MIGLUSTAT GEN.ORPH 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MIGLUSTAT GEN.ORPH 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MIGLUSTAT GEN.ORPH 100 mg
Substanța activă: MIGLUSTATUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: A16AX06
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM DIFERITE MEDICAMENTE PENTRU TRACT DIGESTIV SI METABOLISM
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. (OPA/alu/PVC) x 84 caps.
Cod cim: W64074001
Firma producătoare: DELPHARM REIMS - FRANTA
Conținut prospect: