BLOXAN - PROSPECT

Prospectul pentru BLOXAN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BLOXAN
Substanța activă: METOPROLOLUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: C07AB02
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE BETABLOCANTE BETABLOCANTE SELECTIVE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7121_04.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. PVC/PVDC transparent/Al x 10 compr.
Cod cim: W04265001
Firma producătoare: KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZA

ŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7121/2006/01 

 

 

 

          Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

BLOXAN 100 mg, comprimate 

Tartrat de metoprolol 
 

  

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
 

În acest prospect găsiţi: 
1. 

Ce este BLOXAN 100 mg 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să utilizaţi BLOXAN 100 mg  

3. 

Cum să utilizaţi BLOXAN 100 mg  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează BLOXAN 100 mg 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
 
 
1. 

CE ESTE BLOXAN 100 mg 

ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
BLOXAN 100 mg face parte din grupa: beta-blocante selective 
 

Metoprolol  reduce  presiunea  sanguină  arterială  şi  scade  frecvenţa  cardiacă.  Datorită  acestui  efect, 

scade  sarcina  muşchiului  cardiac,  previne  apariţia  anginei  pectorale  şi  recurenţa  atacurilor  de  cord. 
Efectele dozelor mici sunt limitate la ni

vel  cardiac,  în  timp  ce  dozele  mari  pot  afecta  circulaţia 

sanguină periferică, sistemul respirator şi nivelele glicemiei.  

Efectul asupra presiunii sanguine şi a frecvenţei cardiace apare la 1 oră după la administrare, iar durata 

acţiunii depinde de mărimea dozei. 
 
Bloxan este recomandat în tratamentul HTA. 

Medicul poate prescrie Bloxan pentru prevenirea ichemiei cardiace acute şi a hemoragiilor cerebrale, 

precum şi a altor afecţiuni cardiace şi circulatorii produse de creşterea presiunii sanguine. Dacă este 

necesar, puteţi lua Bloxan concomitent cu alte antihipertensive.  
-Bloxan este recomandat în prevenirea anginei pectorale. 

În timpul tratamentului, se recomandă continuarea regimului alimentar şi a exerciţiilor fizice, după 

indicaţiile medicului. 
-Bloxan 

este recomandat în anumite afecţiuni ale ritmului cardiac (tahiaritmiile supraventriculare). 

-

Bloxan este recomandat după ischemie cardiacă acută (la pacienţi stabili hemodinamic). 

 
 
2. 

ÎNAINTE S

Ă UTILIZAŢI BLOXAN 100 mg 

 

Nu utilizaţi BLOXAN 100 mg  
Nu tr

ebuie  să  luaţi  acest  medicament  dacă  sunteţi  hipersensibil  la  metoprolol  sau  la  oricare  dintre 

excip

ienţii  produsului.  Nu  trebuie  să  luaţi  acest  medicament  dacă  aveţi  anumite  afecţiuni  cardiace, 

Page 2
background image

 

pulmonare  sau  hepatice:  bradicardie  şi  alte  tulburări  de  ritm,  insuficienţă  cardiacă  severă 

(decompensată), angor Printzmetal, hipotensiune arterială, şoc şi boală pulmonară obstructivă cronică 
sau 

astm bronşic sever, forme severe de sindrom Raynaud şi afecţiuni arteriale periferice, antecedente 

de reactii anafilactice. Bloxan nu este recomandat în caz de feocromocitom netratat 

sau  acidoză 

metabolică. 

Dacă o ischemie cardiacă acută este însoţită de bradicardie, hipotensiune, insuficienţă cardiacă sau 

bloc atrioventricular, nu se recomandă tratament cu Bloxan, decât după stabilizare hemodinamică. 
Copii cu varsta sub 6 ani. 
 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BLOXAN 100 mg 

Informaţi  medicul  dacă  aveţi  boli  cardiace,  circulatorii,  respiratorii,  renale  sau  hepatice,  diabet, 
psoriazis, hipertiroidie sau feocromocitom. De 

asemena,  informaţi  medicul  dacă  aţi  avut  vreodată 

hipotensiune, reacţii de hipersensibilitate (alergică), sau acidoză metabolică. În aceste cazuri, medicul 

va hotărî oportunitatea continuării tratamentului. Dacă starea clinică se agravează, contactaţi medicul 
cît mai curând posibil. 

Dacă aveţi isuficienţă hepatică severă, se recomandă scăderea dozelor de medicament. 

Metoprololul  poate  agrava  tabloul clinic  al  astmului bronşic,  al  angiopatiei  arteriale  periferice  şi  al 

reacţiilor  anafilactice.  În  astm  bronşic  sever,  medicamentul  nu  este  recomandat  (a  se  consulta  şi 

paragraful “Cine nu trebuie să ia Bloxan”). În caz de insuficienţă cardiacă uşoară spre moderată, puteţi 

lua Bloxan numai dacă insuficienţa este menţinută sub control cu digitală sau un diuretic. 

Metoprolol scade frecvenţa cardiacă, astfel poate masca hipoglicemia la pacienţii diabetici şi 

tireotoxicoza la pacienţii cu hipertiroidie.  
Înainte de intervenţii chirurgicale sau teste alergice, informaţi medicul că faceţi tratament cu Bloxan. 

Tratamentu

l cu Bloxan nu se va întrerupe brusc (a se consulta şi paragraful “Întreruperea tratamentului 

cu Bloxan”). 

Eficacitatea şi siguranţa tratamentului la copii nu a fost stabilită. 
 
Utilizarea altor medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Efectele 

utlizării concomitente ale Bloxan şi alte medicamente pot fi crescute sau scăzute. 

Administrarea concomitentă de verapamil sau diltiazem reduce drastic conducerea impulsurilor 

cardiace şi reduce presiunea sanguină. Tratamentul concomitent cu aceste medicamente nu este 
recomandat.  

Administrarea concomitentă a anumitor medicamente antiaritmice, antihipertensive, antianginoase, 
narcoleptice, alte beta-

blocante (de ex. sub formă de picături oculare) şi digitală poate potenţa efectele 

metoprololului. De aceea, uneori este necesară reducerea dozelor acestor medicamente şi/sau dozei de 

Bloxan. Utilizarea concomitentă de metoprolol şi alcaloizi de secară cornută creşte reacţiile adverse 

asupra circulaţiei periferice, de aceea se recomandă precauţie. În timpul administrării adrenalinei, 

poate apare o reacţie paradoxală a presiunii sanguine şi a frecvenţei cardiace. Efectul stimulanţilor 

beta (de ex. în tratamentul astmului bronşic) se poate reduce. La administrare concomitentă de 

clonidină şi metoprolol, metoprololul trebuie oprit cu câteva zile înaintea întreruperii tratamentului cu 

clonidină. Administrarea de cimetidină şi alte medicamente inhibitoare ale enzimelor hepatice creşte 

concentraţiile plasmatice ale metoprololului; administrarea de rifampicină le scade. Dacă luaţi 

concomitent antidiabetice, glicemia poate fi modificată. 
 
Utilizarea BLOXAN 100 mg 

cu alimente şi băuturi 

Vez

i pct. Cum să utilizaţi bloxan 100 mg. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
 
 

Page 3
background image

 

Sarcină 
Unele beta-

blocante traversează bariera placentară. Siguranţa administrării metoprololului în timpul 

sarcinii nu a fost stabilită, de aceea tratamentul cu Bloxan se poate face numai la indicaţia medicului, 

în situaţii de urgenţă. 

Dacă  se  administrează  metoprolol  pe  durata  sarcinii  este  posibilă  apariţia  unor  efecte  ale  beta-
blocantelor la nou-

născut,  acţiune  ce  persistă  câteva  zile  după  naştere;  este  posibilă  o  reducere  a 

contractilităţii  miocardice care  necesită  instituirea  unei  terapii  intensive;  de  asemenea,  pot  să  apară 

bradicardie, detresă respiratorie, hipoglicemie. De aceea, este necesară o supraveghere medicală atentă 

şi specializată (frecvenţă cardiacă şi glicemie) a nou-născutului în primele 3-5 zile de viaţă. 
 

Alăptare 

Betablocantele se excretă în lapte. Apariţia la sugar a hipoglicemiei şi a bradicardiei a fost descrisă 

pentru unele betablocante cu legare slabă de proteinele plasmatice. 

În cazul în care tratamentul cu Bloxan este absolut necesar, copilul va fi monitorizat cu mare atenţie. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Mai ales la iniţierea tratamentului cu Bloxan, sau la ajustarea dozelor, poate apărea hipotensiune, cu 

ameţeli. În acest caz, nu se recomandă conducerea vehiculelor sau operarea de utilaje. 
 

Informaţii importante privind unele componente ale BLOXAN 100 mg 

Deoarece medicamentul conţine lactoză, administrarea nu este recomandată la pacienţii cu intoleranţă 

ereditară la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză 

Sportivii trebuie atenţionaţi că acest medicament poate pozitiva testele antidoping. 
 
 
3. 

CUM S

Ă UTILIZAŢI BLOXAN 100 mg 

 

Utilizaţi întotdeauna BLOXAN 100 mg exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Hipertensiune arterială: medicamentul se administrează în timpul sau imediat după masă, cu lichid. 

Doza iniţială este de 1 comprimat (100 mg) o dată pe zi sau ½ comprimat (50 mg) de două ori pe zi. În 

caz de răspuns clinic necorespunzător, medicul poate creşte gradat doza sau adaugă alt medicament. 

Doza  maximă  este de 2 comprimate (200 mg)  pe  zi.  Medicamentul  trebuie  luat  regulat,  fără 
întreruperi. Medicul va determina durata tratamentului. 

Angina pectorală: medicamentul se administrează în timpul sau imediat după masă, cu lichid. Doza 

iniţială este de ½ comprimat (50 mg) de două ori pe zi. Medicul poate creşte gradat doza sau adaugă 

alt  medicament.  Doza  maximă  este  de  2 comprimate (200 mg)  pe zi. Medicamentul trebuie luat 

regulat, fără întreruperi. Medicul va determina durata tratamentului. 
Aritmii: medicamentul s

e administrează în timpul sau imediat după masă, cu lichid. Doza iniţială este 

de  ½  comprimat  (50  mg)  de  două  ori  pe  zi.  Medicul  poate  creşte  gradat  doza  sau  adaugă  alt 

medicament. Doza maximă este de 2 comprimate (200 mg) pe zi. Medicamentul trebuie luat regulat, 

fără întreruperi. Medicul va determina durata tratamentului. 

Ishemie cardiacă acută: medicamentul se administrează în timpul sau imediat după masă, cu lichid. 

Metoprololul se va administra numai dacă starea hemodinamică este stabilă. În primele 48 ore, doza 

este  de  ½  comprimat  (50  mg)  la  câte  6  ore,  apoi  câte  1  comprimat  (100  mg)  de  două  ori  pe  zi. 

Medicamentul trebuie luat regulat, fără întreruperi. Medicul va determina durata tratamentului. 
Ajustarea dozelor: 

la persoane vârstnice, cu insuficienţă cardiacă, insuficienţa hepatică sau în caz de 

administrare concomitentă de alte medicamente, medicul poate prescrie doze mai mici de metorpolol. 

Dacă aveţi impresia că efectul medicamentului este prea puternic sau prea slab, informaţi medicul sau 
farmacistul. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din BLOXAN 100 mg 

Dacă se administrează o doză puţin mai mare decât cea prescrisă, probabil va apărea vertij sau ameţeli, 

din  cauza  scăderii  tensiunii  arteriale  (de  asemenea,  poate  apărea  leşinul)  şi    a  scăderii  frecvenţei 

cardiace. În acest caz, de obicei este suficientă reducerea dozei de Bloxan sau întreruperea temporară a 
tratamentului.  

Page 4
background image

 

Dozele foarte mari de Bloxan pot afecta foarte sever funcţionarea inimii, tractul respirator şi circulaţia 

sanguină şi pot provoca tulburări ale conştienţei. În acest caz, este necesară monitorizarea organelor 

vitale şi tratament adecvat intraspitalicesc. Până la sosirea ajutorului medical, la pacienţii conştienţi se 

pot induce vărsături, pentru golirea conţinutului stomacal, iar pacienţii vor fi culcaţi pe spate, cu capul 

mai jos şi picioarele uşor ridicate. Pacienţii în stare de inconştienţă vor fi culcaţi pe o parte. La aceşti 

pacienţi nu se va încerca inducerea vărsăturilor.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi BLOXAN 100 mg 

Dacă  uitaţi  să  luaţi  o  doză,  administraţi-o cât mai curând posibil.  Totuşi,  dacă  este  timpul  pentru 

administrarea dozei următoare, continuaţi tratamentul conform indicaţiilor, fără să luaţi doze mai mari. 

Nu luaţi o doză dublă pentru înlocuirea unei doze pierdute. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi BLOXAN 100 mg 

Tratamentul  cu  Bloxan  nu  se  va  întrerupe  niciodată  brusc.  Acest  lucru  va  produce  reacţii  adverse 

severe  la  nivelul  inimii  şi  a  vaselor  sanguine  (transpiraţii,  ritm  cardiac  accelerat  şi  dificultăţi 
respiratorii, ag

ravarea anginei pectorale, ischemie acută cardiacă). Dozele se vor reduce gradat, într-o 

perioadă de 1-2 săptămâni. 

Tratamentul trebuie să fie administrat regulat. Dacă tratamentul a fost întrerupt mai mult de 2 

săptămâni, tratamentul trebuie reluat cu doza minimă. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, BLOXAN 100 mg 

poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la 

toate persoanele. 
 

Majoritatea reacţiilor adverse sunt uşoare şi trecătoare şi nu necesită întreruperea tratamentului. Pot 

apărea  următoarele  reacţii  adverse:  oboseală,  scăderea  presiunii  sanguine,  cu  vertij  şi  ameţeli  (în 

special  la  ridicare  în  picioare),  parestezii,  tulburări  gastrointestinale  (greaţă,  vărsături,  dureri 

epigastrice, pirozis, flatulenţă, diaree, constipaţie), scăderea ritmului cardiac, senzaţia că inima bate 

prea  tare,  somnolenţă,  cefalee,  dureri  musculare  şi  articulare,  extremităţi  reci  şi  uscăciunea  gurii, 

hipersudoraţie,  reacţii  psoriaziforme,  agravarea  psoriazisului,  modificări  ale  pielii  expuse  la  soare. 

Tulburările de potenţă sunt rare.  

În dozele recomandate, metoprololul produce foarte rar reacţii adverse severe, care să necesite 

reducerea dozelor sau întreruperea tratamentului. Informaţi imediat medicul în cazul în care apar 

următoarele reacţii adverse: prurit, erupţii cutanate, dificultăţi respiratorii, dispnee, hipotensiune 

marcată, leşin, câştig rapid în greutate, edeme ale gâtului şi feţei, la nivelul memebrului inferior sau 

gleznelor, ritm cardiac scăzut şi neregulat (sub 55 bătăi pe minut), agravarea durerilor anginoase, 

afectarea circulaţiei sanguine la pacienţii cu boală vasculară periferică, tulburări vizuale, sângerări 

neobişnuite sau vânătăi, colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor, modificări mentale, sau 

modificări ale somnului. 
 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ BLOXAN 100 MG 

 
A se pastra la temperaturi sub 25ºC, in ambalajul original. 
 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 

Nu utilizaţi BLOXAN 100 mg după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa exp.. Data de expirare 

se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Page 5
background image

 

Medicamentele nu trebuie aruncate p

e calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 

farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 
6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Ce conţine BLOXAN 100 mg 
-

Substanţa activă este tartrat de metoprolol 100 mg. 

-Celelalte componente sunt: lacto

ză monohidrat, celuloză microcristalină, amidonglicolat  de sodiu, 

dioxid de siliciu coloidal anhidru,  povidonă,  stearat de mageziu 
 

Cum arată BLOXAN 100 mg şi conţinutul ambalajului 
BLOXAN 100 mg se prezinta sub forma de 

comprimate rotunde, albe, inscripţionate pe o faţa cu un 

şanţ median 
  
Cutie cu 3 blistere din PVC/PVDC transparent/Al, a câte 10 comprimate 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorii 
Krka, d.d., Novo Mesto, 
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 
 
Acest prospect a fost aprobat in 
Decembrie/2006