EBIXA 5mg+10mg+15mg+20mg - PROSPECT

Prospectul pentru EBIXA 5mg+10mg+15mg+20mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EBIXA 5mg+10mg+15mg+20mg
Substanța activă: MEMANTINUM
Concentrația: -
Cod atc: N06DX01
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ALTE MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 comp.film. x 4 blist. PVDC/PE/PVC/Al x 7 compr. film. x 5 mg + 7 compr. film. x 10mg + 7compr.film. x 15mg + 7 compr. film. x 20mg
Cod cim: W53069002
Firma producătoare: H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA