ARCHIFAR 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ARCHIFAR 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARCHIFAR 500 mg
Substanța activă: MEROPENEMUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: J01DH02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE CARBAPENEME
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12484_30.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie cu 25 flac. din sticla, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsa Al cu pulb.pt.sol.inj./perf.
Cod cim: W61142003
Firma producătoare: MEDOCHEMIE LTD FACTORY C - CIPRU
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.  12484/2019/01-02-03-04-05                                        Anexa 1 
                                                                                  12485/2019/01-02-03-04-05                                                                                 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Archifar 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Archifar 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Meropenem 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului 
sau asistentei medicale.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest 
prospect. Vezi pct. 4.  

 

Ce găsiţi în acest prospect

:  

1.  

Ce este Archifar şi pentru ce se utilizează  

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Archifar 

3.  

Cum să utilizaţi Archifar  

4.  

Reacţii adverse posibile  

5.  

Cum se păstrează Archifar  

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.  

Ce este Archifar şi pentru ce se utilizează  

 

Archifar aparţine unui grup de medicamente care se numesc antibiotice carbapeneme. Medicamentul 
acţionează prin distrugerea bacteriilor care pot determina infecţii grave.  

 

infecţie care afectează plămânii (pneumonie)  

 

infecţii la nivelul plămânilor şi bronhiilor la pacienţii cu fibroză chistică  

 

infecţii complicate ale tractului urinar  

 

infecţii complicate la nivelul abdomenului  

 

infecţii survenite în timpul sau după naştere  

 

infecţii complicate la nivelul pielii şi ţesuturilor moi  

 

infecţie bacteriană acută la nivelul creierului (meningită)  

 
Archifar poate fi utilizat pentru tratamentul pacienţilor neutropenici cu febră care se suspectează a fi 
determinată de o infecţie bacteriană. 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Archifar 

 

Nu utilizaţi Archifar: 

 

 

dacă sunteţi alergic la meropenem sau oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament, enumerate la pct. 6.  

•  

dacă sunteţi alergic la alte antibiotice, cum sunt penicilinele, cefalosporinele sau 
carbapenemele, întrucât aţi putea fi alergic şi la meropenem.  

 


Page 2
background image

 

Atenţionări şi precauţii

 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Archifar:  

 

dacă aveţi probleme de sănătate, cum sunt probleme ale ficatului sau rinichilor  

 

dacă aţi avut diaree severă după administrarea altor antibiotice.  

 
În timpul tratamentului cu meropenem, este posibil să aveţi un test pozitiv (test Coombs) care indică 
prezenţa anticorpilor care pot distruge celulele roşii din sânge. În acest caz, medicul dumneavoastră va 
discuta cu dumneavoastră.  
 
Dacă nu sunteţi sigur că cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul 
dumneavoastră înainte de a utiliza Archifar.  
 

Archifar împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi/utilizaţi, aţi luat/utilizat recent sau s-ar putea să 
luaţi/utilizaţi alte medicamente inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală şi plante 
medicinale.  
Aceasta doarece Archifar poate afecta modul în care acţionează unele medicamente şi alte 
medicamente pot avea un efect asupra Archifar.  
 
În special, spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luaţi unul dintre următoarele 
medicamente:  

 

Probenecid (utilizat în tratamentul gutei).  

 

Valproat de sodiu (utilizat în tratamentul epilepsiei). Archifar nu trebuie utilizat, deoarece 
poate scădea efectul valproatului de sodiu.  

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau doriţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. 

 

Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă 
înainte de a vi se administra Archifar. Este de preferat să evitaţi utilizarea meropenemului în timpul 
sarcinii. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Archifar.  
 
Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau intenţionaţi să alăptaţi înainte de 
a vi se administra Archifar. Mici cantităţi din acest medicament pot trece în laptele uman, putând 
afecta sugarul. Prin urmare, medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Archifar în 
timpul alăptării.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Nu au fost efectuate studii privind capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.  
 

Archifar conţine sodiu. 

Acest medicament conţine sodiu aproximativ 45 mg (2,0 mmol) la o doză de 500 mg. Dacă urmaţi un 
regim  alimentar  cu  restricţie  de  sodiu,  trebuie  să  aveţi  în  vedere  acest  lucru  şi  să  îl  informaţi  pe 
medicul dumneavoastră. 
Acest  medicament  conţine  sodiu  aproximativ  90  mg  (4,0  mmol)  la  o  doză  de  1  g.  Dacă  urmaţi  un 
regim  alimentar  cu  restricţie  de  sodiu,  trebuie  să  aveţi  în  vedere  acest  lucru  şi  să  îl  informaţi  pe 
medicul dumneavoastră. 
 
 

3.  

Cum să utilizaţi Archifar  

 

Adulţi  

 

Doza depinde de tipul de infecţie pe care o aveţi, de localizarea şi de severitatea infecţiei. 
Medicul dumneavoastră va decide care este doza necesară.  


Page 3
background image

 

 

De regulă, doza pentru adulţi este între 500 mg (miligrame) şi 2 g (gram). Doza va fi 
administrată, de regulă, la fiecare 8 ore. Cu toate acestea, este posibil ca dozele să vi se 
administreze mai rar dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează foarte bine.  

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi  

Doza pentru copiii cu vârsta peste 3 luni şi până la 12 ani se decide în funcţie de vârsta şi greutatea 
copilului. Doza uzuală este între 10 mg şi 40 mg de Archifar pentru fiecare kilogram (kg) din greutatea 
copilului. De regulă, doza se administrează la fiecare 8 ore. Copiilor care cântăresc peste 50 de kg li se 
va administra doza recomandată adulţilor.  
 

 

Archifar va fi administrat ca injecţie sau perfuzie într-o venă mare.  

 

De regulă, medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vă vor administra Archifar.  

 

Cu toate acestea, unii pacienţi, părinţi sau îngrijitori sunt instruiţi pentru a administra Archifar 
la domiciliu. Instrucţiuni în acest sens sunt oferite în acest prospect (la pct. numit „Instrucţiuni 
pentru a administra Archifar propriei persoane sau altcuiva la domiciliu.”). Utilizaţi 
întotdeauna Archifar exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.   

 

Injecţia dumneavoastră nu trebuie amestecată sau adăugată la alte soluţii care conţin alte 
medicamente.  

 

Injecţia poate dura aproximativ 5 minute sau între 15 şi 30 de minute. Medicul dumneavoastră 
vă va spune cum să administraţi Archifar.  

 

De regulă, injecţiile trebuie administrate la aceeaşi oră, în fiecare zi.  

 

Dacă utilizaţi mai mult Archifar decât trebuie 

 

Dacă utilizaţi, în mod accidental, mai mult decât doza prescrisă, adresaţi-vă imediat medicului 
dumneavoastră sau celui mai apropiat spital.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Archifar

 

Dacă uitaţi o doză, aceasta trebuie administrată cât mai curând posibil. Cu toate acestea, dacă este 
aproape de momentul de administrare a următoarei injecţii, omiteţi doza uitată.  
Nu luaţi o doză dublă (două injecţii în acelaşi timp) pentru a compensa doza uitată.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Archifar 

 

Nu întrerupeţi tratamentul cu Archifar

 

decât la indicaţia medicului.  

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau asistentei medicale.  

 

4.  

Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţii alergice severe (frecvenţă necunoscută- frecvenţa lor nu poate fi estimată din datele 
disponibile) 

 

Dacă aveţi o reacţie alergică severă, 

întrerupeţi administrarea Archifar şi adresaţi-vă unui medic 

imediat

. Este posibil să aveţi nevoie de tratament medical de urgenţă. Semnele pot include apariţia 

bruscă a uneia dintre următoarele:  

 

Erupţie trecătoare pe piele severă, mâncărime sau urticarie;  

 

Umflare a feţei, buzelor, limbii sau a altor părţi ale corpului;  

 

Scurtare a respiraţiei, respiraţie şuierătoare sau dificultăţi la respiraţie.  

 

Afectare a celulelor roşii (cu frecvenţă necunoscută- frecvenţa lor nu poate fi estimată din datele 
disponibile) 

 


Page 4
background image

 

Semnele includ:  

 

Dificultăţi în respiraţie când nu vă aşteptaţi;  

 

Urină de culoare roşie sau brună.  

Dacă observaţi oricare dintre cele de mai sus, 

adresaţi-vă imediat unui medic

.  

 

Alte reacţii adverse posibile 
 

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 

 

Durere abdominală (de stomac)  

 

Senzaţie de rău (greaţă)  

 

Stare de rău (vărsături)  

 

Diaree  

 

Cefalee 

 

Erupţie trecătoare pe piele, mâncărime  

 

Durere şi inflamaţie  

 

Creştere a numărului de plachete în sânge (demonstrată la efectuarea testelor de sânge)  

 

Modificări ale rezultatelor testelor de sânge, inclusiv ale celor care arată cât de bine 
funcţionează ficatul dumneavoastră  

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane) 

 

Modificări ale compoziţiei sângelui. Acestea includ reducerea numărului de plachete (ceea ce 
vă poate face să vă învineţi mai uşor), creşterea numărului unor anumite celule albe, scăderea 
numărului altor celule albe şi creşterea cantităţii unei substanţe care se numeşte ‘bilirubină’. 
Medicul dumneavoastră va dispune din când în când efectuarea unor teste de sânge.  

 

Erupţie pe piele, însoţită de mâncărimi 

 

Modificări ale testelor de sânge, inclusiv ale testelor care arată cât de bine funcţionează 
rinichii dumneavoastră.  

 

Senzaţie de furnicături (înţepături şi amorţeli).  

 

Infecţii la nivelul gurii sau vaginului determinate de o ciupercă (candidoză).  

 

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane) 

 

Crize convulsive (convulsii).  

 

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa lor nu poate fi estimată din datele disponibile)  

 

Inflamaţie la nivelul intestinului însoţită de diaree.  

 

Durere la nivelul venei în care a fost administrat Archifar.  

 

Alte modificări ale compoziţiei sângelui. Simptomele includ infecţii frecvente, febră şi durere 
în gât. Medicul dumneavoastră va dispune din când în când efectuarea unor teste de sânge.  

 

Apariţia spontană a unei erupţii trecătoare pe piele severă sau a unor vezicule sau a 
descuamării pielii. Acestea pot fi asociate cu febră şi dureri articulare.  

 

Reacții  de  hipersensibilitate  grave,  incluzând  febră,  erupție  cutanată  tranzitorie  și  modificări 
ale  rezultatelor  testelor  de  laborator  care  arată  cât  de  bine  vă  funcționează  ficatul  (creșterea 
concentrației unor enzime hepatice) și creșterea unui tip de celule albe (eozinofilie) și mărirea 
ganglionilor  limfatici.  Acestea  pot  fi  semne  ale  unei  afecțiuni  de  sensibilitate  multi-organ, 
numită sindrom DRESS. 

 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 
http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 


Page 5
background image

 

5.  

Cum se păstrează Archifar  

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare menţionată pe ambalaj, după “EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Injecţii 

După reconstituire: soluţia reconstituită pentru injecţie intravenoasă trebuie utilizată imediat. 
Intervalul de timp dintre începutul reconstituirii şi sfârşitul injecţiei intravenoase nu trebuie să 
depăşească 3 ore, în cazul depozitării la temperaturi cuprinse între 15-25°C. 
 
Perfuzii 
După reconstituire: soluţia reconstituită pentru perfuzie intravenoasă trebuie utilizată imediat. 
 
Intervalul de timp dintre începutul reconstituirii şi sfârşitul perfuziei intravenoase nu trebuie să 
depăşească: 
- 6 ore în cazul depozitării la temperaturi cuprinse între 15-25°C când Archifar este dizolvat în soluţie 
de clorură de sodiu. 
- 24 ore în cazul depozitării la temperaturi cuprinse între 2-8°C când Archifar este dizolvat în soluţie 
de clorură de sodiu. În acest caz, soluţia preparată trebuie folosită în maximum 2 ore după ce a fost 
păstrată în frigider. 
-1 oră când Archifar este dizolvat în soluţie de glucoză (dextroză).Nu congelaţi soluţia reconstituită. 
 
Fiecare flacon este pentru o singură utilizare şi orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai utilizaţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Archifar 

 

 

Substanţa activă este meropenem. 
Fiecare flacon conţine meropenem 500 mg (sub formă de trihidrat 570,4 mg). 
Fiecare flacon conţine meropenem 1 g (sub formă de trihidrat 1140,8 mg). 

 

Celălalt component este carbonat de sodiu anhidru. 

 

Cum arată Archifar şi conţinutul ambalajului 

 

Archifar 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă: 

 
Cutie cu un flacon din sticlă, având capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilat cu 
capsă din Al care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă, având capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 25 flacoane din sticlă, având capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă, având capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 


Page 6
background image

 

Cutie cu 100 flacoane din sticlă, având capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

 
Archifar 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă: 

Cutie cu un flacon din sticlă, având capacitatea de 30 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilat cu 
capsă din Al care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă, având capacitatea de 30 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 25 flacoane din sticlă, având capacitatea de 30 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă, având capacitatea de 30 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Cutie cu 100 flacoane din sticlă, având capacitatea de 30 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate 
cu capsă din Al care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Medochemie România SRL 
Str. Prof. Dr. I. Cantacuzino nr. 5, sector 1, Bucureşti, România 
 

Fabricantul 

Medochemie LTD Factory C 
2 Michael Erakleous Street, Agios Athanasios Industrial Area, 4101, Agios Athanasios Limassol 
Cipru 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață. 
 

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019. 

 

Alte surse de informaţii 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 7
background image

 

Sfaturi/educaţie medicală  

 
Antibioticele sunt utilizate la tratarea infecţiilor determinate de bacterii. Ele nu au efect împotriva 
infecţiilor determinate de virusuri.  
 
Uneori infecţia determinată de bacterii nu răspunde la tratamentul cu antibiotic. Unul din motivele cele 
mai comune este acela că bacteriile care determină infecţia sunt rezistente la antibioticul administrat. 
Aceasta înseamnă ca ele pot supravieţui şi chiar se pot înmulţi în ciuda administrării antibioticului.  
 
Bacteria poate deveni rezistentă la antibiotice din mai multe motive. Utilizarea cu atenţie a 
antibioticelor poate ajuta la reducerea posibilităţii ca bacteria să devină rezistentă la ele.  
 
Când medicul dumneavoastră vă prescrie un tratament cu un antibiotic, el este destinat să trateze 
numai boala dumneavoastră curentă. Următoarele sfaturi vă vor ajuta la prevenţia apariţiei bacteriilor 
rezistente care pot întrerupe acţiunea antibioticului.  
 
1.  

Este foarte important să luaţi antibioticul în doza adecvată, la timpul potrivit şi pentru numărul 
de zile recomandate. Citiţi instrucţiunile din prospect şi dacă nu înţelegeţi ceva cereţi 
medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice.  

2.  

Nu trebuie să luaţi antibioticul decât în cazul în care el a fost special prescris pentru 
dumneavoastră şi trebuie să-l utilizaţi numai pentru tratarea infecţiei pentru care v-a fost 
prescris.  

3.  

Nu trebuie să luaţi antibiotice prescrise altor persoane chiar dacă au avut o infecţie similară cu 
a dumneavoastră.  

4.  

Nu trebuie să daţi altor persoane antibioticul care v-a fost prescris.  

5.  

Dacă după terminarea tratamentului indicat de medicul dumneavoastră vă rămâne o cantitate 
de antibiotic, trebuie să duceţi cantitatea rămasă la o farmacie pentru a fi eliminată adecvat. 

 

 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:  

 

Instrucţiuni pentru a administra Archifar propriei persoane sau altcuiva la domiciliu 

 

Unii pacienţi, părinţi sau îngrijitori sunt instruiţi să administreze Archifar la domiciliu.  
 

Atenţionare–Trebuie să administraţi Archifar propriei persoane sau altcuiva la domiciliu numai 
după ce aţi fost instruit de către un medic sau o asistentă medicală.  

 

 

Medicamentul trebuie amestecat cu un alt lichid (solvent). Medicul vă va spune ce cantitate de 
solvent să utilizaţi.  

 

Utilizaţi soluţia imediat după preparare. Nu congelaţi soluţia.  

 
Injecţie 
Meropenemul destinat injecţiei intravenoase în bolus trebuie constituit cu apă sterilă pentru preparate 
injectabile, până la o concentraţie de 50 mg/ml. 
 
Perfuzie 
Pentru perfuzia intravenoasă, flacoanele cu meropenem pot fi constituite direct cu soluţie de clorură de 
sodiu 0,9% sau soluţie perfuzabilă de glucoză 5%, până la o concentraţie finală de 1 până la 20 mg/ml. 
 

Cum se prepară acest medicament 

 

1.

 

Spălaţi şi uscaţi foarte bine mâinile. Pregătiţi o zonă curată de lucru.  

2.

 

Scoateţi flaconul de Meropenem din ambalaj. Verificaţi flaconul şi data de expirare. Verificaţi 
dacă flaconul este intact şi nu prezintă deteriorări.  

 

Îndepărtaţi sigiliul şi dezinfectaţi dopul din cauciuc cu un tampon îmbibat în alcool etilic. 
Lăsaţi dopul să se usuce.  


Page 8
background image

 

4.

 

Introduceţi un ac steril de unică folosinţă într-o seringă sterilă de unică folosinţă, fără a atinge 
extremităţile.  

5.

 

Extrageţi cantitatea recomandată de „Apă pentru preparate injectabile” în seringă. Cantitatea 
de lichid necesară este evidenţiată în tabelul de mai jos:  

 

Doza de Archifar  

Cantitatea de „Apă pentru preparate 
injectabile” pentru diluare  

500 mg (miligrame)  

10 ml (mililitri)  

1 g (gram)  

20 ml  

1,5 g  

30 ml  

2 g  

40 ml  

 

Notă

: Dacă doza prescrisă de Archifar depăşeşte 1 g, trebuie să utilizaţi mai mult de 1 flacon de 

Archifar. În acest caz, puteţi extrage lichidul din ambele flacoane într-o singură seringă. 

 

 

Introduceţi acul seringii prin centrul dopului din cauciuc şi injectaţi cantitatea recomandată de 
„Apă pentru preparate injectabile” în flacon sau flacoanele de Archifar.  

7.

 

Scoateţi acul din flacon şi agitaţi bine flaconul timp de aproximativ 5 secunde sau până la 
dizolvarea pulberii. Dezinfectaţi din nou dopul din cauciuc cu un tampon îmbibat în alcool 
etilic şi lăsaţi-l să se usuce. 

8.

 

Împingeţi pistonul complet, reintroduceţi acul prin dopul din cauciuc. În timp ce ţineţi şi 
seringa şi flaconul, răsturnaţi flaconul.  

9. 

Asiguraţi-vă că ţineţi capătul acului în lichid, apoi retrageţi pistonul. Extrageţi tot lichidul din 
flacon în seringă. 

10.  

Scoateţi acul şi seringa din flacon şi aruncaţi flaconul gol într-un loc sigur.  

11.  

Ţineţi seringa în sus cu acul înspre tavan. Bateţi uşor cu degetul în seringă pentru ca bulele din 
lichid să se deplaseze spre extremitatea de sus a acesteia.  

12.  

Îndepărtaţi aerul din seringă împingând uşor pistonul până la dispariţia aerului.  

13.  

Dacă utilizaţi Archifar la domiciliu, eliminaţi în mod adecvat orice ac sau set de perfuzie pe 
care le-aţi utilizat. Dacă medicul decide întreruperea tratamentului dumneavoastră, eliminaţi în 
mod adecvat orice cantitate de Archifar neutilizată.  

 

Administrarea injecţiei 

 

Puteţi administra medicamentul printr-o canulă scurtă sau cateter, printr-o linie intravenoasă centrală 
sau printr-un dispozitiv subcutanat.  
 

Administrarea Archifar printr-o canulă scurtă sau cateter venos

 

1.  

Scoateţi acul din seringă şi aruncaţi-l cu grijă în coşul pentru obiecte ascuţite.  

2.  

Dezinfectaţi capătul canulei scurte sau cateterului cu alcool etilic, după care lăsaţi-l să se 
usuce. Desfaceţi canula şi conectaţi-o la seringă.  

3.  

Împingeţi uşor pistonul în seringă pentru a administra antibioticul constant timp de 
aproximativ 5 minute.  

4.  

După finalizarea administrării antibioticului şi golirea seringii, scoateţi seringa şi spălaţi 
canula în conformitate cu instrucţiunile medicului sau asistentei medicale.  

5.  

Închideţi canula şi aruncaţi seringa cu grijă în coşul pentru obiecte ascuţite.  

 

Administrarea Archifar printr-o linie intravenoasă centrală sau printr-un dispozitiv subcutanat:

 

1.  

Îndepărtaţi capacul dispozitivului subcutanat sau liniei intravenoase, dezinfectaţi capătul cu 
alcool etilic şi lăsaţi-l să se usuce.  

2.  

Conectaţi seringa şi împingeţi uşor pistonul în seringă pentru a administra antibioticul constant 
timp de aproximativ 5 minute.  

3.  

După finalizarea administrării antibioticului, scoateţi seringa şi spălaţi linia în conformitate cu 
instrucţiunile medicului sau asistentei medicale. 

4.  

Puneţi un capac nou peste linia centrală şi aruncaţi seringa cu grijă în coşul pentru obiecte 

ascuţite. 


ARCHIFAR 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsa Al cu pulb.pt.sol.inj./perf.

Cutie cu 10 flac. din sticla, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsa Al cu pulb.pt.sol.inj./perf.

Cutie cu 50 flac. din sticla, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsa Al cu pulb.pt.sol.inj./perf.

Cutie cu 100 flac. din sticla, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsa Al cu pulb.pt.sol.inj./perf.