FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01) - PROSPECT

Prospectul pentru FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01)
Substanța activă: METRONIDAZOLUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: J01XD01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7610_30.04.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W63535001
Firma producătoare: FAMAR LYON - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZA

ŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7610/2015/01                                                                 Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Flagyl 250 mg comprimate filmate 

Metronidazol 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4

.

 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Flagyl şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Flagyl  

3. 

Cum să utilizaţi Flagyl 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Flagyl 

6. 

Co

nţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Flagyl 

şi pentru ce se utilizează  

 
Numele acestui medicament este Flagyl 250 mg (numit Flagyl în acest prospect). Acest medicament 

conţine substanţa activă numită metronidazol. 
 Flagyl se 

utilizează pentru a trata anumite infecţii cu microorganisme sensibile cum sunt: 

•  Anumite infecţii cu paraziţi: 

amibiaza, la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani 

tricomoniaza urogenitală, la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani 

lambliaza (giardioza) la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani 

• 

Anumite infecţii cu bacterii: 

vaginita nespecifică, la pacienţii adulţi şi adolescenţi 

infecţii medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili, la pacienţi adulţi şi copii cu vârsta 

cuprinsă între 6-12 ani 

infecţii medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili (continuarea tratamentului 

parenteral), la pacienţi adulţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani.  

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Flagyl 

 
Nu 

luaţi Flagyl  

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metronidazol, la medicamente din clasa imidazolilor (clasă 
din care face parte metronidazolul) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă urmaţi un tratament concomitent cu disulfiram. 

Consumul de alcool etilic este contraindicat pe durata tratamentului (băuturi alcoolice şi medicamente 

care conţin alcool etilic). 
 

Page 2
background image

 

Copii 

Administrarea comprimatelor Flagyl este contraindicată la copii cu vârsta sub 6 ani, deoarece pot să 

apară accidente la înghiţire (sufocare). Se recomandă administrarea de forme farmaceutice adecvate 
vârstei. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Flagyl, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 

dacă aveţi afecţiuni severe ale sistemului nervos, cu evoluţie de lungă durată, deoarece acestea 
se pot agrava. 

în caz de tratament prelungit, este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă apar 

tulburări nervoase (senzaţii anormale la nivelul pielii ca nişte furnicături, dificultate în 

coordonarea mişcărilor, ameţeli, convulsii).  

dacă aveţi sau aţi avut vreodată tulburări sanguine, urmaţi un tratament cu doze mari şi/sau un 

tratament prelungit, medicul dumneavoastră poate dori să vă controleze periodic numărul de 
celule albe sanguine, prin teste ale sângelui. 

dacă aveţi creierul afectat datorită unei afecţiuni hepatice (encefalopatie hepatică), administrarea 

metronidazolului se va face cu grijă. 

urina dumneavoastră poate avea o culoare mai închisă datorită tratamentului cu metronidazol. 

 

Flagyl împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 

Reacţiile adverse pot fi mai frecvente sau mai intense dacă metronidazolul este administrat în acelaşi 

timp cu alte medicamente. De asemenea, metronidazolul poate modifica efectele sau poate creşte 

frecvenţa de apariţie a reacţiilor adverse ale altor medicamente când sunt administrate în acelaşi timp. 
 

Următoarele medicamente interacţionează cu metronidazolul, dacă sunt administrate concomitent: 

disulfiram (utilizat în tratamentul dependenţei de alcool etilic) 

medicamente care conţin alcool etilic (vezi pct. “Flagyl împreună cu alimente, băuturi şi alcool”) 

busulfan (utilizat înainte de transplantul de organe) 

medicamente anticoagulante cu administrare orală (medicamente care subţiază sângele), cum este 
warfarina  

litiu (utilizat în tratamentul tulburării afective bipolare) 

ciclosporină (utilizată după transplantul de organe) 

fenobarbital sau fenitoină (utilizate în tratamentul epilepsiei)  

5-fluorouracil (medicament utilizat în tratamentul anumitor forme de cancer). 

 
Utilizarea acestui medicament poate modifica rezultatele anumitor teste de laborator (testul pentru 
treponeme); metronidazolul poate determina un rezultat fals pozitiv la testul Nelson-Mayer. 
 
Flagyl 

împreună cu alimente, băuturi şi alcool  

Nu consumaţi băuturi alcoolice în timpul tratamentului şi 48 ore după întreruperea tratamentului, 

datorită riscului de apariţie a reacţiilor adverse cum sunt valuri de căldură asociate cu înroşirea feţei, 

vărsături, accelerarea ritmului cardiac. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

În timpul sarcinii, medicul dumneavoastră vă poate prescrie Flagyl numai dacă va considera că este 

absolut necesar, după o evaluare atentă. 
 
Deoarece me

tronidazolul trece în lapte, evitaţi administrarea acestui medicament în timpul alăptării. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje în timpul utilizării acestui medicament, dacă apar ameţeli, 
confuzie, ha

lucinaţii, convulsii sau tulburări de vedere (vezi punctul 4). 

Page 3
background image

 

Flagyl 

conţine amidon de grâu. Poate fi administrat pacienţilor cu boală celiacă.  

Pacienţii care au alergie la grâu (afecţiune diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Flagyl  

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu 

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 

Acest medicament se utilizează numai la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani. 

Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani este adecvată forma farmaceutică suspensie orală (Flagyl 4%). 
 
Mod de administrare 
Flagyl 

se administrează pe cale orală, de 2 - 3 ori pe zi, conform recomandării medicului. 

Comprimatele trebuie 

înghiţite întregi, cu puţină apă. 

Comprimatele nu trebuie să fie sfărâmate sau mestecate. 
 

Adulţi 

Pentru tratamentul unor infecţii cu bacterii sau al unor infecţii cu anumiţi paraziţi, medicul 

dumneavoastră va decide cât este nevoie să luaţi din Flagyl. Doza şi durata tratamentului depind de 

afecţiune şi de gravitatea ei. Respectaţi cu stricteţe recomandările medicului dumneavoastră. 
 

În anumite cazuri, este absolut necesar ca partenerul dumneavoastră să fie tratat, indiferent dacă are 
sau nu semne clinice. 
 

Pentru a fi eficace, acest medicament antiinfecţios trebuie utilizat cu regularitate, în dozele prescrise şi 
atât timp cât v-a rec

omandat medicul dumneavoastră. 

 

Dispariţia febrei sau a oricărui alt simptom nu arată că v-aţi vindecat. Eventuala senzaţie de oboseală 

nu se datorează tratamentului antiinfecţios, ci bolii. Reducerea sau întreruperea tratamentului nu va 
avea efect asupra 

acestei senzaţii de oboseală şi vă va întârzia vindecarea. 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Medicul dumneavoastră vă va recomanda doza de Flagyl pe care trebuie să o administraţi copilului 

dumneavoastră şi durata tratamentului, în funcţie de afecţiunea, vârsta sau greutatea acestuia. 
 

Dacă luaţi mai mult Flagyl decât trebuie  

Dacă luaţi mai mult Flagyl decât trebuie, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la 

departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. Pot să apară simptome cum sunt vărsături, 

dificultate în coordonarea mişcărilor şi dezorientare uşoară. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Flagyl  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Flagyl  

Luaţi comprimatele pe toată durata de timp prescrisă de către medicul dumneavoastră, chiar dacă 

începeţi să vă simţiţi mai bine înainte de a le fi terminat pe toate.  

Dacă încetaţi prea devreme să luaţi Flagyl, infecţia poate reveni sau starea dumneavoastră se poate 

înrăutăţi.  
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

Page 4
background image

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

Frecvenţa, tipul şi severitatea reacţiilor adverse la copii şi adolescenţi sunt aceleaşi cu cele întâlnite la 

adulţi. 
 

Opriţi administrarea Flagyl şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la cel 

mai apropiat spital, dacă: 

apare umflarea mâinilor, picioarelor, g

leznelor, feţei, buzelor sau gâtului, care pot determina 

dificultăţi de înghiţire sau de respiraţie (angioedem). De asemenea, puteţi observa o erupţie pe 

piele asemănătoare cu cea determinată de urzică (urticarie). 

Acestea pot însemna că aveţi o reacţie alergică la Flagyl. 

aveţi o reacţie alergică gravă (şoc anafilactic). 

vă apar erupţii pe piele sau ulceraţii la nivelul gurii, deoarece acestea pot indica reacţii severe, care 

uneori pot pune viaţa în pericol (sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică). 

apare o afectare gravă a creierului (encefalopatie), manifestată, de exemplu, prin confuzie, prin 

dificultate în coordonarea mişcărilor, afectarea vorbirii, afectarea mersului, mişcări ritmice 

neintenţionate ale ochilor şi tremurături (sindrom cerebelos subacut) sau prin febră, dureri de cap 

şi contractura muşchilor cefei, în absenţa unei infecţii (meningită aseptică). 

observaţi orice semne de afectare a ficatului, manifestate prin: oboseală marcată, lipsa poftei de 

mâncare, greaţă, vărsături, icter (colorarea în galben a pielii şi mucoaselor, mai vizibilă la nivelul 

albului ochilor), urină de culoare închisă, scaune decolorate, deoarece au fost raportate cazuri de 

insuficienţă hepatică la asocierea metronidazolului cu alte antibiotice. Aceste cazuri au necesitat 
transplant de ficat. 

 

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi următoarele reacţii adverse: 

colorarea în galben a pielii şi mucoaselor, mai vizibilă la nivelul albului ochilor (icter), reversibilă 
la întreruperea tratamentulu

i. Aceasta se poate datora unor probleme ale ficatului (hepatită 

colestatică sau mixtă, distrugere hepatică), cu modificarea rezultatelor testelor funcţiei ficatului. 

infecţii neaşteptate, ulceraţii la nivelul gurii, apariţia de vânătăi, sângerarea gingiilor sau oboseală 

marcată. Acestea se pot datora scăderii numărului unor elemente din sânge. 

durere severă în zona stomacului, care poate fi simţită şi în spate. Aceasta se poate datora unei 

inflamaţii a pancreasului (pancreatită). 

modificări de culoare şi de aspect ale limbii (provocate, de exemplu, de creşterea numărului de 

ciuperci în gură). 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observaţi oricare dintre următoarele 

reacţii adverse

convulsii 

tulburări mintale, cum sunt starea de confuzie sau senzaţia că vedeţi sau auziţi lucruri care nu 

există (halucinaţii) 

tulburări de vedere, cum sunt vedere dublă (diplopie), scădere a vederii la distanţă (miopie), 

vedere înceţoşată, vedere neclară, modificări în percepţia culorilor, afectarea nervului optic 
(

neuropatie/nevrită optică) 

erupţie pe piele, uneori însoţită de febră, mâncărime pe piele, înroşirea feţei 

erupţie pe piele, cu aspect de vezicule pline cu puroi 

dureri de cap 

ameţeli 

senzaţii anormale la nivelul pielii ca nişte furnicături 

inflamaţia limbii cu senzaţie de uscăciune a gurii, inflamaţie la nivelul gurii 

afectarea gustului (gust metalic)  

dureri la nivelul stomacului, greaţă, vărsături, diaree  

pierderea poftei de mâncare (anorexie) 

febră 

dispoziţie depresivă 

urină de culoare brun-roşietică, datorată medicamentului. 

Page 5
background image

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
rea

cţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 

pe web-site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
5. 

Cum se păstrează Flagyl  

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se 

ţine blisterele în cutie. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Flagyl  

Substanţa activă este metronidazolul. Fiecare comprimat filmat conţine metronidazol 250 mg. 

Celelalte componente sunt: Nucleu: 

amidon de grâu, povidonă, stearat de magneziu. Film: 

hipromeloză, macrogol 20000. 

 

Cum arată Flagyl şi conţinutul ambalajului 

Flagyl se prezintă sub formă de comprimate filmate, rotunde, de culoare albă până la alb-crem, 

ştanţate cu „F 250” pe una dintre feţe.  
 
Ambalaj 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
Laboratoire Aventis 
Quai de la Rapée 42-50, Cedex 12, F-75601 Paris  

Franţa 
 

Fabricanţii 
Famar Lyon 
29 Avenue du Général de Gaulle 
69230 Saint-Genis Laval 

Franţa 
 
Sanofi Aventis S.A. 
Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric, Km. 63,09) 
Riells i Viabrea, 17404 Girona 
Spania 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
d

eţinătorului

 

aut

orizaţiei de punere pe piaţă: 

sanofi-aventis România S.R.L. 
Tel: 021 317 31 36 
 
Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015.