MEMANTINA RATIOPHARM 20 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MEMANTINA RATIOPHARM 20 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MEMANTINA RATIOPHARM 20 mg
Substanța activă: MEMANTINUM
Concentrația: 20 mg
Cod atc: N06DX01
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ALTE MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blistere din folie PVC/PVDC-Al x 28 comprimate filmate
Cod cim: W60634001
Firma producătoare: HBM PHARMA S.R.O - SLOVACIA
Conținut prospect: