LODITER 1000 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LODITER 1000 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LODITER 1000 mg
Substanța activă: MEROPENEMUM
Concentrația: 1000mg
Cod atc: J01DH02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE CARBAPENEME
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5757_27.08.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu capacitatea de 40 ml continand pulb. pt. sol. inj./perf.
Cod cim: W56827001
Firma producătoare: TERAPIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.  5756/2013/01-02                                                           

Anexa 1 

                                                                                  5757/2013/01-02 

  Prospect 

 
  
   

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Loditer 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Loditer 1000 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Meropenem 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct.4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.  

Ce este Loditer şi pentru ce se utilizează 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Loditer  

3.  

Cum să utilizaţi Loditer  

4.  

Reacţii adverse posibile 

5.  

Cum se păstrează Loditer 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.  

Ce este Loditer şi pentru ce se utilizează 

 
Loditer conţine substanţa activă meropenem şi aparţine unui grup de medicamente numite antibiotice 
carbapeneme. Acesta acţionează prin distrugerea bacteriilor, care pot determina infecţii grave. 
 
Loditer este utilizat pentru a trata la adulți și copii cu vârsta de 3 luni și peste următoarele: 
• Infecţie care afectează plămânii (pneumonie) 
• Infecţii la nivelul plămânilor şi bronşiilor la pacienţii cu fibroză chistică 
• Infecţii complicate ale tractului urinar 
• Infecţii complicate la nivelul abdomenului  
• Infecţii survenite în timpul sau după naştere 
• Infecţii complicate ale pielii şi ţesuturilor moi 
• Infecţii bacteriene acute la nivelul creierului (meningită) 
 
Loditer poate fi utilizat pentru tratamentul pacienţilor neutropenici cu febră suspectată a fi cauzată de o 
infecţie bacteriană.  
 
Loditer poate fi utilizat pentru a trata infecţiile bacteriene ale sângelui care pot fi asociate cu un tip de 
infecţie menţionat mai sus. 
 
 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Loditer 


Page 2
background image

 

 

2

 
Nu utilizaţi Loditer 

 

 

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la meropenem sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6).  

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la alte antibiotice cum sunt peniciline, cefalosporine sau 
carbapeneme, întrucât aţi putea fi alergic şi la meropenem.  

 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să utilizaţi Loditer, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale:  
 

 

dacă aveţi probleme de sănătate, de exemplu probleme cu ficatul sau rinichii.  

 

dacă aţi avut diaree severă după ce aţi luat alte antibiotice.  

 
Este posibil să aveţi rezultat pozitiv la un test (testul Coombs) ce indică prezenţa unor anticorpi care 
pot distruge celulele roşii sanguine. Medicul dumneavoastră va discuta acest lucru cu dumneavoastră.  
 
Puteți prezenta semne și simptome de reacții cutanate severe (vezi pct. 4). Dacă se întâmplă acest 
lucru, discutați imediat cu medicul dumneavostră sau cu asistenta medicală, astfel încât simptomele să 
poată fi tratate. 
 
Dacă nu sunteţi sigur dacă oricare dintre situaţiile descrise mai sus sunt valabile în cazul 
dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală înainte de a utiliza 
Loditer.  

 
Loditer împreună cu alte medicamente 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luaţi, aţi luat recent sau 
s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.  
Aceasta este din cauză că Loditer poate afecta felul cum acţionează unele medicamente iar unele 
medicamente pot avea un efect asupra Loditer.  
 
În mod special, spuneţi medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luaţi 
oricare dintre următoarele medicamente:  

 

Probenecid (utilizat pentru tratarea gutei)  

 

Acid valproic/valproat de sodiu/valpromidă (utilizate pentru tratarea epilepsiei). Meropenem nu 
trebuie utilizat deoarece poate scădea efectul valproatului de sodiu.  

 

Anticoagulante orale (utilizate pentru a preveni cheagurile de sânge).  

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Este de preferat să se evite utilizarea meropenemului în timpul sarcinii.  
Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Loditer.  
 
Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau dacă intenţionaţi să alăptaţi 
înainte de a vi se administra meropenem. Mici cantităţi din acest medicament trec în laptele matern. 
Prin urmare, medicul dumneavoastră va decide dacă puteți folosi meropenem în perioada în care 
alăptați.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
Cu toate acestea, Loditer a fost asociat cu dureri de cap şi furnicături sau înțepături pe piele 
(parestezii). Oricare dintre aceste reacţii adverse ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 


Page 3
background image

 

 

3

Loditer poate provoca mișcări musculare involuntare, ceea ce determină tremurături rapide și mișcări 
necontrolate (convulsii). Acest lucru este însoțit de obicei de o pierdere a cunoștinței. Nu conduceți 
vehicule și nu folosiți utilaje dacă aveți această reacţie adversă. 
 

Loditer conţine sodiu  

Loditer 500 mg: Acest medicament conţine sodiu 45 mg (componenta principală de gătit/sare de masă) 
per doză de 500 mg. Acest lucru este echivalent cu 2,25% din aportul zilnic maxim recomandat zilnic 
de sodiu pentru un adult. 
 
Loditer 1000 mg: Acest medicament conţine sodiu 90 mg (componenta principală de gătit/sare de 
masă) per doză de 1000 mg. Acest lucru este echivalent cu 4,5% din aportul zilnic maxim recomandat 
zilnic de sodiu pentru un adult. 
 
Dacă aveţi o problemă de sănătate care necesită monitorizarea aportului de sodiu, vă rugăm să 
informaţi medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. 

 
 
3.  

Cum să utilizaţi Loditer 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră, farmacistul 
sau asistenta medicală. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 
Utilizare la adulţi 

 

 

Doza depinde de tipul de infecţie pe care o aveţi, localizarea infecţiei în organism şi severitatea 
infecţiei. Medicul dumneavoastră va decide doza de care aveţi nevoie.  

 

Doza pentru adulţi este, de regulă, între 500 mg (miligrame) şi 2 g (grame). De obicei, veţi utiliza 
câte o doză la fiecare 8 ore. Totuşi, este posibil să utilizaţi dozele la intervale de timp mai lungi 
dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează prea bine.  

 
Utilizare la copii şi adolescenţi 

 

 

Doza pentru copiii cu vârsta mai mare de 3 luni şi mai mică de 12 ani se decide în funcţie de 
vârsta şi de greutatea corporală a copilului. Doza uzuală este cuprinsă între 10 mg şi 40 mg de 
Loditer pentru fiecare kilogram (kg) din greutatea corporală a copilului. Doza se administrează, de 
regulă, la fiecare 8 ore. Copiii care cântăresc mai mult de 50 kg vor utiliza doză similară adulţilor.  

 
Mod de administrare 
 

 

Meropenem va fi administrat ca injecţie sau perfuzie într-o venă mare.  

 

Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vă va administra Loditer.  

 

Totuşi, unii pacienţi, părinţi sau îngrijitori sunt instruiţi să administreze Loditer la domiciliu. 
Instrucţiunile pentru a face acest lucru sunt furnizate în acest prospect (în secţiunea numită 
„Instrucţiuni pentru administrarea Loditer dumneavoastră înşivă sau altcuiva, la domiciliu”). 
Utilizaţi întotdeauna Loditer exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie sa discutaţi 
cu medicul dumneavoastră daca nu sunteţi sigur.  

 

Injecţia nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin alte medicamente sau adăugată la asemenea 
soluţii.  

 

Injecţia poate dura aproximativ 5 minute sau între 15 şi 30 de minute. Medicul dumneavoastră vă 
va spune cum să administraţi Loditer.  

 

În mod normal, injecţiile trebuie administrate la aceeaşi oră, în fiecare zi.  

 

Dacă utilizaţi mai mult Loditer decât trebuie 

 

Dacă utilizaţi în mod accidental o doză mai mare decât cea prescrisă, luaţi imediat legătura cu medicul 
dumneavoastră sau cu cel mai apropiat spital.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Loditer 

 

Dacă aţi uitat o injecţie, faceţi-o cât mai curând posibil. Dacă, însă, este aproape timpul pentru 
următoarea injecţie, nu mai utilizaţi injecţia uitată.  


Page 4
background image

 

 

4

Nu luaţi o doză dublă (două injecţii în acelaşi timp) pentru a compensa o doză uitată.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Loditer 

 

Nu întrerupeţi tratamentul cu Loditer decât la indicaţia medicului.  
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 
Reacţii alergice severe 

 

Dacă aveţi oricare dintre aceste semne și simptome, 

spuneți imediat medicului dumneavoastră sau 

asistentei medicale.

 Este posibil să aveţi nevoie de tratament medical urgent. Semnele și simptomele 

pot include o instalare bruscă a următoarelor:  

 

Erupţie trecătoare pe piele severă, mâncărime sau urticarie.  

 

Umflare a feţei, buzelor, limbii sau altor părţi ale corpului. 

 

Respiraţie dificilă, respiraţie şuierătoare sau dificultăţi de respiraţie.  

 

Reacții grave pe piele care includ 
- Reacții de hipersensibilitate grave, incluzând febră, erupție cutanată tranzitorie și modificări ale 
rezultatelor testelor de laborator care arată cât de bine vă funcționează ficatul (creșterea 
concentrației unor enzime hepatice) și creșterea unui tip de celule albe (eozinofilie) și mărirea 
ganglionilor limfatici. Acestea pot fi semne ale unei tulburări de sensibilitate care afectează mai 
multe organe, numită sindrom DRESS. 
- Erupție roșie, solzoasă, severă pe piele, umflături ale pielii care conțin puroi, vezicule sau 
descuamare a pielii, care pot fi asociate cu febră mare și dureri articulare. 
- Erupții severe pe piele care pot apărea ca pete circulare roșiatice, adesea cu vezicule centrale pe 
trunchi, descuamare, ulcere ale gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și ochilor care pot fi 
precedate de febră și simptome asemănătoare gripei (sindrom Stevens-Johnson) sau o formă mai 
severă (necroliză epidermică toxică). 

 

Afectarea celulelor roşii sanguine (frecvenţă necunoscută) 

 

Semnele includ:  

 

Respiraţie dificilă atunci când nu vă aşteptaţi.  

 

Urină roşie sau maronie.  

 
Dacă observaţi oricare dintre cele de mai sus, 

adresaţi-vă imediat unui medic

.

 

 

Alte reacţii adverse posibile: 

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 

 

 

Durere abdominală (de stomac)  

 

Senzaţie de rău (greaţă)  

 

Stare de rău (vărsături)  

 

Diaree  

 

Dureri de cap  

 

Erupţii trecătoare pe piele, mâncărimi pe piele  

 

Durere şi inflamaţie  

 

Creşterea numărului de plachete în sânge (indicată de analizele de sânge)  

 

Modificări ale rezultatelor analizelor de sânge, inclusiv analizele care arată cât de bine 
funcţionează ficatul dumneavoastră 

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

 

 

Modificări ale compoziţiei sângelui. Acestea includ reducerea numărului de plachete sanguine 
(ceea ce poate face să vă apară vânătăi mai uşor), creşterea numărului anumitor celule albe din 


Page 5
background image

 

 

5

sânge, scăderea numărului altor celule albe şi creşterea cantităţii unei substanţe numite bilirubină. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă facă, din când în când, analize de sânge.  

 

Modificări ale rezultatelor analizelor de sânge, inclusiv analizele care arată cât de bine 
funcţionează rinichii dumneavoastră 

 

Furnicături (senzaţie de ace pe piele)  

 

Infecţii ale gurii sau vaginului, cauzate de o ciupercă (candidoză)  

 

Inflamaţia intestinului însoţită de diaree  

 

Durere la nivelul locului de administrare a injecţiei de Loditer 

 

Alte modificări ale compoziţiei sângelui. Simptomele includ infecţii frecvente, febră şi dureri în 
gât. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă facă, din când în când, analize de sânge.  

 

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

 

 

Crize convulsive (convulsii)  

 

Dezorientare acută și confuzie (delir). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct  prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 
sunt publicate pe web-site-ul  Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/.  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

 
5.  

Cum se păstrează Loditer 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC.  
 
După reconstituire: Soluţiile reconstituite pentru injecţie sau perfuzie intravenoasă trebuie utilizate 
imediat. Intervalul de timp între începerea procedurii de reconstituire şi finalul injecţiei sau perfuziei 
intravenoase nu trebuie să fie mai mare de o oră.  
 
A nu se congela soluţia reconstituită.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi  medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

 
6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Loditer pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
 

-

 

Substanţa activă este meropenem. 

 

Fiecare flacon conţine meropenem trihidrat echivalent cu meropenem anhidru 500 mg.  


Page 6
background image

 

 

6

 

Fiecare flacon conţine meropenem trihidrat echivalent cu meropenem anhidru 
1000 mg. 

 

-

 

Celălalt component este carbonatul de sodiu anhidru. 

 
Cum arată Loditer pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă şi conţinutul ambalajului 
 
Loditer 

este o pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă, cristalină de culoare albă până la slab  

galbenă, într-un flacon.  
Cutie cu 1 sau 10 flacoane din sticlă incoloră. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Terapia SA 
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca 
România

 

 
Fabricanți 

Terapia S.A. 
Str. Fabricii nr. 124, 400 632 Cluj-Napoca 
România 
 
SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V. 
Polarisavenue 87 
2132 JH, Hoofddorp 
Olanda 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

 

 

 

DE  MEROPENEM BASICS 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
DK  Meropenem SUN, 500mg, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning 
EE  Meropenem Sun 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber 
IT     Meropenem SUN 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione 
LT  MEROPENEM SUN 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui 
LV  Meropenem Sun 500 mg pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai 
NL  Meropenem SUN 500 mg, poeder voor injectievloeistof
PL  Nableran,

 

500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 

RO  Loditer 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă
 

 

 

 

DE  MEROPENEM BASICS 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 
DK  Meropenem Sun, 1g, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning 
EE  Meropenem Sun

 

süste- või infusioonilahuse pulber 

IT     Meropenem SUN 1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione
LT  MEROPENEM SUN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui 
LV  Meropenem Sun 1 g pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai
NL  Meropenem SUN 1 g, poeder voor injectievloeistof 
PL  Nableran,

 

1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 

RO  Loditer 1000 mg  pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă  

 

 

Acest prospect a fost revizuit în

 

august 2021.

 

 
 


Page 7
background image

 

 

7

Sfaturi/educaţie medicală  

 
Antibioticele sunt utilizate pentru tratarea infecţiilor cauzate de bacterii. Nu au niciun efect asupra 
infecţiilor cauzate de viruşi. 
  
Uneori, o infecţie cauzată de bacterii nu răspunde la un tratament cu antibiotice. Unul din cele mai 
frecvente motive pentru care se întâmplă acest lucru este acela că bacteria care cauzează infecţia este 
rezistentă la antibioticul administrat. Aceasta înseamnă că poate să supravieţuiască şi chiar să se 
înmulţească, în ciuda administrării antibioticului.  
 
Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din mai multe motive. Utilizarea cu atenţie a antibioticelor 
poate ajuta la reducerea şanselor ca bacteriile să devină rezistente la acestea.  
 
Când medicul dumneavoastră vă prescrie un tratament cu antibiotice, acesta este destinat să trateze numai 
boala pe care o aveţi în acel moment. Respectând sfaturile de mai jos veţi ajuta la prevenirea apariţiei de 
bacterii rezistente, care pot întrerupe acţiunea antibioticului.  
 
1. Este foarte important să luaţi doza corectă de antibiotic, la orele corecte şi pentru numărul corect de 
zile. Citiţi instrucţiunile de pe etichetă şi, dacă nu înţelegeţi ceva, cereţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului să vă explice.  
2. Trebuie să luaţi antibioticul numai dacă a fost prescris în mod specific pentru dumneavoastră şi trebuie 
să îl utilizaţi numai pentru a trata infecţia pentru care v-a fost prescris.  
3. Nu trebuie să luaţi antibiotice care au fost prescrise pentru alte persoane chiar dacă acestea au avut o 
infecţie similară cu a dumneavoastră.  
4. Nu trebuie să daţi altor persoane antibiotice care au fost prescrise pentru dumneavoastră.  
5. Dacă v-a rămas o cantitate de antibiotic după ce aţi luat tratamentul aşa cum v-a fost recomandat de 
medicul dumneavoastră, trebuie să duceţi cantitatea rămasă la o farmacie, pentru a fi eliminată în mod 
corespunzător.  
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: 

 

Instrucţiuni pentru a administra Loditer propriei persoane sau altcuiva, la domiciliu 

 

Unii pacienţi, părinţi sau îngrijitori sunt instruiţi să administreze Loditer la domiciliu.  

Avertizare – Trebuie să administraţi acest medicament propriei persoane sau altcuiva, la 
domiciliu, numai după ce aţi fost instruit în acest sens de un medic sau o asistentă medicală.

 

 

Medicamentul trebuie amestecat cu un alt lichid (solvent). Medicul dumneavoastră vă va spune ce 
cantitate de solvent să utilizaţi.  

 

Utilizaţi medicamentul imediat după prepararea lui. Nu îl congelaţi.  

 

Administrarea Loditer prin injecţie 

Loditer destinat administrării prin injecţie intravenoasă in-bolus trebuie reconstituit cu apă pentru 
preparate injectabile pentru a obţine o concentraţie finală de 50 mg/ml.  

 

Cum se prepară acest medicament 

 

1.

 

Spălaţi-vă pe mâini şi uscaţi mâinile foarte bine. Pregătiţi o zonă de lucru curată.  

2.

 

Scoateţi flaconul (sticla) de Loditer din ambalaj. Verificaţi flaconul şi data de expirare. 
Verificaţi dacă flaconul este intact şi nu a fost deteriorat.  

3.

 

Scoateţi capacul colorat şi dezinfectaţi dopul de cauciuc, de culoare gri, cu un tampon îmbibat 
cu alcool etilic. Lăsaţi dopul din cauciuc să se usuce.  

4.

 

Introduceţi un ac steril de unică folosinţă într-o seringă sterilă de unică folosinţă, fără a atinge 
capetele.  

5.

 

Retrageţi în seringă cantitatea recomandată de „apă pentru preparate injectabile”. Cantitatea de 
lichid de care aveţi nevoie este prezentată în tabelul de mai jos:  

Doza de Loditer  

Cantitatea de apă pentru 
preparate injectabile 


Page 8
background image

 

 

8

necesară pentru diluare  

500 mg (miligrame)  

10 ml (mililitri)  

1 g (gram)  

20 ml  

1,5 g  

30 ml  

2 g  

40 ml  

 

Notă: 

Dacă doza de Loditer care vi s-a prescris este mai mare de 1 g, va trebui să utilizaţi mai mult de 

1 flacon de Loditer. În această situaţie, puteţi retrage lichidul din flacoane într-o singură seringă.  

 
6.

 

Introduceţi acul seringii prin centrul dopului de cauciuc, de culoare gri, şi injectaţi cantitatea 
recomandată de apă pentru preparate injectabile în flaconul sau flacoanele de Loditer.  

7.

 

Scoateţi acul din flacon şi agitați bine flaconul continuu 

în palmă timp de un minut

. Se lasă să 

se odihnească. Se agită flaconul în continuare timp de ȋncă un minut. Opriţi și verificați 
claritatea soluției. Dacă este necesar, se agită pentru încă un minut sau până când toată pulberea 
s-a dizolvat. Dezinfectaţi din nou dopul de cauciuc, de culoare gri, cu un nou tampon îmbibat cu 
alcool etilic şi lăsaţi dopul de cauciuc să se usuce.  

8.

 

Cu pistonul seringii apăsat până la capătul cursei, introduceţi din nou acul prin dopul de cauciuc, 
de culoare gri. Ţinând atât seringa cât şi flaconul, întoarceţi flaconul cu susul în jos.  

9.

 

Menţinând vârful acului în lichid, trageţi pistonul, retrăgând astfel în seringă întreaga cantitate 
de lichid aflată în flacon.  

10.

 

Scoateţi acul şi seringa din flacon şi eliminaţi flaconul gol, punându-l într-un loc sigur.  

11.

 

Ţineţi seringa în poziţie verticală, cu acul îndreptat în sus. Loviţi uşor seringa pentru a determina 
bulele să urce către partea de sus a seringii.  

12.

 

Scoateţi orice cantitate de aer aflată în seringă, împingând încet pistonul până când iese tot aerul.  

13.

 

Dacă utilizaţi Loditer acasă, eliminaţi în mod corespunzător toate acele şi liniile de perfuzie 
utilizate. Dacă medicul dumneavoastră decide să întrerupeţi tratamentul, eliminaţi în mod 
corespunzător orice cantitate neutilizată de Loditer. 

 

Administrarea injecţiei 

 

Puteţi administra acest medicament fie printr-o canulă scurtă sau cateter, fie printr-o linie intravenoasă 
centrală sau periferică.  

Administrarea Loditer printr-o canulă scurtă sau cateter

 

1.

 

Scoateţi acul de pe seringă şi eliminaţi cu atenţie acul, punându-l în containerul pentru obiecte 
ascuţite.  

2.

 

Dezinfectaţi capătul canulei scurte sau cateterului cu un tampon îmbibat cu alcool şi lăsaţi-o să se 
usuce. Deschideţi capacul canulei şi conectaţi seringa.  

3.

 

Împingeţi încet pistonul seringii pentru a administra antibioticul în flux constant, pe o durată de 
aproximativ 5 minute.  

4.

 

După ce aţi terminat administrarea antibioticului şi seringa s-a golit, scoateţi seringa şi clătiţi-o 
după cum v-a recomandat medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.  

5.

 

Închideţi capacul canulei şi eliminaţi cu atenţie seringa, punând-o în containerul pentru obiecte 
ascuţite.  

 

Administrarea Loditer printr-o linie intravenoasă centrală sau periferică

 

1.

 

Scoateţi capacul liniei intravenoase, dezinfectaţi capătul liniei cu un tampon îmbibat cu alcool 
etilic şi lăsaţi-l să se usuce.  

2.

 

Conectaţi seringa şi împingeţi încet pistonul seringii pentru a administra antibioticul în flux 
constant, pe o durată de aproximativ 5 minute.  

3.

 

După ce aţi terminat administrarea antibioticului, scoateţi seringa şi clătiţi-o după cum v-a 
recomandat medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.  


Page 9
background image

 

 

9

4.

 

Puneţi un capac nou, curat, pe linia centrală şi eliminaţi cu atenţie seringa, punând-o în containerul 
pentru obiecte ascuţite.  

 
 

Administrarea Loditer prin perfuzie intravenoasă 

 
Loditer poate fi administrat prin perfuzie intravenoasă timp de aproximativ 15 până la 30 minute. 
Pentru administrarea prin perfuzie intravenoasă, conţinutul flacoanelor de Loditer poate fi reconstituit 
direct, folosind soluţii perfuzabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) sau de glucoză 50 mg/ml (5%) 
pentru a obţine o concentraţie finală de 1 la 20 mg/ml.  
 
Soluţia trebuie agitată ȋnainte de utilizare. 


LODITER 1000 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 flac. din sticla incolora cu capacitatea de 40 ml continand pulb. pt. sol. inj./perf.