LYSODREN 500mg - PROSPECT

Prospectul pentru LYSODREN 500mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LYSODREN 500mg
Substanța activă: MITOTANUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: L01XX23
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din PEID x 100 compr.
Cod cim: W51535001
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL - ITALIA
Conținut prospect: