METOPROLOL ZENTIVA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru METOPROLOL ZENTIVA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: METOPROLOL ZENTIVA 100 mg
Substanța activă: METOPROLOLUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: C07AB02
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE BETABLOCANTE BETABLOCANTE SELECTIVE
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7620_30.04.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 3 blist. din PVC/Al x 10 comprimate
Cod cim: W61716001
Firma producătoare: LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZ

AŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7619/2015/01                                                                            Anexa 

                                                                                 7620/2015/01                                                                         Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Metoprolol Zentiva 50 mg comprimate 
Metoprolol Zentiva 100 mg comprimate 

Tartrat de metoprolol 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile 

reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Metoprolol Zentiva 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie sa stiţi înainte să luaţi Metoprolol Zentiva 

3. 

Cum să luaţi Metoprolol Zentiva 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Metoprolol Zentiva 

6. 

Conţinutul ambalajului si alte informaţii  

 
 
1.

Ce este Metoprolol Zentiva şi pentru ce se utilizează 

 
Metoprolol Zentiva face parte din grupa beta-blocantelor selective. 
Aceste medicamente sunt folosite în tratamentul tensiunii arteriale m

ărite,  pentru  reducerea  şi  prevenirea 

durerilor  de piept din 

angină  pectorală,  ca  tratament  de  întreţinere  după  infarct  miocardic,  precum  şi  ca 

adjuvant în tratamentul hipertiroidismului. 
 
Metoprolol Zentiva este, de asemenea, 

folosit în tratamentul aritmiilor (bătăi cardiace neregulate sau rapide) 

şi în profilaxia migrenei. 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 
2.

Ce trebuie să stiţi înainte să luaţi Metoprolol Zentiva 

 
Nu lu

aţi Metoprolol Zentiva 

-

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  tartrat  de  metoprolol  (sau alte beta-blocante)  sau la oricare dintre 

celelalte componente ale acestui medicament (enumerae la punctul 6); 

-

dacă aveţi forme severe de astm bronşic şi bronhopneumopatie cronică obstructivă; 

-

dacă aveţi bloc atrio-ventricular de grad II şi III; 

-

dacă aveţi insuficienţă cardiacă decompensată; 

-

dacă aveţi bradicardie severă înainte de începerea tratamentului (alura ventriculară sub 50 bătăi/min); 

-

dacă aveţi sindrom de sinus bolnav; 

-

dacă aveţi şoc cardiogen; 

-

dacă aveţi tulburări circulatorii severe arteriale periferice; 

Page 2
background image

-

dacă aveţi infarct miocardic acut, cu ritm cardiac mai mic de 45 bătăi/minut, intervalul PQ mai mare de 0,24 

secun

de, tensiune arterială sistolică<100 mmHg şi/sau dacă aveţi insuficienţă cardiacă severă; 

-

dacă aveţi bloc sinoatrial; 

-

dacă aveţi feocromocitom netratat; 

-

dacă aveţi acidoză metabolică; 

-

dacă aveţi tensiune arterială scăzută (tensiune arterială sistolică < 90 mmHg); 

-

dacă utilizaţi permanent sau intermitent medicamente inotrop negative. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Metoprolol Zentiva adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
 

Deşi  beta-blocantele  cardioselective  influenţează  mai  puţin  funcţia  respiratorie  decât  beta-blocantele 

neselective,  se  recomandă  precauţie  specială  în  cazul  administrării  metoprololului  la  pacienţii  cu 
bronhopneumopatii obstructive. 
 

Dacă metoprolul este administrat la pacienţii cu astm bronşic, poate fi necesară asocierea de agonişti beta

2

 –

adrenergici 

(comprimate şi/sau  aerosol nazal, suspensie) sau ajustarea dozei de agonişti  beta

2

–adrenergici 

administraţi anterior. 
 

Şocul  anafilactic  poate  fi  mult  mai  sever  la  pacienţii  în tratament cu metoprolol, de aceea este  necesară 

prudenţă deosebită în cazul administrării tartratului de metoprolol la pacienţii cu reacţii de hipersensibilitate 

severe în antecedente sau la pacienţii aflaţi sub tratament pentru desensibilizare

.

 

 

La pacienţii cu diabet zaharat, valorile glicemiei trebuie monitorizate mult mai frecvent şi dacă este necesar, 

doza de insulină şi de antidiabetice orale trebuie ajustată. 
Similar altor beta-blocante, metoprololul poate masca semnele de avertizare ale hipoglicemiei (anxietate, 
tahicardie, transpir

aţii etc.) la pacienţii cu diabet zaharat. Cu toate acestea, riscul este mai mic decât în cazul 

beta-blocantelor neselective. 
 

În insuficienţă cardiacă, administrarea de metoprolol poate fi introdusă numai după compensare. În general, 

terapia de întreţinere trebuie condusă astfel încât starea pacientului să fie menţinută stabilă. 
 

La bolnavii cu insuficienţă cardiacă care răspunde la tratament, dacă este indicat, metoprololul trebuie 

administrat în doze foarte mici, care se cresc progresiv şi sub supraveghere medicală atentă. 
 
Metoprololul 

se administrează ca adjuvant la tratamentul standard cu inhibitori ai enzimei de conversie a 

angiotensinei (inhibitorii 

ECA) şi diuretice şi, dacă este necesar, cu glicozide tonicardiace. 

 
Tratamentul cu metoprolol poate m

asca simptomele de tireotoxicoză. 

 

Foarte rar, tulburările de conducere atrio-ventriculare existente ar putea deveni mai severe şi poate apare un 
bloc A-V. 
 
Metoprololul poate agrava simptomele 

tulburărilor circulatorii periferice. 

 

La pacienţii cu angină Prinzmetal, agoniştii beta

1

 

selectivi trebuie utilizaţi cu precauţie. 

În caz de angină Prinzmetal blocantele beta-adrenergice ar putea să crească numărul şi durata crizelor. 
Administrarea unui blocant beta

1

-

adrenergic (cardioselectiv) este posibilă în formele uşoare şi asociate cu 

alte afecţiuni cardiovasculare, cu condiţia administrării concomitente a unui vasodilatator. 
 

La pacienţii cu feocromocitom, metoprololul trebuie asociat cu antagonişti ai receptorilor alfa –adrenergici.  
 

La pacienţii trataţi cu beta-blocante nu se administrează intravenos blocante ale canalelor de calciu de tipul 

verapamilului, deoarece acest lucru poate provoca bradicardie, hipotensiune arterială şi asistolă. 
 

Page 3
background image

Riscurile 

şi  beneficiile  tratamentului  cu  metoprolol  trebuie  luate  în considerare la pacienţii cu miastenia 

gravis şi psoriazis. 
 

Datorită metabolizării mai lente, biodisponibilitatea metoprololului poate creşte la pacienţii cu insuficienţă 

hepatică severă, fiind necesară reducerea dozei. 
 

La pacienţii cu bradicardie care se accentuează pe parcursul tratamentului, metoprololul trebuie administrat 
în doze mai mici sau întrerupt gradat, prin administrarea de doze reduse treptat, în decurs de 10-14 zile. 
 

Întreruperea bruscă a administrării metoprololului poate determina ischemie miocardică cu exacerbarea 
anginei pectorale, producerea infarctului miocardic sau exacerbarea hipertensiunii arteriale. 

Trebuie evitată 

întreruperea bruscă a administrării beta-blocantelor. 
 
La 

pacienţii vârstnici tratamentul trebuie început cu doze mici şi efectuat sub supraveghere medicală. 

 
Medicul anestezist trebuie prevenit în cazul în care pacientul este tratat cu un blocant beta-adrenergic. În 

condiţiile în care oprirea tratamentului este considerată necesară, este suficientă o întrerupere de 48 ore 
înaintea anesteziei. 

Totuşi, la unii pacienţi beta-blocantele pot fi folosite ca premedicaţie; beta-blocantele pot preveni stimularea 

simpatică excesivă, generatoare de aritmii cardiace sau accident coronarian acut. 

Dacă beta-blocantele se administrează în acest scop, depresia miocardică poate fi prevenită folosind un 

anestezic cu activitate inotrop negativă mai mică. 
 
Sportivi: 

Metoprololul poate să determine o reacţie pozitivă în cadrul testelor pentru controlul antidoping. 

 
Metoprolol Zentiva împreu

nă cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 
Asocieri contraindicate 

Floctafenina poate determina şoc cardiogen sau hipotensiune arterială. În cazul administrării concomitente de 
beta-

blocante acestea reduc reacţiile compensatorii cardiovasculare. 

Administrarea concomitentă de sultopridă creşte riscul apariţiei tulburărilor de ritm ventricular, în special 
torsada vârfurilor. 
Administrarea concomitent

ă intravenoasă a unor blocante ale canalelor de calciu (diltiazemul şi verapamilul) 

prezintă risc de stop cardiac. 

 
Asocieri nerecomandate 

Administrarea concomitentă cu amiodaronă poate să determine tulburări ale contractilităţii, automatismului 

şi conducerii prin supresia mecanismelor simpatice compensatoare.  
 

Administrarea orală concomintentă a unor blocante ale canalelor de calciu (diltiazemul şi verapamilul) 

determină tulburări ale conducerii atrioventriculare şi deprimarea excesivă a contractilităţii miocardiace, prin 
efect sinergic. 

Asocierea se face sub supraveghere medicală şi este necesară monitorizare ECG, îndeosebi la 

vârstnici sau la începutul tratamentului. 
 

Asocieri care necesită precauţii la utilizare 
Asocierea cu anestezicele generale inhal

atorii halogenate reduce reacţiile cardiovasculare 

compensatorii ale blocantelor beta-adrenergice. Tratamentul cu blocante beta-adrenergice nu trebuie 
întrerupt brusc, iar medicul anestezist trebuie informat despre acest tratament. 
 
În cazul asocierii cu a

ntiaritmice aparţinând clasei IA (chinidină, disopiramidă) pot să apară tulburări ale 

contractilităţii, automatismului şi conducerii prin supresia mecanismelor simpatice compensatoare. Se 

impune supraveghere clinică şi monitorizarea electrocardiogramei. 
 

Page 4
background image

B

aclofenul creşte efectul antihipertensiv al metoprololului. Sunt necesare supravegherea tensiunii arteriale şi, 

eventual, adaptarea dozei de metoprolol. 
 

Cimetidina creşte concentraţia plasmatică a metoprololului prin inhibarea metabolizării sale hepatice, cu 

creşterea acţiunii şi reacţiilor adverse: de exemplu, bradicardie marcată. Asocierea necesită supraveghere 

medicală; dacă este necesar, doza de blocant beta-adrenergic se ajustează în timpul tratamentului cu 

cimetidină. 
 
Ca toate beta-blocantele,metoprololul poate 

determina tulburări ale circulaţiei periferice, aşa încât se impune 

prudenţă la administrarea concomitentă cu ergotamina. 
 

Asocierea cu glicozide tonicardiace determină: bradicardie şi tulburări de conducere atrio-ventriculară. 
 
Metoprololul p

oate să crească concentraţiile plasmatice ale lidocainei cu eventuala creştere a reacţiilor ei 

adverse neurologice şi cardiace. Se impune adaptarea dozei de lidocaină, supraveghere clinică, efectuarea 

electrocardiogramei şi eventual, determinarea concentraţiilor plasmatice ale lidocainei în timpul 

tratamentului şi după oprirea acestuia. 
 

Antiacidele, compuşi de aluminiu, de magneziu şi carbonatul de calciu scad absorbţia metoprololului, de 

aceea antiacidele trebuie administrate la distanţă de cel puţin 2 ore faţă de administrarea metoprololului. 
 

Înainte de efectuarea examenului radiologic cu substanţe de contrast iodate, tratamentul cu blocante beta-

adrenergice trebuie întrerupt. În cazul în care utilizarea metoprololului este absolut necesară şi nu poate fi 

întreruptă, administrarea se va face cu prudenţă, cu condiţia să fie disponibile măsuri adecvate de resuscitare. 
 

În cazul tratamentului asociat cu clonidină, tratamentul cu beta-blocante trebuie întrerupt cu câteva zile 

înainte de clonidină, creşterea bruscă a tensiunii arteriale la întreruperea bruscă a tratamentului cu clonidină 

fiind potenţată de betablocante. 
 
Asocieri de avut în vedere 
Antiinflamatoarele nesteroidiene scad efectul hipotensiv al metoprololului prin inhibarea prostaglandinelor 
vasodil

atatoare şi retenţie hidrosalină. 

 

Asocierea cu blocantele canalelor de calciu de tip dihidropiridinic poate determina hipotensiune arterială şi 

eventual deprimarea excesivă a contractilităţii miocardice la bolnavii cu insuficienţă cardiacă latentă sau 
nec

ontrolată prin tratament. 

 

Utilizarea concomitentă cu antidepresive imipraminice (triciclice) şi neuroleptice determină hipotensiune 

arterială şi risc de hipotensiune arterială ortostatică severă. 
 

Glucocorticoizii şi tetracosactidul scad efectul antihipertensiv al metoprololului datorită retenţiei hidrosaline 

pe care o determină. 
 

Fenobarbitalul şi rifampicina scad concentraţiile plasmatice ale metoprololului prin inducţie enzimatică, 
reducând astfel efectele acestuia. 
 

Utilizarea  concomitentă  cu  alte  blocante  beta-adrenergice  (de  exemplu  picături  oftalmice,  care  conţin 
timolol), antidepresive inhibitoare ale monoaminoxidazei (IMAO)

, impune precauţie în administrare. 

 

Metoprolol Zentiva împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Alimentele cresc biodisponibilitatea metoprololului. 
 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-

vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Page 5
background image

Metoprololul se administrează la gravide doar dacă beneficiul potenţial pentru mamă depăşeşte riscul 

potenţial pentru făt.  

Dacă se administrează metoprolol pe durata sarcinii este posibilă apariţia unor efecte ale beta-blocantelor la 
nou-

născut, acţiune ce persistă câteva zile după naştere; este posibilă o reducere a contractilităţii miocardice 

care necesită instituirea unei terapii intensive; de asemenea, pot să apară bradicardie, detresă respiratorie, 
hipoglicemie. M

etoprololul traversează bariera feto-placentară, reduce perfuzia placentară, putând determina 

moarte intrauterină sau naşteri premature. Determină risc crescut de complicaţii cardiace şi pulmonare la 
nou-

născut. Nu s-au raportat anomalii fetale. 

De aceea, 

este necesară o supraveghere medicală atentă şi specializată (frecvenţă cardiacă şi glicemie) a nou-

născutului în primele 3-5 zile de viaţă.  

Metoprololul se excretă în laptele matern. În cazul mamelor tratate cu doze terapeutice, cantitatea de 
metoprolol ce ajunge în laptele matern nu produce efecte beta-blocante semnificative. 

Alăptarea nu este recomandată.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Metoprololul 

poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pacienţii trebuie 

informaţi despre posibilitatea apariţiei ameţelilor sau fatigabilităţii. 
 

Metoprolol Zentiva conţine lactoză 
D

acă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 

întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Metoprolol Zentiva 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.Discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur  
 
Comprimatele trebuie administrate în timpul sau ime

diat după masă, deoarece alimentele cresc 

biodisponibilitatea metoprololului. La nevoie, comprimatele Metoprolol Zentiva 100 mg pot fi divizate. 
 

Doza trebuie ajustată individual şi se creşte gradat pentru a evita bradicardia.  
 
Hipertensiune 

arterială:  doza iniţială  este de 25-50  mg tartrat de metoprolol  de  2  ori  pe  zi  (dimineaţa şi 

seara). 

Dacă  nu  se  atinge  efectul  terapeutic  dorit,  se  creşte  doza  progresiv  până  la  100  mg  tartrat de 

metoprolol de 2 ori pe zi sau poate fi asociat cu un alt antihipertensiv. 
 

Pentru profilaxia crizelor de angină pectorală stabilă: doza iniţială este de 25-50 mg tartrat de metoprolol pe 
zi. 

Dacă nu se atinge efectul terapeutic dorit, se creşte doza progresiv până la 200 mg tartrat de metoprolol pe 

zi sau 

se administrează în asociere alte antianginoase. 

 

După infarctul miocardic, ca terapie de întreţinere: doza de întreţinere uzuală este de 50-100 mg tartrat de 
metoprolol de 2 ori

 

pe zi 

(dimineaţa şi seara). 

 
Tahiaritmii: doza 

uzuală este de 25-50 mg tartrat de metoprolol de 2 –3 ori pe zi. Dacă nu se atinge efectul 

terapeutic dorit 

doza  zilnică  poate  fi  crescută  progresiv  până  la  200  mg  tartrat de metoprolol sau  se 

administrează în asociere cu alte medicamente antiaritmice. 
 
Ca adjuvant în tratamentul hipertiroidismului, doza zi

lnică recomandată este de 150-200 mg tartrat de 

metoprolol, divizată în 3-4 prize. 

Doza va fi redusă treptat odată cu normalizarea concentraţiei hormonilor tiroidieni. 
 

Tulburări cardiace funcţionale: doza uzuală este de 50 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi (dimineaţa şi 

seara), doză care poate fi crescută progresiv până la 100 mg metoprolol de 2 ori pe zi.  
Profilaxia migrenei: doza 

uzuală este de 50 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara),  

Page 6
background image

doză care poate fi crescută progresiv până la 100 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi. 

 

Insuficienţă renală, hemodializaţi sau pacienţi vârstnici

 

Nu este necesar

ă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală, hemodializaţi sau la pacienţii vârstnici. 

 

Insuficienţa hepatică 
În genera

l nu este necesară ajustarea dozei în cazul cirozei hepatice, chiar dacă legarea de proteinele 

plasmatice este în proporţie mică (5-10%). 
La 

pacienţii cu insuficienţă hepatică severă este recomandată reducerea dozei. 

 

Copii şi adolescenţi 

Experienţa privind utilizarea tartratului de metoprolol la copii şi adolescenţi este limitată. 
 

Dacă luaţi mai mult Metoprolol Zentiva decat trebuie 

Dacă accidental, aţi luat (dumneavoastră sau altă persoană) prea multe comprimate, contactaţi-l pe medicul 

dumneavostră sau cel mai apropiat spital. Luaţi acest prospect şi comprimatele rămase şi arătaţi-le medicului.  

Pot apare: scăderea marcată a tensiunii arteriale, rărirea bătăilor inimii, tulburări de conducere cardiacă, 

insuficienţă cardiacă, şoc cardiogen, stop cardiac, tulburări de respiraţie, pierderea conştienţei (chiar comă), 

greaţă, vărsături şi cianoză. 

Simptomele se agravează dacă luaţi concomitent medicamente de scădere a tensiunii arteriale, alcool etilic, 

chinidină sau barbiturice. 
 
Primele semne de supradozaj a

par între 20 minute şi 2 ore de la administrarea medicamentului. 

 

Dacă uitaţi să luaţi Metoprolol Zentiva  

Daca aţi uitat să luaţi o doză, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul pentru 
urm

ătoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta. Este important să nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza 

uitată. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Metoprolol Zentiva 
Tratamentul cu Metoprolol Zentiva 

trebuie întrerupt treptat. Întreruperea bruscă a tratamentului, în special în 

prezenţa unor boli cardiace, poate înrăutăţi starea dumneavoastră. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Reacţii adverse sunt clasificate utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (la mai mult de 1 din 10 

pacienţi); frecvente (la mai puţin de 1 din 10, dar la mai mult de 1 din 100 de pacienţi trataţi); mai puţin 
frecvente(

la mai puţin de 1 din 100, dar la mai mult de 1 din 1000 de pacienţi trataţi); rare (la mai puţin de 1 

din 1000, dar la mai mult de 1 din 10000 de pacienţi trataţi); foarte rare (la mai puţin de 1 din 10000 de 

pacienţi trataţi), cu frecvenţă necunoscută. 
 

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. 
 

Reacţiile adverse tind să devină trecătoare sau dispar o dată cu întreruperea tratamentului. 
 
Cele mai frecvente  sunt: obos

eală,  tulburări  gastro-intestinale  (greaţă,  vărsături, dureri abdominale), 

perturbări ale somnului (insomnie, coşmaruri). 
 

Investigaţii diagnostice  
Rare: 

prezenţa anticorpilor antinucleari (fără legătură cu lupusul eritematos sistemic). 

Page 7
background image

 

Tulburări cardiace 
Rare: 

insuficienţă cardiacă, blocuri atrio-ventriculare de grad înalt, palpitaţii, aritmii cardiace, şi dureri 

precordiale; 

Foarte  rare:  bradicardie,  hipotensiune  posturală  (ocazional  cu  sincopă),  tulburări  de conducere atrio-

ventriculară. 
 
Tulbur

ări hematologice şi limfatice 

Foarte rare: trombocitopenie, leucopenie. 
 
Tulbur

ări ale sistemului nervos 

Rare

: scăderea capacităţii de concentrare, depresie, crampe musculare, parestezie; 

Foarte rare: ameţeli, cefalee, tulburări de personalitate (pierderea memoriei, amnezie pe termen scurt), 

dificultăţi de concentrare, confuzie, halucinaţii, nervozitate şi anxietate. 
 
Tulbur

ări oculare 

Foarte rare

: conjunctivite, xeroftalmie, ochi iritaţi, tulburări de vedere, fotosensibilitate. 

 
Tulbur

ări acustice şi vestibulare 

Foarte rare: tinitus. 
 
Tulbur

ări respiratorii, toracice şi mediastinale 

Rare:

 

dispnee de efort; 

Foarte rare: 

rinită, bronhospasm (chiar în absenţa unor boli pulmonare obstructive). 

 
Tulbur

ări gastro-intestinale 

Frecvente

: greaţă trecătoare, vărsături, dureri abdominale; 

Rare:

 

constipaţie, diaree; 

Foarte rare: xerostomie. 
 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat 
Rare

: reacţii alergice ale pielii (eritem cutanat, prurit, urticarie, leziuni cutanate distrofice, exantem 

psoriazic); 

Foarte rare: diaforeză, alopecie. 
 
Tulbur

ări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv 

Foarte rare: artralgie. 
 
Tulbur

ări metabolice şi de nutriţie 

Foarte rare: creşterea în greutate. 
 

Tulburări vasculare 
Rare: sindrom Raynaud, edeme periferice; 
Foarte rare: 

gangrenă  la  pacienţii  cu  tulburări  severe  ale  circulaţiei  periferice,  hipotensiune posturală 

(ocazional cu sincopă) şi agravarea claudicaţiei intermitente. 
 
Tulbur

ări hepatobiliare 

Foarte rare

: creşterea valorii transaminazelor serice. 

 
Tulbur

ări psihice 

Frecvente: tulbur

ări ale somnului (insomnie, somnolenţă, coşmaruri); 

Rare: depresie; 
Foarte rare: 

tulburări de personalitate (pierderea memoriei, amnezie pe termen scurt), halucinaţii, nervozitate. 

 
Tulbur

ări ale aparatului genital şi sânului  

Rare: 

perturbări ale libidoului şi potenţei. 

Page 8
background image

 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
advers

e, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 
 
5.

Cum se păstrează Metoprolol Zentiva  

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP: Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
arun

caţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea  mediului. 

 
 
6.

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Metoprolol Zentiva  
 
Metoprolol Zentiva 50 mg  

Substanţa activă este tartrat de metoprolol 50 mg. 
Celelalte componente sunt: amidonglicolat de sodiu, amidon de porumb, 

lactoză monohidrat 200 mesh, 

dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidonă K 30, talc, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu 

 

Metoprolol Zentiva 100 mg  

Substanţa activă este tartrat de metoprolol 100 mg. 

Celelalte componente sunt: amidonglicolat de sodiu, amidon de porumb, lactoză monohidrat 200 mesh, 

dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidonă K 30, talc, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu 
 

Cum arată Metoprolol Zentiva şi conţinutul ambalajului 
 
Metoprolol Zentiva 50 mg  

Medicamentul se prezintă sub formă de comprimate neacoperite, plate, de culoare albă, cu diametrul de 9 

mm, având marcat pe una din feţe o linie mediană şi pe cealaltă 3 arcuri de cerc dispuse simetric. 
 
Metoprolol Zentiva 100 mg  
Medicamentul 

se prezintă sub formă de comprimate neacoperite, plate, de culoare albă, cu diametrul de 9 

mm, având marcat pe una din feţe o linie mediană şi pe cealaltă 3 arcuri de cerc dispuse simetric. 
 
Cutii cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
ZENTIVA S.A. 
B-dul Theodor Pallady, nr. 50 

Sector 3, Bucureşti, România 
Tel: 021/317.31.36 
Fax: 021/317.31.34 
[email protected]  

Page 9
background image

www.zentiva.ro 
 
Fabricantul 
S.C. Laropharm S.R.L. 

Şoseaua Alexandriei nr. 145 A, Comuna Bragadiru 
Jud. Ilfov, România 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 
S.C.Zentiva S.A. 
B-dul Theodor Pallady nr.50,sector3, 

Bucureşti. România 
Tel: 021/317.31.36 
Fax: 021/317.31.34 
[email protected]  
www.zentiva.ro 
 
Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015