METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml
Substanța activă: METRONIDAZOLUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: J01XD01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_442_31.12.07.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flac. din PEJD x 100 ml sol. perf.
Cod cim: W08927002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 442/2007/01-02-03                                       

Anexa 1' 

                                                                                                                                                  Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

Metronidazol Braun 5 mg/ml, soluţie perfuzabilă

 

Metronidazol 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 

 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-        Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
         Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  
 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Metronidazol Braun şi pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze

 

 Metronidazol Braun  

3.

 

Cum să vi se administreze Metronidazol Braun  

4.

 

Reacţii adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Metronidazol Braun  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.

 

Ce este Metronidazol Braun şi pentru ce se utilizează  

 

Metronidazol  Braun  aparţine  unui  grup  de  medicamente  cunoscute  sub  denumirea  de  antibiotice  şi 
folosite  la  tratarea  infecţiilor  severe  determinate  de  bacterii  care  pot  fi  distruse  de  substanţa  activă 
metronidazol.  
 
Se poate administra Metronidazol Braun pentru tratarea diferitelor afecţiuni:  
- infecţii la nivelul sistemului nervos central (de exemplu abces cerebral, meningită);  
- infecţii ale plămânului şi tractului respirator (de exemplu pneumonie însoțită de distrucţia ţesuturilor, 
pneumonie de aspiraţie, abces pulmonar);  
- endocardită;  
- infecţii ale tractului gastrointestinal şi zonei abdominale, de exemplu: peritonite, abcese ale ficatului, 
infecţii  după  intervenţii  chirurgicale  la  nivel  colorectal,  infecţii  purulente  la  nivelul  cavităţilor 
abdominale şi pelvine;  
-  infecţii  ginecologice  (de  exemplu  endometrită,  după  histerectomie  sau  operaţie  cezariană,  febră 
puerperală, avort septic);  
- infecţii în sfera ORL, precum şi ale dinţilor, cavităţii bucale şi mandibulei (de exemplu angina Plaut-
Vincent);  
- infecţii ale oaselor și articulatiilor (de exemplu osteomielită);  
- gangrenă gazoasă;  
- infecție generalizată cu tromboflebită.  
-  prevenirea  infecţiilor  postoperatorii  cu  germeni  anaerobi  (intervenţii  chirurgicale  digestive  sau 
ginecologice), în asociere cu un antibiotic activ pe germenii aerobi.  

- tratamentul cazurilor severe de amoebiază cu localizare intestinală sau hepatică. 
 
 


Page 2
background image

 

2

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Metronidazol Braun  

 

Nu trebuie să vi se administreze

 

Metronidazol Braun:

 

-

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metronidazol sau la oricare dintre celelalte componente 

ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

 

 

Atenţionări şi precauţii 
 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Metronidazol Braun dacă aveţi: 

 

afecţiune severă hepatică;  

 

tulburării ale formării elementelor sanguine sau  

 

afecţiuni la nivelul creierului, măduvei spinării sau a nervilor.  

 
Durata tratamentului cu metronidazol sau cu medicamente care conţin alţi nitroimidazoli nu trebuie să 
depăşească 10 zile. Perioada de tratament poate fi prelungită numai în cazuri individuale şi dacă este 
absolut  necesar.  Pe  cât  posibil,  trebuie  evitată  repetarea  tratamentului;  totuşi  la  nevoie,  repetarea 
tratamentului se va face numai în cazuri individuale selectate.  
 
Au fost raportate la pacienții cu sindrom Cockayne cazuri de hepatotoxicitate severă/insuficiență 
hepatică acută, inclusiv cazuri cu rezultat letal, în cazul administrării de medicamente pentru utilizare 
sistemică care conțin metronidazol. 
Dacă sunteţi diagnosticat cu sindrom Cockayne, medicul dumneavoastră trebuie să vă monitorizeze 
frecvent funcția hepatică în perioada în care sunteți tratat cu metronidazol și după aceea. 
Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră și întrerupeți tratamentul cu metronidazol dacă 
prezentați: 

 

durere de stomac, lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, febră, stare generală de rău, 
oboseală, icter, urină închisă la culoare, scaune urât mirositoare sau de culoare deschisă sau 
mâncărimi. 

 
Utilizarea îndelungată de metronidazol poate să afecteze funcţiile de formare a elementelor sanguine 
(vezi  punctul  “Reacţii  adverse  posibile”),  pe  perioada  tratamentului  se  va  monitoriza  numărul 
elementelor sanguine.  
 

Metronidazol Braun împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente.  
 

Disulfiram 

 

Dacă  utilizaţi Disulfiram,  nu trebuie să luaţi  metronidazol, sau trebuie să incetaţi  să luaţi  disulfiram 
deoarece  asocierea  dintre  aceste  2  medicamente  poate  determina  stări  de  confuzie  până  la  tulburări 
mentale grave.  
 

Deriva

ţ

i cumarinici 

(medicamente care inhibă coagularea sângelui)  

Dacă  luaţi  medicamente  care  împiedică  coagularea  sângelui  (care  este  un  derivat  cumarinic),  doza 
acestui  medicament  trebuie  să  fie  redusă  pe  durata  tratamentului  cu  metronidazol  deoarece 
metronidazolul poate să crească efectul anticoagulantelor cumarinice.  
 

Litiu 

 

Administrarea de metronidazol concomitent cu săruri de litiu se va face cu prudenţă, iar doza de litiu 
s-ar putea să fie ajustată.  
 

Fenitoin

ă

 

(un medicament pentru tratarea epilepsie)  

Dacă  utilizaţi  fenitoină,  medicul  vă  va  administra  metronidazol  cu  atenţia,  deoarece  metronidazolul 
poate să crească durata efectului fenitoinei, iar fenitoina să reducă efectul metronidazolului. 
  

Carbamazepin

ă

 

(un medicament pentru tratarea epilepsiei)  


Page 3
background image

 

3

Această asociere, de asemenea necesită supraveghere atentă deoarece metronidazolul poate să crească 
durata de acţiune a carbamazepinei.  
 

Barbituricele 

 

Durata de acţiune a metronidazolului este redusă de către fenobarbital; de aceea doza dumneavoastră 
de metronidazol trebuie să fie mărită.  
 

Cimetidin

ă

 

(un medicament folosit la tratarea afecţiunilor gastrice)  

Cimetidina,  în  cazuri  izolate,  poate  să  reducă  eliminarea  de  metronidazol  obţinându-se  concentraţii 
plasmatice ridicate de metronidazol.  
 

Ciclosporin

ă

 

(un medicament folosit să suprime răspunsurile imune nedorite)  

Când  ciclosporina  este  administrată  împreună  cu  metronidazol,  nivelul  plasmatic  al  ciclosporinei  poate  să 
crească; de aceea doctorul dumneavoastră va trebui să ajusteze doza de ciclosporină. 
 

Anticoncep

ţ

ionale orale 

 

Efectul  anticoncepţionalelor  orale  poate  să  fie  diminuat  dacă  sunt  administrate  asociat  cu 
metronidazol; cu toate acestea nu sunt dovezi clare că metronidazolul să aibă acest efect.  
 

Metronidazol Braun împreună cu alimente şi băuturi  

 

Alcool etilic 

 

În timpul tratamentului cu metronidazol, trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice, deoarece pot să 
apară reacţii adverse cum sunt ameţeli sau vărsături.  
 

Sarcina ,alăptarea şi fertilitatea

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament  

Sarcin

ă

 

 

Dacă sunteţi gravidă, medicul dumneavoastră nu vă va trata cu metronidazol decât dacă consideră că 
este absolut necesar.  
 

Al

ă

ptare 

 

Nu trebuie să alăptaţi pe durata tratamentului cu metronidazol, iar alăptarea nu va fi reluată decât la 2-
3 zile de la întreruperea tratamentului cu metronidazol, deoarece metronidazolul se excretă prin laptele 
matern.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Nu conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje deoarece Metronidazol Braun poate să vă afecteze vigilenţa. 
În nici un caz nu beţi băuturi alcoolice în timp ce luaţi această medicaţie deoarece alcoolul va produce 
o şi mai accentuată slăbire a vigilenţei.  
 

Metronidazol Braun conţine sodiu

 

Acest  medicament  conţine  14  mmol  (sau  322  mg)  de  sodiu  la  100  ml.  Acest  lucru  trebuie  avut  în 
vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.  
 
 

3.

 

Cum să vi se administreze Metronidazol Braun  

 

Utilizaţi întotdeauna Metronidazol Braun exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  

 
Tratamentul infecţiilor cu germeni anaerobi: 

 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 12 ani

:  

În prima zi de tratament, doza este de 500 mg metronidazol (100 ml Metronidazol Braun 5mg/ml) la 
intervale de 6 – 8 ore, până la cel mult 2 g metronidazol pe zi.  


Page 4
background image

 

4

În  zilele  următoare,  doza  recomandată  este  de  500  mg  metronidazol  la  intervale  de  12  ore  (1  g 
metronidazol pe zi). Numai în cazuri excepţionale, doza de întreţinere poate fi crescută până la 1,5 g 
metronidazol pe zi.  
 

Copii cu vârsta sub 12 ani

:  

Doza uzuală este de 7 – 10 mg metronidazol/kg la intervale de 8 ore (20 – 30 mg metronidazol/kg şi zi 
în 2-3 perfuzii i.v.).  
 
De regulă, durata tratamentului este de 5 – 7 zile. Calea intravenoasă poate fi înlocuită imediat ce este 
posibilă administrarea orală a medicamentului  
 

Profilaxia infecţiilor postoperatorii: 

 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 12 ani

: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se administrează 

o doză unică de 0,5 – 1 g metronidazol (maximum 2 g),  

Copii sub 12 ani

:  cu  30  minute  înaintea  intervenţiei  chirurgicale  se  injectează  i.v.  o  doză  unică  de  20-40  mg 

metronidazol/kg. 
 

Amoebiază 

 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 12 ani: 

1,5  g  metronidazole  pe  zi  în  3  perfuzii  i.v.  a  500  mg 

metronidazol.  

Copii sub 12 ani

: 30-40 mg metronidazol/kg şi zi perfuzie i.v.  

În  amoebiaza  hepatică  în  stadiul  abcedat,  evacuarea  abcesului  este  dublată  de  tratamentul  cu 
metronidazol.  
 

Durata tratamentului 

 

Durata tratamentului cu metronidazol sau cu medicamente care conţin alţi nitroimidazoli nu trebuie să 
depăşească 10 zile. Perioada de tratament poate fi prelungită numai în cazuri individuale şi dacă este 
absolut necesar.  
 

Not

ă

 

 

Pe cât posibil, trebuie evitată repetarea tratamentului; totuşi, la nevoie, repetarea tratamentului se va 
face numai în cazuri individuale selectate. Este necesar să se respecte în mod strict această limitare, 
deoarece  nu  poate  fi  exclusă  posibilitatea  ca  metronidazolul  să  aibă  efecte  mutagene  şi, deoarece în 
cadrul studiilor la animale, s-a semnalat creşterea incidenţei anumitor tumori.  
 

Mod de administrare 

 

Metronidazol Braun se administrează în perfuzie intravenoasă.  
Conţinutul unui flacon se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, maximum 100 ml în cel puţin 
20 minute (se recomandă ca administrarea să se facă în timp de 1 oră).  
De asemenea, Metronidazol Braun poate fi diluat înainte de administrare, utilizând ca vehicul o soluţie 
pentru administrare intravenoasă, de exemplu clorură de sodiu 0,9 % sau glucoză 5 %.  
Antibioticele prescrise concomitent trebuie administrate separat.  
 
Conţinutul unui flacon se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, maximum 100 ml în cel puţin 
20 de minute (se recomandă ca administrarea să se facă în timp de 1 oră).  
 
De asemenea, Metronidazol Braun poate fi diluat înainte de administrare, utilizând ca vehicol o soluţie 
pentru administrare intravenoasă.  
 
De regulă, durata tratamentului este de 5 – 7 zile şi nu trebuie să depăşească 10 zile decât dacă este 
absolut necesar.  
 

Dacă  utilizaţi  mai  mult  Metronidazol  Braun  decât  trebuie 

Doarece  metronidazolul  vi  se  va 

administra de către personalul medical este puţin probabil să se producă un supradozaj.  
 


Page 5
background image

 

5

În  caz  de  supradozaj  al  metronidazolului,  nu  există  tratament  specific.  Dacă  este  necesar, 
metronidazolul  poate  fi  eliminat  eficient  prin  dializă  (este  un  tratament  care  foloseşte  un  rinichi 
artificial).  
 
 

4.

 

Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
Reacţiile adverse sunt asociate de obicei cu tratamentul prelungit sau cu doze mari.  
 
Următorii termeni sunt utilizaţi pentru definirea frecvenţei de apariţie a acestora:  
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane  
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane  
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane  
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane  
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane  
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile  
 

Următoarele efecte adverse sunt grave şi necesită tratament medical de urgenţă: 

 

 
Mai puţin frecvente:  
- stări confuzionale, neuropatie periferică care se manifestă prin parestezie, durere, senzaţii de furie, 
senzaţie de slăbiciune ale picioarelor şi mâinilor.  
 
Foare rare:  
- dispariţia totală a celulelor albe din sânge, incapacitatea de a sintetiza globule rosii (cazuri izolate)  
- reacţii severe de hipersensibilitate (vezi mai jos tilburări ale sistemului imunitar)  
- prurit inflamator al mucoaselor şi tegumentelor cu febră, eritem şi pustule  
- diaree severă persistentă  
- inflamare a pancreasului  

 
Infec

ţ

ii 

ş

i infest

ă

ri 

 

Rare : suprainfecţii genitale cu candida.  

 

Tulbur

ă

ri hematologice 

ş

i limfatice 

 

Mai puţin frecvente: scăderea numărului de leucocite şi trombocite  
Foarte  rare:  dispariţia  totală  a  celulelor  albe  din  sânge,  incapacitatea  de  a  sintetiza  globule  roşii 
(incluzând cazuri izolate)  
 

În caz de administrare prelungită, este obligatorie monitorizarea regulată a numărului celulelor 
sanguine.  

 

Tulbur

ă

ri ale sistemului imunitar 

 

Mai  puţin  frecvente:  reacţii  uşoare  către  moderate  de  hipersensibilitate  de  exemplu  prurit,  urticarie, 
eriteme multiforme, angioedem, febră medicamentoasă,  
Foarte rare: şoc anafilactic, prurit inflamator a mucoaselor şi tegumentelor cu febră, eritem şi pustule  

 
Tulbur

ă

ri psihice: 

 

Mai puţin frecvente: stare de confuzie, agitaţie, depresie.  

 
Tulbur

ă

ri ale sistemului nervos: 

 

Mai  puţin  frecvente:  cefalee,  vertij,  somnolenţă  sau  insomnie,  imposibilitatea  sau  dificultatea 
coordonării  mişcărilor  active,  stări  confuzionale,  neuropatie  periferică  care  se  manifestă  prin 
parestezie, durere, senzaţii de furie, senzaţie de slăbiciune ale extremităţilor.  

 
Tulbur

ă

ri oculare: 

 


Page 6
background image

 

6

Mai  puţin  frecvente:  tulburări  de  vedere,  diplopie  (perceperea  vizuală  a  unui  obiect  sub  forma  unei 
imagini duble), miopie.  
Foarte rare: crize oculogire (incluzând cazuri izolate).  

 
Tulbur

ă

ri gastro-intestinale: 

 

Mai puţin frecvente: vărsături, greaţă, diaree, glosită şi stomatită, eructaţii cu gust amar, senzaţie de 
presiune în epigastru, pierderea poftei de mâncare, gust metalic, limbă încărcată,  
Foarte rare: diaree severă şi persistenă în timpul şi după tratament, care poate indica o posibilă colită 
pseudomembranoasă, pancreatită. 
 

Tulbur

ă

ri hepatobiliare: 

 

Mai puţin frecvente: valori plasmatice crescute ale transaminazelor şi bilirubinei.  
 

Tulbur

ă

ri musculo-scheletice 

ş

i ale 

ţ

esutului conjunctiv: 

 

Foarte rare: dureri ale muşchilor şi ale articulaţiilor.  
 

Tulbur

ă

ri renale 

ş

i ale c

ă

ilor urinare: 

 

Mai puţin frecvente: urină închisă la culoare (datorită unui metabolit al metronidazol),  
Foarte rare: disuria, cistită şi incontinenţă urinară.  
 

Tulbur

ă

ri generale 

ş

i la nivelul locului de administrare: 

 

Frecvente:  După  administrare  intravenoasă,  pot  să  apară  iritaţii  venoase  (mergând  până  la 
tromboflebită),  
Mai puţin frecvente: stări de oboseală.  
 

Managementul de urgen

ţă

 a colitei pseudomembranuase 

 

În caz de diaree severă persistentă, trebuie să vă informaţi de urgenţă medicul, deoarece s-ar putea să 
aveţi colită pseudomembranoasă, o infecţie gravă care trebuie tratată imediat. Medicul dumneavoastră 
va opri tratamentul cu metronidazol şi vă va administrata tratamentul adecvat.  
 
Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  devine  gravă  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro/

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Mr. Ștefan Sănătescu nr.48, sector 1 
București 011478-RO 

Tel: +4

 757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497 
email:[email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Metronidazol Braun 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor  
 
Nu utilizaţi Metronidazol Braun după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
A se folosi numai dacă soluţia este limpede şi flaconul nedeteriorat.  
 


Page 7
background image

 

7

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  menajere  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului.  
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Metronidazol Braun 

Substanţa activă este metronidazol 500 mg. Un flacon conţine metronidazol 500 mg. 

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, hidrogenofosfat de disodiu dodecahidrat, acid citric 
monohidrat, apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Metronidazol Braun şi conţinutul ambalajului 

Soluţie limpede, incoloră până la galben deschis 
 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a câte 100 ml soluţie perfuzabilă  
Cutie cu 10 flacoane din PEJD a câte 100 ml soluţie perfuzabilă  
Cutie cu 20 flacoane din PEJD a câte 100 ml soluţie perfuzabilă  
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi și fabricantul 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 
Carl-Braun-Strasse 1 
34212 Melsungen, Germania 

 

Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/ 
 

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie, 2021. 
 

Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/ 

 


METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 100 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PEJD x 100 ml sol. perf.