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome ca şi copilul dumneavoastră. 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

 
Ce găsiţi în acest prospect 
1. Ce este Montelukast şi pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să administraţi Montelukast  
3. Cum să luaţi Montelukast  
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Montelukast  
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
1.    Ce este Montelukast şi pentru ce se utilizează 

 
Denumirea  completă  a  acestui  medicament  este  Montelukast  Unimark  4  mg,  comprimate  masticabile 

(denumit Montelukast în restul acestui prospect). 

 

Montelukast Unimark 4 mg comprimate masticabile conţine substanţa activă montelukast. 

 
Montelukast  este  un  antagonist  al  receptorilor  pentru  leucotriene,  care  blochează  efectul  unor  substanţe 
numite  leucotriene.  Leucotrienele  provoacă  îngustarea  şi  inflamaţia  căilor  respiratorii  pulmonare.  Prin 

blocarea leucotrienelor, montelukast ameliorează simptomele de astm bronşic şi ajută la controlul astmului 
bronşic. 

Page 2
background image

 

 

 

 
Medicul  copilului  dumneavoastră  a  prescris  Montelukast  pentru  tratamentului  astmului  bronşic  al 
copilului dumneavoastră, pentru prevenirea simptomelor de astm bronşic ale acestuia din timpul zilei şi al 
nopţii. 

 

 

Montelukast este utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani, al căror astm 
bronşic nu este controlat adecvat prin tratamentul actual şi care necesită tratament suplimentar. 

 

Montelukast  poate  fi  utilizat  şi  ca  tratament  alternativ  la  corticosteroizii  administraţi  pe  cale 
inhalatorie,  pentru  pacienţi  cu  vârsta  cuprinsă  între  2  şi  5  ani,  cărora  nu  li  s-au  administrat  recent 
corticosteroizi pe cale orală pentru tratamentul astmului bronşic şi în cazul cărora s-a dovedit că nu 
sunt capabili să utilizeze corticosteroizi pe cale inhalatorie. 

 

De asemenea, Montelukast ajută la prevenirea îngustării căilor respiratorii induse de activitatea fizică 
la pacienţi cu vârsta de 2 ani şi peste. 

 
Medicul copilului dumneavoastră va stabili modul de utilizare a Montelukast Unimark 4 mg în funcţie de 
simptomele şi de severitatea astmului bronşic al copilului dumneavoastră. 

 
Ce este astmul bronşic? 
Astmul bronşic este o afecţiune de lungă durată. 

 
Astmul bronşic include: 

 

dificultăţi respiratorii cauzate de îngustarea căilor respiratorii. Această îngustare a căilor respiratorii se 
agravează sau se ameliorează ca răspuns la diverse condiţii. 

 

căi respiratorii sensibile care reacţionează la numeroşi factori, cum sunt: fum de ţigară, polen, aer rece 
sau exerciţiu fizic 

 

umflare (inflamaţie) a mucoasei care căptuşeşte căile respiratorii. 

 
Simptomele astmului bronşic includ: tuse, respiraţie şuierătoare şi senzaţie de apăsare în piept. 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să administraţi Montelukast  

 
Nu administraţi Montelukast  

 

dacă copilul dumneavoastră este alergic la montelukast sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenţionări şi precauţii  

 

Înainte de a-i da copilului dumneavoastră Montelukast, adresaţi-vă medicului pediatru, farmacistului sau 

asistentei medicale. 

Page 3
background image

 

 

 

 

 

Dacă astmul bronşic al copilului dumneavoastră sau respiraţia acestuia se agravează, spuneţi imediat 

medicului copilului dumneavoastră. 

 

Montelukast nu este destinat pentru tratamentul crizelor de astm bronşic. În cazul în care apare o criză, 
urmaţi instrucţiunile pe care vi le-a dat medicul copilului dumneavoastră. Întotdeauna trebuie să aveţi 
la  îndemână  medicaţia  inhalatorie  de  urgenţă  a  copilului  dumneavoastră  pentru  crizele  de  astm 
bronşic. 

 

Este  importantă  utilizarea  de  către  copilul  dumneavoastră  a  tuturor  medicamentelor  pentru  astm 
bronşic  prescrise  de  medic.  Montelukast  nu  trebuie  utilizat  în  locul  altor  medicamente  pentru  astm 
bronşic pe care medicul le-a prescris pentru copilul dumneavoastră.  

 

În cazul în care copilul dumneavoastră utilizează medicamente anti-astmatice, ţineţi cont de faptul că, 
dacă  acesta  prezintă  o  asociere  de  simptome  cum  sunt  boală  asemănătoare  gripei,  furnicături  şi 
înţepături  sau  amorţeală  la  nivelul  braţelor  şi  picioarelor,  agravare  a  simptomelor  pulmonare 
(respiratorii), şi/sau erupţii pe piele, trebuie să vă adresaţi medicului copilului dumneavoastră. 

 

Copilul  dumneavoastră  nu  trebuie  să  utilizeze  acid  acetilsalicilic  (aspirină)  sau  medicamente 

antiinflamatoare  (cunoscute,  de  asemenea,  sub  denumirea  de  medicamente  antiinflamatoare 
nesteroidiene sau AINS) dacă acestea îi agravează astmul bronşic. 

 
Montelukast împreună cu alte medicamente 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă copilul dumneavoastră ia, a luat recent sau s-ar 
putea să ia orice alte medicamente.  

 
Unele  medicamente  pot  afecta  modul  în  care  acţionează  Montelukast  comprimate  masticabile,  sau 

Montelukast comprimate masticabile poate afecta modul în care acţionează alte medicamente pe care le ia 
copilul dumneavoastră. 

 
Înainte  de  a  începe  administrarea  Montelukast,  este  deosebit  important  să-i  spuneţi  medicului  copilului 
dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră ia următoarele medicamente:  

  fenobarbital (utilizat pentru tratamentul epilepsiei) 

 

fenitoină (utilizată pentru tratamentul epilepsiei) 

 

rifampicină (utilizată pentru tratamentul tuberculozei şi a altor infecţii) 

  gemfibrozil (utilizat pentru tratamentul concentraţiilor plasmatice crescute de lipide) 

 

Montelukast împreună cu alimente 

Montelukast Unimark 4 mg comprimate masticabile nu trebuie administrat împreună cu alimente; acesta 
trebuie  administrat  cu  cel  puţin  1  oră  înainte  sau  2  ore  după  consumul  de  alimente  (vezi  de  asemenea 
punctul 3, „Cum să luaţi Montelukast”) 

 

Page 4
background image

 

 

 

Sarcina şi alăptarea 

Acest  subpunct  nu  este  valabil  pentru  Montelukast  Unimark  4  mg,  comprimate  masticabile  deoarece 
acestea  sunt  destinate  pentru  utilizare  la  copii  cu  vârsta  cuprinsă  între  2  şi  5  ani;  cu  toate  acestea, 
următoarele informaţii sunt relevante pentru substanţa activă, montelukast. 

 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicul dumneavoastră va 
evalua dacă puteţi lua Montelukast în această perioadă. 

 
Nu  se  cunoaşte  dacă  Montelukast  se  excretă  în  laptele  uman.  Dacă  alăptaţi  sau  intenţionaţi  să  alăptaţi, 
spuneţi medicului dumneavoastră.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Acest  subpunct  nu  este  valabil  pentru  Montelukast  Unimark  4  mg,  comprimate  masticabile  deoarece 
acestea  sunt  destinate  pentru  utilizare  la  copii  cu  vârsta  cuprinsă  între  2  şi  5  ani;  cu  toate  acestea, 
următoarele informaţii sunt relevante pentru substanţa activă, montelukast. 

 
Nu este de aşteptat ca Montelukast să afecteze capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje. Cu toate acestea, răspunsurile la medicament pot varia în fiecare caz în parte. Unele reacţii 
adverse (cum sunt ameţeli şi somnolenţă), care au fost raportate foarte rar la administrarea montelukast, 
pot afecta capacitatea unor pacienţi de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
Montelukast conţine Aspartam 
Montelukast  comprimate  masticabile  conţine  aspartam,  o  sursă  de  fenilalanină,  care  poate  avea  efecte 
dăunătoare  la  pacienţii  cu  fenilcetonurie.  În  cazul  în  care  copilul  dumneavoastră  are  fenilcetonurie  (o 
boală metabolică ereditară, rară), trebuie să luaţi în considerare faptul că fiecare comprimat masticabil de 

Montelukast Unimark 4 mg, conţine fenilalanină (echivalent cu 0,539 mg fenilalanină într-un comprimat 

masticabil de 4 mg). 

 
3. 

Cum să luaţi Montelukast 

 

Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau  farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

  Acest  medicament  trebuie  administrat  la  copii  sub  supravegherea  unui  adult.  Pentru  copiii  care  au 

probleme  de  înghiţire  a  comprimatelor  masticabile,  este  disponibilă  forma  farmaceutică  de  granule 
orale, produsă de o altă companie. 

 

Copilul dumneavoastră trebuie să ia doar un comprimat de Montelukast o dată pe zi, aşa cum a fost 
prescris de către medicul copilului dumneavoastră. 

Page 5
background image

 

 

 

  Acesta trebuie administrat chiar şi în cazul în care copilul dumneavoastră nu are simptome sau dacă 

are o criză de astm bronşic. 

 

A se administra pe cale orală. Comprimatul poate fi mestecat sau înghiţit. Dacă este înghiţit, trebuie 

luat cu o cantitate suficientă de lichide (de exemplu un pahar cu apă). 

 
Pentur copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani 
Se administrează un comprimat masticabil de 4 mg zilnic, seara. Montelukast Unimark 4 mg, comprimate 
masticabile nu trebuie administrat în acelaşi timp cu alimentele; acesta trebuie administrat cu cel puţin 1 
oră înainte sau 2 ore după consumul de alimente. 

 
În cazul în care copilul dumneavoastră ia Montelukast, asiguraţi-vă că nu utilizează niciun alt medicament 
care conţine aceeaşi substanţă activă, montelukast. 

 
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani, este disponibil Montelukast Unimark 4 mg, comprimate 

masticabile. 
Pentru  copiii  cu  vârsta  cuprinsă  între  6  şi  14  ani,  este  disponibil  Montelukast  5 mg  comprimate 

masticabile. 

Montelukast Unimark 4 mg comprimate masticabile nu este recomandat la copii cu vârsta sub 2 ani. 

 
Dacă copilul dumneavoastră ia mai mult Montelukast decât trebuie 
Adresaţi-vă imediat medicului copilului dumneavoastră pentru recomandări. 

 
În  majoritatea  raportărilor  de  supradozaj  nu  au  existat  reacţii  adverse  raportate.  Simptomele  cel  mai 
frecvent  apărute,  raportate  în  cazul  supradozajului  la  adulţi  şi  copii,  au  inclus  durere  abdominală, 
somnolenţă, sete, durere de cap, vărsături şi hiperactivitate. 

 
Dacă uitaţi să administraţi Montelukast copilului dumneavoastră: 
Încercaţi  să  administraţi  Montelukast  aşa  cum  a  fost prescris.  Cu  toate  acestea, în  cazul  în  care  copilul 
dumneavoastră a omis să ia o doză, continuaţi schema de tratament obişnuită, de un comprimat o dată pe 

zi. 

 

Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă copilul dumneavoastră încetează să ia Montelukast  
Montelukast poate trata astmul bronşic al copilului dumneavoastră numai pe perioada în care este utilizat.  

 

Este  important  pentru  copilul  dumneavoastră  să  continue  să  utilizeze  Montelukast  atâta  timp  cât  este 
prescris  de  către  medicul  copilului  dumneavoastră.  Aceasta  va  ajuta  la  controlul  astmului  bronşic  al 
copilului dumneavoastră. 

Page 6
background image

 

 

 

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 

persoanele. 

 

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate în studii clinice efectuate cu  Montelukast 4 mg, comprimate 
masticabile  (apărute  la  cel  puţin  1  din  100  pacienţi  trataţi  şi  la  mai  puţin  de  1  din  10  pacienţi  trataţi), 

considerate a fi legate de administrarea Montelukast, au fost: 

  durere abdominală 

  sete 

 
În  plus,  următoarea  reacţie  adversă  a  fost  raportată  în  studii  clinice  efectuate  cu  Montelukast  10 mg 
comprimate filmate şi 5 mg comprimate masticabile: 

  durere de cap 

Acestea au fost în general uşoare şi au apărut cu frecvenţă mai mare la pacienţii trataţi cu Montelukast 
comparativ cu cei cărora li s-a administrat placebo (un comprimat care nu conţine medicament). 

 
În plus, în timpul punerii pe piaţă a medicamentului, au fost raportate următoarele reacţii adverse: 

 

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 pacient din 10) 

 

infecţie a tractului respirator superior 

Frecvente (apar la 1 până la 10 pacienţi din 100) 

 

diaree, greaţă, vărsături 

 

febră 

Mai puţin frecvente (apar la 1 până la 10 pacienţi din 1000) 

 

reacţii alergice incluzând erupţie pe piele, umflare a feţei, buzelor, limbii şi/sau gâtului, care pot 

determina dificultăţi în respiraţie sau la înghiţire 

 

modificări  de  comportament  şi  ale  stării  de  dispoziţie,  cum  sunt  vise  anormale,  incluzând 

coşmaruri,  tulburări  de  somn,  mers  în  somn  (somnambulism),  iritabilitate,  senzaţie  de  anxietate, 
nelinişte, agitaţie incluzând comportament agresiv sau ostilitate, depresie 

 

ameţeli, somnolenţă, furnicături/amorţeală, convulsii  

  sângerare din nas 

 

senzaţie de uscăciune a gurii, indigestie 

 

vânătăi, mâncărime, urticarie 

  dureri articulare sau musculare, crampe musculare 

Page 7
background image

 

 

 

 

oboseală, stare generală de rău, edeme 

Rare (apar la 1 până la 10 pacienţi din 10000) 

 

tendinţă crescută la sângerare 

 

palpitaţii 

  tremor 

Foarte rare (apar la mai puţin de 1 pacienţi din 10000) 

 

halucinaţii, gânduri sau acţiuni legate de sinucidere, confuzie 

 

hepatită (inflamaţia ficatului) 

 

reacţii severe ale pielii (eritem polimorf) care pot apărea pe neaşteptate 

 

umflături roşii, sensibile sub piele, localizate cel mai frecvent pe gambe (eritem nodos)  

 

La  pacienţi  astmatici  trataţi  cu  montelukast  au  fost  raportate  cazuri  foarte  rare  de  asociere  a  unor 
simptome cum sunt boală asemănătoare gripei, senzaţie de furnicături sau amorţeală la nivelul braţelor şi 

picioarelor, agravare a simptomelor pulmonare şi/sau erupţii pe piele (sindromul Churg-Strauss). Trebuie 
să  anunţaţi  imediat  medicul  în  cazul  în  care  copilul  dumneavoastră  prezintă  unul  sau  mai  multe  dintre 

aceste simptome. 

 
Dacă  copilul  dumneavoastră  manifestă  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  copilului 
dumneavoastră,  farmacistului  sau  asistentei  medicale.  Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse 
nemenţionate în acest prospect. 

 

5. 

Cum se păstrează Montelukast 

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister după „EXP“. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul 

original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate. 

 

Nu  aruncaţi  medicamentele  pe  calea  apei  sau  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

 

Ce conţine Montelukast 

 

Substanţa activă este montelukast. Fiecare comprimat conţine montelukast sodic 4,16 mg, echivalent 

cu montelukast 4 mg. 

  Celelalte componente sunt: 

 

Manitol (E 421), celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, oxid roşu de fer (E 172), 

hidroxipropilceluloză (E 463),  aromă de cireşe, aspartam (E 951) şi stearat de magneziu.  

Page 8
background image

 

 

 

 
Cum arată Montelukast şi conţinutul ambalajului 

 

Comprimate masticabile 

 
Montelukast comprimate masticabile se prezintă sub formă de comprimate de culoare roz, ovale, 
biconvexe, imprimate cu „AUM103” pe una din feţe şi netede pe cealaltă faţă. 

 

Blisterul: Blistere din OPA-Al-PVC/Al. 

 
Mărimile de ambalaj: 30 comprimate masticabile. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

Unimark Remedies s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92,  
PSČ 120 00, Republica Cehă 

 

Fabricant: 

 

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola,  

PLA 3000, Malta  

 

Acest prospect a fost revizuit în August 2013.