CLORURA DE METILTIONINIU PROVEBLUE 5 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru CLORURA DE METILTIONINIU PROVEBLUE 5 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLORURA DE METILTIONINIU PROVEBLUE 5 mg/ml
Substanța activă: METHYLTHIONINII CHLORIDUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: V03AB17
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE PREPARATE ANTIDOT
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 5 fiole de sticla x 10 ml sol. inj.
Cod cim: W63114001
Firma producătoare: PIERREL S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: