METRONIDAZOL A 5 g/l - PROSPECT

Prospectul pentru METRONIDAZOL A 5 g/l - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: METRONIDAZOL A 5 g/l
Substanța activă: METRONIDAZOLUM
Concentrația: 5g/l
Cod atc: J01XD01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10038_13.06.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu capacitatea 250 ml x 200 ml sol. perf.
Cod cim: W42139001
Firma producătoare: INFOMED FLUIDS S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 10038/2017/01-02                                                               

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           Prospect 

 

Metronidazol A 5 g/l soluţie perfuzabilă 

metronidazol/glucoză

 

 

Compoziţie 

1000  ml  soluţie  perfuzabilă  conţin  metronidazol  5  g,  glucoză  sub  formă  de  monohidrat  55  g  şi 

excipienţi: clorură de sodiu, apă distilată pentru preparate injectabile. 

 

Grupa farmacoterapeutică: 

derivaţi de imidazol, combinaţii. 

 
Indicaţii terapeutice 

Tratamentul  curativ  al  infecţiilor  medico-chirurgicale  cu  germeni  anaerobi  sensibili.  Profilaxia 

infecţiilor postoperatorii cu germeni anaerobi sensibili, după intervenţii chirurgicale digestive ori genitale, 
în asociere cu un antibiotic activ pe germenii aerobi.   

Amibiaza severă cu localizare hepatică si intestinală. 

 

Contraindicaţii 

Hipersensibilitate la metronidazol, la alţi derivaţi  imidazolici sau la oricare dintre excipienţii 

medicamentului. 

 

Precauţii 

Se va întrerupe tratamentul în caz de ataxie, vertij sau confuzie mintală. 
La pacienţii cu diabet zaharat trebuie ţinut cont de conţinutul în glucoză al medicamentului. 
 

Interacţiuni 

Interacţiuni medicamentoase 
Asocieri nerecomandate 
Asocierea cu disulfiram poate produce crize delirante, stări confuzionale. 
Utilizarea metronidazolului concomitent cu băuturile alcoolice produce reacţii de tip disulfiram: 

senzaţie de căldură, hiperemie, vărsături, tahicardie. 
 

Asocieri ce necesită precauţii 
Metronidazolul potenţează efectul anticoagulantelor orale prin scăderea metabolizării hepatice a 

acestora şi creşte riscul hemoragiilor, necesitând controlul frecvent al timpului de protrombină şi al INR-
ului. 

Asocieri de care trebuie ţinut cont : 

Metronidazolul poate creşte toxicitatea 5-fluoro-uracilului prin scăderea clearance-ului renal al 

acestuia. 
 

Atenţionări speciale 

Există  riscul  agravării  stărilor  neurologice  la  bolnavii  cu  afecţiuni  neurologice  centrale  sau 

periferice severe, stabilizate sau in evoluţie. 

Pacienţii în tratament cu glucocorticoizi sau cei cu predispoziţie la edeme trebuie atenţionaţi asupra 

conţinutului în sodiu al medicamentului . 

A se evita băuturile alcoolice (reacţie de tip disulfiram).  
La  pacienţii  cu  discrazii  sanguine  sau  în  cazul  tratamentului  cu  doze  mari  şi/sau  tratament 

îndelungat  se recomanda efectuarea formulei leucocitare inainte şi după tratament. În caz de leucopenie, 
oportunitatea întreruperii tratamentului depinde de gravitatea infecţiei. 

 
Examene de laborator 

Metronidazolul poate imobiliza treponemele şi deci poate determina un test Nelson fals pozitiv. 

 

Sarcina si al

ă

ptarea 

Observarea mai multor sute de gravide expuse la metronidazol în primul trimestru de sarcină nu a 

evidenţiat efecte malformative particulare sau efecte toxice fetale. În consecinţă, sarcina nu reprezintă o 
contraindicaţie a utilizării metronidazolului în caz de necesitate. 

A se evita administrarea metronidazolului în timpul alăptării deoarece acesta se excretă în laptele 

matern. 


Page 2
background image

 

2

 

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

În  timpul  tratamentului  cu  metronidazol  poate  fi  influenţată  capacitatea  de  a  conduce  vehicule  

sau de a folosi utilaje datorită riscului de vertij.

 

 

Doze şi mod de administrare

 

Tratamentul infecţiilor cu germeni anaerobi: 

-

 

Adulţi: 1-1,5 g metronidazol/zi (1-1 ½ flacoane Metronidazol A 5 g/

l

)în 2-3 perfuzii i.v. 

-

 

Copii: 20-30 mg metronidazol/kg şi zi în 2-3 perfuzii i.v. 

-

 

Calea  intravenoasă  poate  fi  înlocuită  imediat  ce  este  posibilă  administrarea  orală  a 

medicamentului. 

 

Profilaxia infecţiilor postoperatorii: 

Antibioprofilaxia trebuie să fie de scurtă durată adesea limitată la perioada preoperatorie, uneori 24 

ore, dar niciodată mai mult de 48 ore. 

-

 

Adulţi:  cu  30  minute  înaintea  intervenţiei  chirurgicale  se  injectează    i.v.  o  doză  unică  de  1g 

metronidazol (1 flacon Metronidazol A 5 g/l). 

-

 

Copii: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se injectează i.v. o doză unică de 20-40 mg 

metronidazol/kg.

 

Amibiaza:  

- Adulţi: 1,5 g metronidazol/zi (1 ½ flacoane Metronidazol A 5 g/l

în 3  perfuzii i.v. a  500 mg 

metronidazol.  

-

 

Copii: 30-40 mg metronidazol/kg şi zi  perfuzie i.v. 

În  amibiaza  hepatică  în  stadiul  abcedat,  evacuarea  abcesului  este  dublată  de  tratamentul  cu 

metronidazol. 

 

Reacţii adverse

 

Rare tulburări digestive: greaţă, gust metalic, anorexie, crampe epigatrice, vărsături, diaree. 
Excepţional  semne  cutaneomucoase  (prurit,  urticarie,  tulburări  vasomotorii),  semne  neuropsihice 

(cefalee, vertij, confuzie mintală, convulsii) sau pancreatite reversibile după încetarea tratamentului. 

În cazul utilizării dozelor mari şi/sau tratamentului îndelungat pot să apară leucopenie, neuropatii 

periferice senzitive reversibile în câteva zile de la întreruperea tratamentului. 

Se  mai  poate  observa  colorarea  brun-roşcat  a  urinii  determinată  de  prezenţa  pigmenţilor 

hidrosolubili rezultaţi din metabolizarea medicamentului.   

 

Supradozaj 

În caz de fenomene toxice se opreşte administrarea medicamentului.  

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul secundar. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Ambalaj 

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră, tip II, cu capacitate 250 ml, închis cu dop de cauciuc, sigilat 

cu capsă de aluminiu, cu disc din propilenă de culoare roşie; conţine  200 ml soluţie perfuzabilă. 

Cutie cu 12 flacoane din sticlă incoloră, tip II, cu capacitate 250 ml, închis cu dop de cauciuc, 

sigilat cu capsă de aluminiu, cu disc din propilenă de culoare roşie. 

 

Detinătorul Autorizatiei de punere de piată şi fabricantul 

INFOMED FLUIDS S.R.L. 
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 
Bucureşti 
România 

 
Data ultimei verificări a prospectului iunie 2017. 

 


METRONIDAZOL A 5 g/l se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 12 flac. din sticla incolora cu capacitatea 250 ml x 200 ml sol. perf.