DOPEGYT 250 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DOPEGYT 250 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOPEGYT 250 mg
Substanța activă: METHYLDOPUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: C02AB01
Acțiune terapeutică: ANTIADRENERGICE CU ACTIUNE CENTRALA METHYLDOPUM
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9698_16.02.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 50 compr.
Cod cim: W04208001
Firma producătoare: EGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9698/2017/01                                                                           

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Dopegyt 250 mg comprimate 

Metildopa 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Dopegyt şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dopegyt  

3. 

Cum să utilizaţi Dopegyt  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Dopegyt 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Dopegyt şi pentru ce se utilizează  

 

Dopegyt  face  parte  din  grupa  medicamentelor  antihipertensive  care  acţionează  direct  asupra  sistemului 
nervos central pentru a reduce hipertensiunea arterială.  

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Dopegyt 

 
Nu utilizaţi Dopegyt: 

- dacă sunteţi alergic la metildopa sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6). 
- dacă aveţi boli hepatice active (hepatită activă, ciroză), 
- dacă aţi avut în antecedente afectarea ficatului după tratament cu metildopa, 
- dacă urmaţi tratament cu IMAO, 
- dacă aveţi depresie,  
- dacă aveţi feocromocitom (o tumoră localizată în apropierea rinichilor). 

 

Dacă suferiţi de o afecţiune renală şi medicul vă prescrie Dopegyt, trebuie să-l informaţi imediat. Ar putea fi 
necesară reducerea dozelor. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizați Dopegyt, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 


Page 2
background image

 Medicul dumneavoastră trebuie să verifice funcţia hepatică şi renală, hemograma, statusul

 

hormonal înaintea 

începerii tratamentului.  
Determinarea hemogramei şi a valorilor transaminazelor este recomandată în timpul primelor 1-3 luni de 
tratament. 
 
Posibilitatea unei anemii hemolitice autoimune trebuie exclusă în primele 6-10 săptămâni de terapie prin 
efectuarea testului Coombs, care trebuie repetat la fiecare 6 luni-1 an de terapie pe termen lung. 
 
În  primele  6-12  săptămâni  de  tratament  sau  în  cazul  apariţiei  febrei  de  origine  necunoscută,  este  necesară 
efectuarea  testelor  hepatice.  Atunci  când  se  ajunge  la  modificarea  valorilor  enzimelor  hepatice,  la  apariţia 
icterului, se presupune existenţa unei hipersensibilităţi.  
În acest caz terapia cu metildopa trebuie imediat întreruptă şi nu mai trebuie reîncepută niciodată. 

 

Pe  timpul  tratamentului  la  unii  pacienţi  pot  să  apară  edeme  sau  creşteri  ale  greutăţii  corporale.  În  aceste 
cazuri trebuie asociat un tratament diuretic.  
 
Tratamentul  cu  metildopa  trebuie  întrerupt  în  cazul  în  care  edemele  se  accentuează  sau  dacă  apare 
insuficienţă cardiacă. 

 

Dializa contribuie la eliminarea metildopa, de aceea trebuie administrată o doză după terminarea procedurii 
de dializă.  
 
Metildopa poate determina rezultate fals pozitive în cazul determinării catecolaminelor urinare prin metode 
fotometrice cu fluorescenţă. 
Metildopa nu interferă cu măsurarea acidului vanil-mandelic prin metoda conversiei acestuia la vanilină. 
De acest lucru trebuie ţinut cont la pacienţii cu feocromocitom. 
Foarte  rar  poate  să  apară  granulocitopenie  şi  trombocitopenie,  care  se  pot  remite  după  întreruperea 
tratamentului. 

 

Pacienţii care sunt sub tratament cu metildopa trebuie să primească doze reduse de anestezice generale. 
Dacă  testul  Coombs  devine  pozitiv  pe  timpul  tratamentului  cu  metildopa,  posibilitatea  prezenţei  anemiei 
hemolitice  trebuie  exclusă,  sau  medicul  trebuie  să  determine  dacă  pozitivarea  testului  Coombs  are  o 
importanţă  clinică.  Probleme  pot  apare  în  momentul  când  pacientul  are  nevoie  de  transfuzie.  În  acest  caz 
trebuie efectuat testul Coombs direct şi indirect. În absenţa anemiei hemolitice numai testul Coombs direct 
este pozitiv. Dacă şi testul Coombs indirect este pozitiv se impune control hematologic de specialitate. 
 
Metildopa se administrează cu extremă precauţie la pacienţii care prezintă porfirie hepatică. 
  
 

Dopegyt împreună cu alte medicamente 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Nu se va administra metildopa concomitent cu IMAO. 
Metildopa se va administra cu precauţie concomitent cu: 

-

 

unele  medicamente utilizate pentru tratamentul răcelii, tusei şi astmului care conţin epinefrină, 
efedrină, pseudoefedrină (medicamente simpatomimetice) (creşte efectul presor), 

-

 

unele medicamente administrate în tratamentul depresiei (antidepresive triciclice), 

-

 

medicamente pentru tratamentul unor afecţiuni psihice (fenotiazine), 

-

 

preparate orale cu fier (este micşorată biodisponibilitatea metildopa), 

-

 

antiinflamatoare nesteroidiene,  

-

 

preparate estrogenice (preparate care conţin hormoni feminini). 

 
Efectul de scădere al tensiunii arteriale este crescut de : 

-alte antihipertensive, 
-anestezice. 


Page 3
background image

 
 
 

Metildopa şi substanţele de mai jos se influenţează reciproc în cazul unei administrări concomitente: 

-

 

litiu (creşte toxicitatea acestuia), 

-

 

levodopa (scade efectul antiparkinsonian, cresc intensitatea efectelor adverse asupra sistemului 
nervos central),  

-

 

alcoolul  şi  alte  depresante  ale  sistemului  nervos  central  (cresc  efectele  antidepresive  asupra 
sistemului nervos central), 

-

 

anticoagulante (creşte efectul anticoagulant, pericol de sângerare), 

-

 

bromocriptina (concentraţia de prolactină poate fi influenţată în mod invers), 

-

 

haloperidol (perturbări în procesele cognitive- dezorientare, pierderea echilibrului). 

 

Dopegyt împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
 

Consumul de alcool etilic nu este recomandat. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Sarcina 

Tratamentul cu metildopa trebuie instituit numai după o atentă evaluare a balanţei beneficiu/risc. 
Tratamentul cu metildopa pe perioada celui de-al doilea şi al treilea trimestru de sarcină nu a pus în evidenţă 
reacţii toxice asupra fetusului sau a nou-născutului. 
Totuşi nu există studii adecvate şi foarte riguroase făcute în primul trimestru de sarcină. 

 
Al

ă

ptarea 

Metildopa se excretă în laptele matern. De aceea tratamentul cu metildopa pentru femeile care alăptează 
trebuie instituit numai după evaluarea balanţei beneficiu/risc. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

La  iniţierea  tratamentului,  pe  o  perioadă  care  variază  interindividual  Dopegyt poate  determina  somnolenţă 
trecătoare  şi,  deci,  este  interzisă  conducerea  vehiculelor  sau  efectuarea  de  activităţi  cu  risc  de  accidente. 
Ulterior, gradul de interdicţie va fi stabilit individual. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Dopegyt 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.  
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Terapia cu metildopa necesită stabilirea dozelor individualizat pentru fiecare pacient

Administrarea se va face înainte sau după  masă. 

 

Adulţi 

Doza  recomandată  iniţială  este  de  250  mg  metildopa  (un  comprimat  Dopegyt)  administrată  în  priză  unică 
(înainte de culcare) în primele două zile.  
După  aceea,  doza  zilnică  poate  fi  mărită  cu  250  mg  metildopa  (un  comprimat  Dopegyt)  la  un  interval  de 
două zile până se atinge tensiunea arterială dorită.  
Pentru a reduce la minim reacţia de sedare creşterea dozei este recomandată să se efectueze seara. 
Doza recomandată de întreţinere este cuprinsă între 500-2000 mg metildopa fracţionată în 2-4 prize. 
Doza maximă zilnică este de 3 g metildopa (12 comprimate Dopegyt). 
Dacă nu se poate obţine un control eficace al tensiunii arteriale cu această doză trebuie luată în considerare 
asocierea cu alte antihipertensive. 


Page 4
background image

După 2-3 luni de administrare se poate instala rezistenţa la medicament care poate fi redusă  prin creşterea 
dozei de metildopa sau asocierea cu un diuretic. 

 

Întreruperea  tratamentului  determină  creşterea  tensiunii  arteriale,  de  obicei  la  48  ore  după  întreruperea 
administrării, la valorile iniţiale începerii tratamentului. 

 
Vârstnici 

Doza iniţială trebuie să fie cât mai mică posibil, iar doza maximă zilnică nu trebuie să depăşească 500 mg 
metildopa administrată în două prize, deoarece efectul de sedare este mult mai frecvent.  
 
Creşterea dozei la două zile se va face numai dacă este absolut necesar, ajungându-se la o doză maximă 
zilnică de 2 g, doză care nu trebuie depăşită. 
 

Insuficienţă renală 

În acest caz doza este mai mică. În cazul unei insuficienţe renale medii (GFR >50 ml/min) intervalul dintre 
doze este de 8 ore, insuficienţă renală moderată (GFR=10-50 ml/min) intervalul este de 8-12 ore, insuficienţă 
renală severă (GFR< 10 ml/min) intervalul este de 12-24 ore. 
Având în vedere că în timpul dializei metildopa este eliminată, trebuie administrată o doză de 250 mg 
metildopa după dializă pentru a preveni o creştere a tensiunii arteriale. 
 

Utilizarea la copii  

Doza zilnică iniţială recomandată copiilor este de 10 mg/Kg, fracţionată în 2-4 prize.  
Dacă este necesar, doza zilnică poate fi mărită până la 65 mg/Kg, fără a se depăşi 3 g/zi. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Dopegyt decât trebuie 

Dacă aţi luat prea multe comprimate, sau dacă credeţi că un copil a luat câteva comprimate de Dopegyt, 
consultaţi un medic imediat! Luaţi acest prospect şi comprimatele rămase pentru a le arăta medicului. 

 
Simptome:

  hipotensiune  arterială  severă,  somnolenţă  marcată,  senzaţie  de  slăbiciune,  bradicardie,  ameţeli, 

constipaţie, flatulenţă, diaree, greaţă, vărsături. 

 
Tratament:

  imediat  după  supradozaj:  lavaj  gastric,  inducerea  vărsăturii  care  poate  să  scadă  cantitatea  de 

substanţă absorbită.  
 
După o perioadă mai lungă de la intoxicare după ce substanţa a fost absorbită, se pot administra perfuzii care 
pot să mărească diureza. Trebuie monitorizate funcţia cardiacă, volumul sanguin, echilibrul hidro-electrolitic, 
funcţia intestinală, funcţia renală şi cerebrală.  
 
La nevoie se poate administra tratament simpatomimetic (administrare de adrenalină). 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Dopegyt 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza omisă. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Dopegyt 

Întreruperea  tratamentului  determină  creşterea  tensiunii  arteriale,  de  obicei  la  48  ore  după  întreruperea 
administrării, la valorile iniţiale începerii tratamentului. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
 
 
 
 
 


Page 5
background image

 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În general tratamentul cu metildopa este bine tolerat, reacţiile adverse nu sunt frecvente. 
La începutul tratamentului sau prin mărirea dozei poate să apară somnolenţă trecătoare, durere de cap şi stare 
de slăbiciune. 
 
Alte reacţii adverse sunt: 

 

Tulburări ale sistemului nervos  
Furnicături  și  înțepături  la  nivelul  pielii,  ameţeli,  anxietate,  depresie,  psihoză  (uşoară  şi  trecătoare), 
coşmaruri,  scăderea  libidoului,  impotenţă,  rar  sindrom  Parkinson,  mişcări  involuntare,  circulație  proastă  a 
sângelui la nivelul creierului (care poate fi datorată hipotensiunii arteriale), paralizie parţială a feţei. 

 

 

Tulburări cardiace 
Agravarea  anginei  pectorale,  insuficienţă  cardiacă  congestivă,  bradicardie  sinusală,  hipersensibilitate  a 
sinusului carotidian, hipotensiune arterială ortostatică, edeme, creşterea greutăţii corporale.  
Incidenţa 

rebound

-ului  hipertensiv  la  oprirea  bruscă  a  tratamentului  este  mult  mai  mică  decât  pentru 

clonidină. 
 
Tulburări

 

gastro-intestinale

 

Inflamare  a  pancreasului,  a  intestinului,  vărsături,  diaree,  inflamația  glandelor  salivare,  limbă  umflată  sau 
neagră, greaţă, constipaţie, flatulenţă, gură uscată. 

 

Tulburări hepato-biliare 
Icter, hepatită, colestază, teste hepatice anormale (vezi pct.4.4). 

 

Tulburări

 

hematologice şi limfatice

 

deprimarea funcţiei măduvei hematogene, leucopenie, granulocitopenie, trombocitopenie, anemie hemolitică, 
testul  Coombs  pozitiv,  pozitivarea  testelor  pentru  anticorpii  antinucleari,  celulele  lupice  şi  factorul 
reumatoid. 
 
Tulburări

 

ale sistemului imunitar 

Inflamarea  mușchiului  inimii  și  a  sacului  din  jurul  inimii,  inflamaţia  vaselor  de  sânge,  simptome 
asemănătoare lupusului eritematos sistemic

-

febră medicamentoasă, eozinofilie. 

 
Tulburări

 

endocrine: 

Creşterea sânilor, apariţia lactaţiei şi absenţa ciclului menstrual la femei . 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat 
Erupţii cutanate: de tip granulomatos şi lichenoid,

 

necroliză epidermică toxică 

 
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv 
Dureri uşoare la nivelul încheieturilor, cu sau fără umflarea articulațiilor, dureri musculare.  
 
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale 
Congestie nazală. 
 
Investigaţii diagnostice 
Creşterea valorilor ureei sanguine

 

 
 
 


Page 6
background image

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Dopegyt 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Dopegyt 

Substanţa activă este metildopa. Fiecare comprimat conține metildopa 250 mg. 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, etilceluloză N-100, talc, amidonglicolat de sodiu tip A, 
acid stearic, stearat de magneziu. 

 

Cum arată Dopegyt şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plate, cu margini rotunjite, de culoare albă sau gri-albă, 
inscripţionate pe una din feţe cu “DOPEGYT”. 
 
Este disponibil în cutii cu  un flacon din sticlă brună conţinând 50 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
Keresztúri út 30-38, 1106 Budapesta, Ungaria 

 
Fabricantul 

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
Mátyás király u. 65, 9900 Körmend, Ungaria 
 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2017.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/