NORDIMET 15 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NORDIMET 15 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NORDIMET 15 mg
Substanța activă: METHOTREXATUM
Concentrația: 15mg
Cod atc: L01BA01
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI ACIDULUI FOLIC
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj multiplu: 4(4x1)stilouri injector (pen) preumplute (0,6 ml) cu ac atasat
Cod cim: W63807002
Firma producătoare: CENEXI - LABORATOIRES THISSEN S.A. - BELGIA