NOVOCALMIN 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NOVOCALMIN 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NOVOCALMIN 500 mg
Substanța activă: METAMIZOLUM NATRIUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N02BB02
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE PIRAZOLONE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13756_05.03.21.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W08609003
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13756/2021/01-02-03                                  

Anexa

 

                                                                                                                                                    

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Novocalmin 500 mg comprimate 

metamizol sodic  

 
 
 

Citiți  cu  atenție  și  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luați  acest  medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Novocalmin și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Novocalmin  

3.

 

Cum să luați Novocalmin  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Novocalmin  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Novocalmin și pentru ce se utilizează 

 
Novocalmin aparţine clasei de medicamente cunoscută sub denumirea de analgezice şi antipiretice. 
Acest medicament ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră. 
Novocalmin se utilizează în: 

dureri acute severe post-leziuni sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri 
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. 

combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament. 

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să  luați Novocalmin 

 

Nu luați Novocalmin:

 

dacă sunteţi  alergic  (hipersensibil) la  metamizol sau la  oricare  dintre celelalte componente ale

 

acestui medicament (enumerate la pct.6) 

dacă aveţi: 

●   antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS); 
●   afecţiuni ale măduvei hematopoietice; 
●   antecedente de agranulocitoză; 
●   deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută. 

dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină. 


Page 2
background image

 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să luați Novocalmin adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 

● dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic, rinită alergică; 
● dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare, 
înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm la AINS); 

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic sau şoc anafilactic, de asemenea 
poate determina

 

agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite). 

Agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata tratamentului și în 
cazul  apariţiei  febrei  şi/sau  inflamaţiei  amigdalelor  şi/sau  ulceraţiilor  în  gură  trebuie  să    întrerupeţi 
imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a unui 
test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Novocalmin creşte riscul de deces. 
În  cazul  tratamentului  de  lungă  durată,  medicul  vă  va  recomanda  periodic  teste  ale  sângelui 
(hemograma). 
În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă medicul 
consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală. 
 

Novocalmin împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice 
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri: 
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Novocalmin împreună 
cu aceste medicamente; 
-captopril; 
-litiu;. 
-metotrexat; 
-triamteren; 
-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului). Novocalmin poate să le modifice efectul. 
-ciclosporină; Novocalmin poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei și trebuie verificată în 
cazul utilizării concomitente a celor două medicamente. 
 

Novocalmin împreună cu alimente, băuturi și alcool 

 
Absorbţia Novocalmin nu este diminuată de ingestia de alimente, dar este uşor întârziată.  Nu consumaţi 
alcool  în  timpul  tratamentului  cu  Novocalmin,  deoarece  s-a  observat    o  creștere  a  efectelor 
metamizolului. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu trebuie să utilizaţi Novocalmin dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină, deoarece 
poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, numai la recomandarea medicului, puteţi 
utiliza  Novocalmin,  dacă  acesta  consideră  tratamentul  absolut  necesar,  în  doze  cât  mai  mici  şi  pe  o 
perioadă cât mai scurtă. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Administrat în dozele recomandate Novocalmin nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule 
sau de a folosi utilaje. 

 
Novocalmin conţine sodiu.  

Acest medicament conţine 34,5 mg sodiu pe comprimat. Aceasta corespunde la 1,73 % din aportul zilnic 
maxim recomandat de 2 g/zi de sodiu pentru adulți. 
 


Page 3
background image

 

3.

 

Cum să luați Novocalmin 

 
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese. 
 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 15 ani 

Doza  recomandată  este  de  1-2  comprimate  Novocalmin  (500-1000  mg  metamizol  sodic)  o  dată.  La 
nevoie se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi.  

 
Copii cu vârsta sub 15 ani 

La copiii cu vârsta sub 15 ani nu se administrează metamizol sodic sub formă de comprimate. 
 

Pacien

ţ

i cu insuficien

ţă

 renal

ă

 sau hepatic

ă

 

Dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică şi luați Novocalmin o perioada scurtă de timp, nu trebuie să 
reduceţi doza. Nu utilizaţi timp îndelungat Novocalmin. 
 

Vârstnici 

La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici doze. 
 

Dacă luați mai mult Novocalmin decât trebuie

 

Dacă aţi luat mai mult Novocalmin decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi 
la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. 
Intoxicaţia  acută  se  manifestă  cu  tulburări  gastro-intestinale  (greaţă,  dureri  abdominale),  afectarea 
funcţiei  renale  şi  –  rar  –  simptome  la  nivelul  sistemului  nervos  central  (ameţeli,  somnolenţă,  comă, 
convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (bătăi accelerate ale inimii). 
După  administrarea  de  doze  foarte  mari,  eliminarea  unui  metabolit  netoxic  (acid  rubazonic)  poate 
determina colorarea în roşu a urinei. 

 

Dacă uitați să luați Novocalmin

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să luați Novocalmin 

Novocalmin se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine. 
 
Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 
Rare

 (pot apare la mai puţin de 1 din 1000 persoane)

 

-

 

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge) 

-

 

Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul 
gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide, senzaţie 
de sufocare (prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps. 

 

Foarte rare 

(pot apare la mai puţin de 1 din 10000 persoane)

 

-

 

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite), trombocitopenie 
(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt 
febra,  durerile  faringiene,  ulcerele  bucale  dureroase,  ulcerele  anale,  scăderea  răspunsului  imun, 
predispoziţie  la  infecţii  bacteriene.  Hemograma  prezintă  dispariţia  aproape  completă  a 


Page 4
background image

 

granulocitelor,  în  timp  ce  măduva  osoasă  hematogenă  prezintă  blocarea  maturării  în  stadiul 
promielocitar. 

 
Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic. 
-

 

Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită 
interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate 
anormală a proteinelor în urină. 

 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

(care nu poate fi estimată din datele disponibile)

 

-

 

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS. 

Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe 
piele) sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din Romania 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
 

5.

 

Cum se păstrează Novocalmin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Novocalmin  
 

Substanţa activă este metamizolul sodic. Fiecare comprimat conţine metamizol sodic 500 mg 
sub formă de metamizol sodic monohidrat. 

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină tip 102, amidon de porumb pregelatinizat, 

stearat de magneziu. 

 
Cum arată Novocalmin și conținutul ambalajului 

Novocalmin se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plate, de culoare albă până la alb-gălbui, 
având gravat pe una din feţe litera N. 
 
Este disponibil în : 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
Cutie cu 150 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
Cutii cu 1 blister din PVC/Al a câte 10 comprimate 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 


Page 5
background image

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi 
România 
 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2021.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/.

 

 


NOVOCALMIN 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. PVC/Al x 10 compr.

Cutie x 150 blist. PVC/Al x 10 compr.