SINTOCALMIN 300 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SINTOCALMIN 300 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SINTOCALMIN 300 mg
Substanța activă: METAMIZOLUM NATRIUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: N02BB02
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE PIRAZOLONE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8814_07.04.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/PE x 3 supoz.
Cod cim: W51987001
Firma producătoare: SINTOFARM S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8814/2016/01-02                                                                      

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TISALGIN 300 mg supozitoare 

Metamizol sodic 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este TISALGIN  300 mg supozitoare şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare 

3. 

Cum să utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează TISALGIN  300 mg supozitoare 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este TISALGIN  300 mg supozitoare şi pentru ce se utilizează  

 

TISALGIN  aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de: analgezice şi antipiretice. El 
ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră. 
TISALGIN  se utilizează în: 

dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri severe 
acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. 

combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

TISALGIN  300 mg supozitoare 

 
Nu utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare: 

dacă sunteţi alergic la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

dacă aveţi: 

●  

antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS); 

●  

afecţiuni ale măduvei hematopoietice; 

●  

antecedente de agranulocitoză; 

●  

deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută. 

dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină. 

 

Atenţionări şi precauţii 


Page 2
background image

 

Înainte să utilizaţi TISALGIN , adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

● dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică; 
● dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare, 
înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm la AINS); 

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză 
(scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc. 
Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata tratamentului, în 
cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură trebuie să  întrerupeţi imediat 
tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a unui test al sângelui 
(hemograma). Continuarea administrării TISALGIN  creşte riscul de deces. 
În cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui (hemograma). 
În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă medicul 
consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală. 

 
TISALGIN  300 mg supozitoare împreună cu alte medicamente 
 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi TISALGIN  împreună cu 
aceste medicamente; 
-captopril; 
-litiu;. 
-metotrexat; 
-triamteren; 
-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); TISALGIN  poate să le modifice efectul; 
-ciclosporină; TISALGIN  poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind verificată în 
cazul utilizării concomitente a celor două medicamente. 
 

TISALGIN  300 mg supozitoare împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Nu trebuie să consumaţi băuturi alcoolice în timpul utilizării TISALGIN . 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu trebuie să utilizaţi TISALGIN  dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină, deoarece poate 
afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza TISALGIN  numai la recomandarea 
medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai mici şi pe o perioadă cât mai 
scurtă. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Administrat în dozele recomandate TISALGIN  nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a 
folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
 
Doza uzuală 
 
Copii cu vârsta peste 4 ani până la 15 ani 

Doza uzuală este de un supozitor TISALGIN  300 mg la nevoie, administrat rectal. Dacă este necesar 

doza se poate repeta după cel puţin 6 ore, fără a depăşi 4 supozitoare TISALGIN  300 mg pe zi. 

 


Page 3
background image

 

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică 

Deoarece la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică eliminarea metamizolului este întârziată, nu trebuie 

administrate doze mari. În cazul unei administrări de scurtă durată nu este nevoie să se reducă doza. În ceea ce 

priveşte administrarea de lungă durată, nu există suficientă experienţă. 

 

Dacă utilizaţi mai mult TISALGIN  300 mg supozitoare decât trebuie 

Dacă aţi utilizat mai mult TISALGIN  decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la 
departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. 
Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea funcţiei 
renale şi – rar – simptome la nivelul sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă, comă, convulsii), 
scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (bătăi accelerate ale inimii). 
După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate determina 
colorarea în roşu a urinei. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi TISALGIN  300 mg supozitoare 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
TISALGIN  se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: 
-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane); 
-frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane); 
-mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane); 
-rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane); 
-foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane); 
-cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

 

 

Rare 

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge) 
Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul gâtului, 
scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide – lipsa respiraţiei (prin 
spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps. 
 

Foarte rare 

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite), trombocitopenie (scăderea 
numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt febra, durerile 
faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea răspunsului imun, predispoziţie la infecţii 
bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor, în timp ce măduva osoasă 
hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar. 
 
Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic. 
Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită 
interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate 
anormală a proteinelor în urină. 
 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS. 
Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe piele) 
sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase). 


Page 4
background image

 

Administrarea dozelor mari şi cu o frecvenţă mare pe zi poate determina iritaţia mucoasei rectale. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează TISALGIN  300 mg supozitoare 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi TISALGIN  după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective.

 

 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine TISALGIN  300 mg supozitoare 

Substanţa activă este metamizolul sodic. Fiecare supozitor conţine metamizol sodic 300 mg. 

Celelalte componente sunt: parafină lichidă, gliceride de semisinteză. 

 

Cum arată TISALGIN  300 mg supozitoare şi conţinutul ambalajului 

 
TISALGIN 

 

se  prezintă  sub  formă  de  supozitoare  în  formă  de  torpilă,  cu  suprafaţă  netedă,  onctuoasă, 

omogene în secţiune, de culoare albă până la alb-gălbuie, fără miros.

 

 
Este disponibil în cutii cu două blistere a câte 3, respectiv 5 supozitoare. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ  

TIS FARMACEUTIC S.A. 
Str. Industriilor nr. 16, sector 3, București, România 

 

Fabricantul 

S.C. TIS FARMACEUTIC S.A. 
Str. Industriilor nr. 16, sector 3, Bucureşti, cod 032895, România  

 
Acest prospect a fost revizuit în Martie, 2019.

 

 
 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 
 
 


SINTOCALMIN 300 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVC/PE x 5 supoz.