MIRCERA 75µg/0,3ml - PROSPECT

Prospectul pentru MIRCERA 75µg/0,3ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MIRCERA 75µg/0,3ml
Substanța activă: METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA
Concentrația: 75µg/0,3ml
Cod atc: B03XA03
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,3 ml sol. inj.
Cod cim: W64390001
Firma producătoare: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: