GRINAZOLE 100 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru GRINAZOLE 100 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GRINAZOLE 100 mg/g
Substanța activă: METRONIDAZOLUM
Concentrația: 100 mg/g
Cod atc: A01AB17
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU CAVITATEA BUCALA ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE PT. TRAT. CAVITATII BUCALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6331_10.04.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub x 4,5 g pasta dentara
Cod cim: W10552001
Firma producătoare: SEPTODONT - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6331/2014/01                                                                       

Anexa 1 

                                                                                                                                                                          Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Grinazole100 mg/g pastă dentară 

Metronidazol 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este GRINAZOLE şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați GRINAZOLE 

3.

 

Cum să utilizați GRINAZOLE 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează GRINAZOLE 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii suplimentare 

 
 

1. 

Ce este GRINAZOLE şi pentru ce se utilizează 

 
GRINAZOLE  se  utilizează  în  tratamentului  local  al  canalele  dentare

  infectate  după  necroză  şi  tratamentul 

stomatologic al complicaţiilor. 
 
Acesta conţine ca substanţă activă metronidazolul. 
 
Acest medicament poate fi administrat numai de către un stomatolog. 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi GRINAZOLE  

 
Nu utilizaţi GRINAZOLE  

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metronidazole sau

 

la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 

GRINAZOLE împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă    utilizaţi,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 
utilizaţi orice alte medicamente. 

 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 
Sarcină 
Metronidazolul poate fi prescris femeilor însărcinate pentru tratament local, dacă este necesar. 
 
Alăptare 
GRINAZOLE

 

conferă gust amar

 laptelui matern, 

ceea poate conduce la vărsături şi refuzul alimentării la 

copiii alimentaţi la sân. 


Page 2
background image

 

2

Se recomandă evitarea administrării metronidazolului în timpul alăptării. 
Totuşi, dacă tratamentul nu poate fi evitat, nou-născutul trebuie ţinut sub supraveghere clinică timp de 2 – 
3 zile. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

Grinazole nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

GRINAZOLE conține

 parahidroxibenzoat de propil (E 216) şi parahidroxibenzoat de metil (E 218). 

Poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate). 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

GRINAZOLE 

 

 
Vă va fi administrat de către stomatolog în timpul tratamentului stomatologic în canalul dentar infectat. 
Este  destinat  exclusiv  uzului  stomatologic.  Dacă  semnele  clinice  de  infecţie  persistă  după  irigarea 
canalului, stomatologul va umple canalele cu Grinazole, o pastă dentară, utilizând un instrument rotativ, 
şi apoi va obtura cu ciment temporar.  
După  2  –  3  zile,  dentistul  dumneavoastră  va  îndepărta  Grinazole  şi  va  obtura  definitiv  canalul  prin 
mijloace clasice. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Hipersensibilitate la imidazoli şi parahidroxibenzoat.  
Iritaţii periapicale care accentuează complicaţiile desmodontale. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

 

5. 

Cum se păstrează

 

GRINAZOLE 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine GRINAZOLE  

-

 

Substanţa activă este metronidazolul. Un gram de pastă dentară conţine metronidazol 100 mg. 

-

 

Celelalte ingrediente sunt: parahidroxibenzoat de propil (E 216), parahidroxibenzoat de metil (E 218), 
monostearat de glicerol, glicerol. 


Page 3
background image

 

3

 

Cum arată GRINAZOLE şi conţinutul ambalajului 

GRINAZOLE se prezintă sub formă de pastă de culoare albă până la ivoriu. 
 
Cutie cu un tub conţinând 4,5 g pastă dentară. 

 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 

Septodont  
58 rue du Pont de Créteil  
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Franţa 
 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2014.