MEPACT 4 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MEPACT 4 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MEPACT 4 mg
Substanța activă: MIFAMURTIDUM
Concentrația: 4mg
Cod atc: L03AX15
Acțiune terapeutică: CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE ALTE CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. sticla cu capac. de 50 ml x 4 mg mifamurtidum + 1 filtru
Cod cim: W54739001
Firma producătoare: IDM PHARMA, S.A. - FRANTA
Conținut prospect: