EGILOK 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EGILOK 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EGILOK 100 mg
Substanța activă: METOPROLOLUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: C07AB02
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE BETABLOCANTE BETABLOCANTE SELECTIVE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12100_28.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 20 compr.
Cod cim: W04266001
Firma producătoare: EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12098/2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09                    Anexa 1 
                                                                                 12099/2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10                                                            
                                                                                 
12100/2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 
             
                                                                                                                                                         Prospect  
 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Egilok 25 mg comprimate 
Egilok 50 mg comprimate 

 

Egilok 100 mg comprimate 

 

tartrat de metoprolol  

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi să utilizaţi acest 
medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semen de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Egilok şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Înainte să utilizaţi Egilok 

3.

 

Cum să utilizaţi Egilok 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Egilok 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Egilok şi pentru ce se utilizează 

Egilok comprimate face parte din grupa beta-blocantelor selective. 
Aceste  medicamente  sunt  folosite  în  tratamentul  tensiunii  arteriale  mărite,  pentru  reducerea  şi 
prevenirea durerilor de piept din  angină pectorală, ca tratament de întreţinere după infarct miocardic, 
adjuvant în tratamentul hipertiroidismului. 
 
Egilok  este  de  asemenea  folosit  în  tratamentul  aritmiilor  (bătăi  cardiace  neregulate  sau  rapide),  în 
profilaxia migrenei. 

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Egilok 

 
Nu utilizați Egilok: 

- dacă sunteţi alergic la metoprolol (sau alte beta-blocante) sau la oricare dintre celelalte componente 
   ale acestui medicament 
- dacă aveţi astm bronşic sever sau bronhopneumopatie cronică obstructivă, 
- dacă aveţi bloc AV de grad II şi III, 
- dacă aveţi insuficienţă cardiacă decompensată, 
- dacă aveţi bradicardie severă înainte de începerea tratamentului (alura ventriculară sub 50 bătăi/min) 
- dacă aveţi sindrom de sinus bolnav, 
- dacă aveţi şoc cardiogen, 
- dacă aveţi tulburări circulatorii severe arteriale periferice, 
- dacă aveţi infarct miocardic acut, cu ritm cardiac mai mic de 45 bătăi/minut, intervalul PQ mai mare      


Page 2
background image

 

 de  0,24  secunde,  tensiune  arterială  sistolică  <100  mmHg  şi/sau  dacă  aveţi  insuficienţă  cardiacă 
severă, 
- dacă utilizați simultan inhibitori MAO (cu excepţia inhibitorilor MAO-B), 

- dacă aveţi bloc sinoatrial, 
- dacă aveţi feocromocitom netratat, 
- dacă aveţi acidoză metabolică, 
- dacă aveţi tensiune arterială scăzută (tensiune arterială sistolică < 90 mmHg), 
- dacă utilizați permanent sau intermitent medicaţie inotrop negativă. 
 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizați Egilok, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Deşi beta-blocantele cardioselective influenţează mai puţin funcţia respiratorie decât beta-blocantele -
neselective,  se  recomandă  precauţie  specială  în  cazul  administrării  Egilok  la  pacienţii  cu 
bronhopneumopatii obstructive. 
 
Dacă metoprolul este administrat la pacienţii cu astm bronşic, poate fi necesară asocierea de agonişti 
beta

2

  –adrenergici  (comprimate  şi/sau  spray  nazal,  suspensie)  sau  ajustarea  dozei  de  agonişti  beta

2

adrenergici administraţi anterior. 
 
Şocul anafilactic poate fi mult mai sever la pacienţii ce primesc terapie cu metoprolol,  de aceea este 
necesară  prudenţă  deosebită  în  cazul  administrării tartratului  de  metoprolol la  pacienţii  cu  reacţii  de 
hipersensibilitate severe în antecedente sau la pacienţii aflaţi sub tratament pentru desensibilizare

.

 

 
La pacienţii cu diabet zaharat, metabolismul carbohidraţilor trebuie monitorizat mult mai frecvent şi 
dacă este necesar, doza de insulină şi de antidiabetice orale trebuie ajustată. 
Similar  altor  beta-blocante,  metoprololul  poate  masca  semnele  de  avertizare  ale  hipoglicemiei 
(anxietate, tahicardie, transpiraţii etc.) la pacienţii cu diabet zaharat. Cu toate acestea, riscul este mai 
mic decât în cazul beta-blocantelor neselective. 
 
În  insuficienţă  cardiacă,  administrarea  de  metoprolol  poate  fi  introdusă  numai  după  compensare.  În 
general, terapia de întreţinere trebuie condusă astfel încât starea pacientului să fie menţinută stabilă. 
 
Egilok  se  administrează  ca  adjuvant  la  tratamentul  standard  cu  inhibitori  ai  enzimei  de  conversie  a 
angiotensinei (IECA) şi diuretice şi, dacă este necesar, cu glicozide cardiotonice. 
 
Tratamentul cu metoprolol poate masca simptomele de tireotoxicoză. 
 
Foarte  rar,  tulburările  de  conducere  atrio-ventriculare  existente  ar  putea  deveni  mai  severe  şi  poate 
apare un bloc A-V. 
 
Metoprololul poate înrăutăţi simptomele tulburărilor circulatorii periferice. 
 
La pacienţii cu angină Prinzmetal, agoniştii beta

1

- selectivi trebuie utilizaţi cu precauţie. 

 
La pacienţii cu feocromocitom, metoprololul trebuie asociat cu antagonişti ai receptorilor alfa –
adrenergici.  
 
La pacienţii trataţi cu beta-blocante nu se administrează intravenos blocante ale canalelor de calciu de 
tipul verapamilului, deoarece acest lucru poate provoca bradicardie, hipotensiune arterială şi asistolă. 
 
Riscurile  şi  beneficiile  tratamentului  cu  metoprolol  trebuie  luate  în  considerare  la  pacienţii  cu 
miastenia gravis şi psoriasis. 
 
Datorită  metabolizării  mai  lente,  biodisponibilitatea  metoprololului  poate  creşte  la  pacienţii  cu 
insuficienţă hepatică severă, fiind necesară reducerea dozei. 
 


Page 3
background image

 

În  cazul  în  care  pacienţii  prezintă  bradicardie  care  se  accentuează  pe  parcursul  tratamentului, 
metoprololul  trebuie  administrat  în  doze  mai  mici  sau  întrerupt  gradat,  prin  administrarea  de  doze 
reduse treptat, în decurs de 10-14 zile. 
 
Întreruperea bruscă a administrării Egilok poate conduce la ischemie miocardică cu exacerbarea 
anginei pectorale, producerea infarctului miocardic sau exacerbarea hipertensiunii arteriale. Trebuie 
evitată întreruperea bruscă a administrării beta-blocantelor. 
 
 
Medicul anestezist trebuie prevenit în cazul în care pacientul este tratat cu un blocant beta-adrenergic. 
În condiţiile în care oprirea tratamentului este considerată necesară, este suficientă o întrerupere de 48 
ore înaintea anesteziei. 
Totuşi, la unii pacienţi beta-blocantele pot fi folosite ca premedicaţie; beta-blocantele pot preveni 
stimularea simpatică excesivă, generatoare de aritmii cardiace sau accident coronarian acut. 
Dacă beta-blocantele se administrează în acest scop, depresia miocardică poate fi prevenită folosind un 
anestezic cu activitate inotrop negativă mai mică. 
 
Vârstnici 
La vârstnici tratamentul trebuie început cu doze mici şi efectuat sub supraveghere medicală. 
 

Atenţionare pentru sportivi: 

Medicamentul conţine metoprolol care poate pozitiva testele antidoping. 
 

Egilok împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă  utilizați, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente.  
 

Asocieri contraindicate: 

Floctafenina poate determina şoc cardiogen sau hipotensiune arterială. În cazul administrării 
concomitente de beta-blocante acestea reduc reacţiile compensatorii cardiovasculare. 
Administrarea concomitentă de sultopridă creşte riscul apariţiei tulburărilor de ritm ventricular, în 
special torsada vârfurilor. 
Administrarea concomitentă intravenoasă a unor blocante ale canalelor de calciu (diltiazem şi 
verapamil) –prezintă risc de stop cardiac. 
 

Asocieri nerecomandate

Administrarea  concomitentă  cu  amiodaronă  poate  să  determine  tulburări  ale  contractilităţii, 
automatismului şi conducerii prin supresia mecanismelor simpatice compensatoare.  
 
Administrarea orală concomitentă a unor blocante ale canalelor de calciu (diltiazem şi verapamil) 
determină tulburări ale conducerii atrioventriculare şi deprimarea excesivă a contractilităţii 
miocardiace, prin efect sinergic. Asocierea se face sub supraveghere medicală şi este necesară 
monitorizare ECG, îndeosebi la vârstnici sau la începutul tratamentului. 
 

Asocieri care necesită precauţii la utilizare: 

Asocierea cu anestezicele generale inhalatorii halogenate reduce reacţiile cardiovasculare 
compensatorii ale blocantelor beta-adrenergice. Tratamentul cu blocante beta-adrenergice nu trebuie 
întrerupt brusc, iar medicul anestezist trebuie informat despre acest tratament (vezi pct. 4.4)  
 
În cazul asocierii cu antiaritmice aparţinând clasei IA (chinidină, disopiramidă) pot să apară tulburări 
ale contractilităţii, automatismului şi conducerii prin supresia mecanismelor simpatice compensatoare. 
Se impune supraveghere clinică şi monitorizarea electrocardiogramei. 
 
Baclofenul creşte efectul antihipertensiv al metoprololului. Sunt necesare supravegherea tensiunii 
arteriale şi, eventual, adaptarea dozei de metoprolol. 
 


Page 4
background image

 

Cimetidina creşte concentraţia plasmatică a metoprololului prin inhibarea metabolizării sale hepatice, 
cu creşterea acţiunii şi reacţiilor adverse: de exemplu, bradicardie marcată. Asocierea necesită 
supraveghere medicală; dacă este necesar, doza de blocant beta-adrenergic se ajustează în timpul 
tratamentului cu cimetidină. 
 
Ca toate beta-blocantele, Egilok

 

poate determina tulburări ale circulaţiei periferice, aşa încât se 

impune prudenţă la administrarea concomitentă cu derivaţii de ergot. 
 
Asocierea cu glicozide cardiotonice determină: bradicardie şi tulburări de conducere atrio-ventriculară. 
 
Metoprololul poate să crească concentraţiile plasmatice ale lidocainei cu eventuala creştere a reacţiilor 
ei adverse neurologice şi cardiace. Se impune adaptarea dozei de lidocaină, supraveghere clinică, 
efectuarea electrocardiogramei şi eventual, determinarea concentraţiilor plasmatice ale lidocainei în 
timpul tratamentului şi după oprirea acestuia. 
 
Antiacidele, compuşi de aluminiu, de magneziu şi carbonatul de calciu scad absorbţia metoprololului, 
de aceea antiacidele trebuie administrate la distanţă de cel puţin 2 ore faţă de administrarea 
metoprololului. 
 
Înainte de efectuarea examenului radiologic cu substanţe de contrast iodate, tratamentul cu blocante 
beta-adrenergice trebuie întrerupt. În cazul în care utilizarea metoprololului este absolut necesară şi nu 
poate fi întreruptă, administrarea se va face cu prudenţă, cu condiţia să fie disponibile măsuri adecvate 
de resuscitare. 

 

În cazul tratamentului asociat cu clonidină, tratamentul cu beta-blocante trebuie întrerupt cu câteva 
zile înainte de administrarea clonidinei, creşterea bruscă a tensiunii arteriale la întreruperea bruscă a 
tratamentului cu clonidină fiind potenţată de beta-blocante. 
 

Asocieri de avut în vedere: 

Antiinflamatoarele nesteroidiene scad efectul hipotensiv al metoprololului prin inhibarea 
prostaglandinelor vasodilatatoare şi retenţie hidrosalină. 
 
Asocierea cu blocantele canalelor de calciu de tip dihidropiridinic poate determina hipotensiune 
arterială şi eventual deprimarea excesivă a contractilităţii miocardice la bolnavii cu insuficienţă 
cardiacă latentă sau necontrolată prin tratament. 
 
Utilizarea concomitentă cu antidepresive imipraminice (triciclice) şi neuroleptice determină tensiune 
arterială scăzută şi risc de hipotensiune arterială ortostatică severă. 
 
Glucocorticoizii şi tetracosactidul scad efectul antihipertensiv al metoprololului datorită retenţiei 
hidrosaline pe care o determină. 
 
Fenobarbitalul şi rifampicina scad concentraţiile plasmatice ale metoprololului prin inducţie 
enzimatică, reducând astfel efectele acestuia. 
 
Utilizarea concomitentă cu alte blocante beta-adrenergice (de exemplu picături oftalmice, care conţin 
timolol), antidepresive inhibitoare ale monoaminoxidazei (IMAO), impune precauţie în administrare. 
 

Egilok împreună cu alimente şi băuturi 

Alimentele nu influenţează absorbţia Egilok. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
 

Sarcina 


Page 5
background image

 

Dacă se administrează metoprolol

 

pe durata sarcinii este posibilă apariţia unor efecte ale beta-

blocantelor la nou-născut, acţiune ce persistă câteva zile după naştere; este posibilă o reducere a 
contractilităţii miocardice care necesită instituirea unei terapii intensive; de asemenea, pot să apară 
bradicardie, detresă respiratorie, hipoglicemie. Metoprololul traversează bariera feto-placentară , 
reduce perfuzia placentară, putând determina moarte intrauterină sau naşteri premature. Determină risc 
crescut de complicaţii cardiace şi pulmonare la nou-născut. Nu s-au raportat anomalii fetale. 
De aceea, este necesară o supraveghere medicală atentă şi specializată (frecvenţă cardiacă şi glicemie) 
a nou-născutului în primele 3-5 zile de viaţă.  
Metoprololul se administrează la gravide doar dacă beneficiul potenţial pentru mamă depăşeşte riscul 
potenţial pentru făt.  
 

Alăptarea 

Metoprololul se excretă în laptele matern. În cazul mamelor tratate cu doze terapeutice, cantitatea de 
metoprolol ce ajunge în laptele matern nu produce efecte beta-blocante semnificative. 
Alăptarea nu este recomandată.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Metoprololul

 

poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Pacienţii trebuie 

informaţi despre posibilitatea apariţiei ameţelilor sau fatigabilităţii. 

 

 

3.

 

Cum să utilizați Egilok 

 

Utilizați  întotdeauna  acest  medicament  exact  așa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Administrarea comprimatelor este independentă de mese, putând fi administrate atât înainte cât şi după 
masă; la nevoie, comprimatele pot fi divizate. 
Doza trebuie ajustată individual şi se creşte gradat pentru a evita bradicardia.  
 

Hipertensiune arterială:

 doza iniţială este de 25-50 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi (dimineaţa 

şi seara). Dacă nu se atinge efectul terapeutic dorit, se creşte doza progresiv până la 100 mg tartrat de 
metoprolol de 2 ori pe zi, sau poate fi asociat cu un alt antihipertensiv. 
 

Pentru profilaxia crizelor de angină pectorală stabilă

: doza iniţială este de 25-50 mg tartrat de 

metoprolol pe zi. Dacă nu se atinge efectul terapeutic dorit, se creşte doza progresiv până la 200 mg 
tartrat de metoprolol pe zi, sau se administrează în asociere alte antianginoase. 
 

După  infarctul  miocardic,  ca  terapie  de întreţinere

:  doza  de  întreţinere  recomandată  este  de  50-100 

mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara). 
 

Tahiaritmii:

  doza  recomandată  este  de  25-50  mg  tartrat  de  metoprolol  de  2  –3  ori  pe  zi.  Dacă  nu  se 

atinge  efectul  terapeutic  dorit  doza  zilnică  poate  fi  crescută  progresiv  până  la  200  mg  tartrat  de 
metoprolol,  sau se administrează în asociere cu alte medicamente antiaritmice. 
 
Ca 

adjuvant în tratamentul hipertiroidismului

, doza zilnică recomandată este de 150-200 mg tartrat de 

metoprolol, divizată în 3-4 administrări. 
Doza va fi redusă treptat odată cu normalizarea concentraţiei hormonilor tiroidieni. 
 

Tulburări cardiace funcţionale:

 doza recomandată este de 50 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi 

(dimineaţa şi seara), doză care poate fi crescută progresiv până la 100 mg metoprolol de 2 ori pe zi.  

Profilaxia migrenei

: doza recomandată este de 50 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi (dimineaţa şi 

seara),  doză care poate fi crescută progresiv până la 100 mg tartrat de metoprolol de 2 ori pe zi. 

 

Insuficienţă renală, hemodializaţi sau pacienţi vârstnici 

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală, hemodializaţi sau la pacienţii 
vârstnici. 


Page 6
background image

 

 

Insuficienţă hepatică 

În general nu este necesară ajustarea dozei în cazul cirozei hepatice, chiar dacă legarea de proteinele 
plasmatice este în proporţie mică (5-10%). 
La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă este recomandată reducerea dozei. 
 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Experienţa privind utilizarea tartratului de metoprolol la copii şi adolescenţi este limitată. 
 

 
Dacă utilizați mai mult Egilok decât trebuie

  

Dacă accidental, aţi utilizat (dumneavoastră sau altă persoană) prea multe comprimate, contactaţi 
medicul dumneavostră sau cel mai apropiat spital. Luaţi acest prospect şi comprimatele rămase şi 
arătaţi-le medicului

.  

Pot apare: scădere marcată a tensiunii arteriale, rărire a bătăilor inimii, tulburări de conducere 
cardiacă, insuficienţă cardiacă, şoc cardiogen, stop cardiac , tulburări de respiraţie, pierdere a 
conştienţei (chiar comă), greaţă, vărsături şi cianoză. 
Simptomele se agravează dacă utilizaţi concomitent medicamente de scădere a tensiunii arteriale, 
alcool etilic, chinidină sau barbiturice. 
 
Primele semne de supradozaj apar între 20 minute şi 2 ore de la administrarea medicamentului. 
 

Dacă uitaţi să utilizați Egilok 

Daca aţi uitat să luaţi o doză, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul 
pentru următoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta. Este important să nu luaţi o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizați Egilok 

Tratamentul  cu  Egilok

 

trebuie  întrerupt  treptat.  Întreruperea  bruscă  a  tratamentului,  în  special  în 

prezenţa unor boli cardiace, poate înrăutăţi starea dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile  adverse  sunt  uşoare  şi  apar  rar.  Acestea  tind  să  devină  tranzitorii  sau  dispar  o  dată  cu 
întreruperea tratamentului. 
 
Cele mai frecvente reacții adverse sunt: oboseală, tulburări gastro-intestinale (greaţă, vărsături, dureri 
abdominale), perturbări ale somnului (insomnie, coşmaruri). 
 
În  cadrul  fiecărei  grupe  de  frecvenţă,  reacţiile  adverse  sunt  prezentate  în  ordinea  descrescătoare  a 
gravităţii. 

-

 

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 

-

 

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 

-

 

Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 

-

 

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 

-

 

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 

-

 

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Tulburări hematologice şi limfatice 


Page 7
background image

 

Foarte rare: trombocitopenie, leucopenie. 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie 

Foarte rare: creştere în greutate. 

 

Tulburări ale sistemului nervos: 

Frecvente: perturbări ale somnului (insomnie, somnolenţă, coşmaruri), 
Rare: scădere a concentrării, depresie, crampe musculare, parestezie, 

Foarte rare: ameţeli, cefalee, tulburări de personalitate (pierdere a memoriei, amnezie pe termen scurt), 
dificultăţi de concentrare, confuzie, halucinaţii, nervozitate şi anxietate. 

 

Tulburări oculare 

Foarte rare: conjunctivite, xeroftalmie, ochi iritaţi, tulburări de vedere, fotosensibilitate. 
 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Foarte rare: tinitus 
 

Tulburări cardiace: 

Rare: insuficienţă cardiacă, blocuri atrio-ventriculare de grad înalt, palpitaţii, aritmii cardiace şi dureri 
precordiale, 

Foarte  rare:  bradicardie,  hipotensiune  posturală  (ocazional  cu  sincopă),  tulburări  de  conducere  atrio-
ventriculară,  
 

Tulburări vasculare: 

Rare: sindrom Raynaud, edeme periferice,

 

Foarte rare: gangrenă la pacienţii cu tulburări severe ale circulaţiei periferice, şi agravare a claudicaţiei 
intermitente. 
 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale 

Rare: dispnee de efort, 

Foarte rare : rinite, bronhospasm (chiar în absenţa unor boli pulmonare obstructive). 
 

Tulburări gastro-intestinale: 

Frecvente: greaţă trecătoare, vărsături, dureri abdominale, 

Rare: constipaţie, diaree 

Foarte rare: xerozis. 
 

Tulburări hepatobiliare 

Foarte rare: creştere a valorii transaminazelor serice 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat 

Rare: reacţii alergice ale pielii (eritem cutanat, prurit, urticarie, leziuni cutanate distrofice, exantem 
psoriazic), 

Foarte rare: diaforeză, alopecie 

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv 

Foarte rare: artralgie 

 


Page 8
background image

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului  

Rare: perturbări ale libidoului şi potenţei 
 

Investigaţii diagnostice  

Rare: prezenţa anticorpilor antinucleari (fără legătură cu LES). 
 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

: tulburări ale gustului, oboseală. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/.  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păastrează Egilok 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe flacon. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Egilok  

Substanţa activă este tartratul de metoprolol. Fiecare comprimat conține tartrat de metoprolol 25 
mg, 50 mg, 100 mg. 

-       Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu tip A, dioxid de   
         siliciu coloidal anhidru, povidonă K90 și stearat de magneziu. 
 

Cum arată Egilok și conținutul ambalajului  
 
Egilok 25 mg 

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă, având gravat pe una din feţe 2 
crestături încrucişate, iar pe cealaltă având gravat litera E stilizată şi „435”.

  

Linia mediană are numai rolul de a ușura ruperea comprimatului pentru a fi înghițitmai ușor și nu de 
divizare în doze egale. 
 
Conţinutul ambalajului 
Cutie cu un flacon de sticlă brună închis cu capac din PE, conţinând 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sau 
120 comprimate 
 


Page 9
background image

 

 
 
 
 
Egilok 50 mg 

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă, cu linie mediană pe una din feţe, iar 
pe cealaltă litera E stilizată şi „434”.  
Linia mediană are numai rolul de a ușura ruperea comprimatului pentru a fi înghițit ușor și nu de 
divizare în doze egale. 

 

Conţinutul ambalajului 
Cutie  cu un  flacon  de  sticlă  brună  închis  cu  capac  din PE,  conţinând  20,  40,  50,  60,  70,  80,  90, 100, 
120 sau 200 comprimate 
 

Egilok 100 mg 

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă, cu  linie mediană pe una din feţe, 
iar pe cealaltă litera E stilizată şi „432”. 
Linia  mediană  are  numai  rolul  de  a  ușura  ruperea  comprimatului  pentru  a  fi  înghițit  ușor  și  nu  de 
divizare în doze egale. 

 

Conţinutul ambalajului 
Cutie cu un flacon de sticlă brună închis cu capac din PE, conţinând 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
120 sau 200 comprimate 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

Egis Pharmaceuticals PLC 
Keresztúri út 30-38, 1106 Budapesta, 
Ungaria 
 

Fabricantul

 

Egis Pharmaceuticals PLC 
Mátyás király u. 65, 9900 Kӧrmend, Ungaria 
 

Acest prospect a fost aprobat în iunie 2019.

 

 
Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 


EGILOK 100 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 60 compr.

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 100 compr.