EBIXA 20 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EBIXA 20 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EBIXA 20 mg
Substanța activă: MEMANTINUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: N06DX01
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ALTE MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PVDC/PE/PVC/Al x 840 compr. film. (20x42)
Cod cim: W53040026
Firma producătoare: H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA