EMETOSTOP 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EMETOSTOP 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EMETOSTOP 30 mg
Substanța activă: MECLOZINUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: R06AE05
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE PIPERAZINE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7611_30.04.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W13788001
Firma producătoare: SPECIFAR S.A. - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7611/2015/01                                                                 Anexa 1 
                                                                                                                                                                     Prospect 

 

 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Emetostop 30 mg comprimate 

Clorhidrat de meclozină 

 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului 
sau asistentei medicale.  

 

Acest medicament a fost prescris 

numai pentru dumneavoastră. Nu îl daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea 

includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest 

prospect.   

 

Ce g

ăsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Emetostop 

şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Emetostop  

3.

 

Cum să utilizaţi Emetostop  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum 

se păstrează Emetostop  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 
 

1. 

Ce este Emetostop

 

şi pentru ce se utilizează 

 

Emetostop este indicat la adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 
-

 

pentru prevenirea 

şi tratamentul ameţelilor, greţei , vărsăturilor, datorate răului de mişcare. 

-

 

de  asemenea,  poate  fi  administrat  pentru  a  reduce  starea  de  confuzie,  ameţeală  şi  pierderea 

echilibrului (vertij), cauzată de afecţiuni ale urechii interne. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi

 

înainte s

ă utilizaţi

 

Emetostop 

 

Nu utilizaţi Emetostop: 

dacă sunteţi alergic la clorhidrat de meclozină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă alăptaţi. 

la copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii  

-

 

dacă aveţi astm bronşic, bronşită, emfizem sau alte afecţiuni pulmonare. 

-

 

dacă aveţi glaucoma. 

-

 

dacă aveţi dificultăţi la urinare sau o prostată mărită. 

-

 

dacă suferiţi de constipaţie severă sau cronică. 

 

Dacă vă aflaţi în vreuna din situaţiile de mai sus, s-ar putea ca medicul dumneavoastră să vă ajusteze 
doza de Emetostop. 


Page 2
background image

 

 

Emetostop 

împreună cu alte medicamente

  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 

utilizaţi orice alte medicamente. 
 
Emetostop 

poate interacţiona cu următoarele medicamente:  

Anticolinesterazicele 

administrate în asociere cu anticolinergice îşi pot reduce reciproc efectul 

terapeutic.  
 

Anticolinergice: pot creşte riscul apariţiei reacţiilor adverse ale altor anticolinergice. Excepţie: 

paliperidonă. 
 

Betahistină: antihistaminicele pot scădea efectul terapeutic al betahistinei. 
 

Deprimante ale SNC: pot creşte riscul apariţiei reacţiilor adverse ale altor deprimante ale SNC. 
 

Pramlintide: poate creşte efectul anticolinergic al anticolinergicelor. Aceste efecte sunt specifice 
pentru tractul gastro-intestinal.  
 

Emetostop 

împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Trebuie evitat consumul de alcool etilic, deoarece deprimantele SNC pot creşte efectul deprimant al 
alcoolului la nivelul sistemului nervos central. 

 

Sarcina, fertilitatea 

şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Emetostop trebuie evitat în tim

pul alăptării, deoarece trece în laptele matern. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Emetostop poate produce ameţeli, halucinaţii si tulburări de vedere. Dacă aveţi aceste simptome nu 

conduceţi şi nu folosiţi utilaje. 
 

Emetostop 

conţine lactoză monohidrat. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3.

 

Cum 

să utilizaţi

 

Emetostop

 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 

medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi, vârstnici şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

 

 

Răul de mişcare: 1-2 comprimate pe zi. Comprimatele se administrează cu o oră înainte de călătorie. 
 

Emetostop poate rămâne activ 24 de ore după administrare. 
 
Vertij: 1-

4 comprimate pe zi, în funcţie de răspunsul terapeutic. 

 

Copii cu vârsta sub 12 ani

  

N

u se recomandă administrarea Emetostop la copii cu vârsta

 

sub 12 ani. 

 

Utilizarea la copii

  

Acest medicament nu este indicat la copiii cu vârsta sub 12 ani. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Emetostop decât trebuie 


Page 3
background image

 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la cel mai apropiat spital. În caz de 

supradozaj, se efectuează lavaj gastric şi se aplică toate măsurile necesare. Nu există un antidot 
specific. Simptomele unui supradozaj cu Emetostop i

nclud: ameţeli, convulsii, halucinaţii şi rărirea 

respiraţiei. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Emetostop 

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi-o pe următoarea la momentul obişnuit. Dacă întârzierea este mare (de 
exemplu toat

ă ziua) omiteţi doza respectivă şi treceţi la următoarea la timpul stabilit. Nu luaţi o doză 

dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

R

eacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.

 

 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afecte

ază mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
 

Reacţiile adverse foarte frecvente:  

-

 

uşoară sau moderată stare de somnolenţă.

 

-

 

secreţii bronşice vâscoase.

 

 

Reacţiile adverse frecvente:  

-

 

durere de cap, 

 

-

 

oboseală, 

 

-

 

nervozitate, 

 

-

 

ameţeli,

 

-

 

inflamaţia faringelui,

 

-

 

greaţă, 

 

-

 

diaree, 

 

-

 

dureri abdominale, 

 

-

 

gură uscată,

 

-

 

creşterea poftei de mâncare, 

 

-

 

creştere în greutate.

 

 

Reacţiile adverse rare: 

 

-

 

tremur

ături,  

-

 

amorţeli, 

-

 

bronhospasm,  

-

 

sângerare nazală, 

-

 

palpitaţii, 

-

 

tensiune arterială mică, 

-

 

depresie, 

-

 

sedare, 

-

 

fotosensibilitate,  

-

 

erupţie trecătoare pe piele, 

-

 

umflarea feţei, gâtului, buzelor, 


Page 4
background image

 

-

 

retenţie urinară, 

-

 

hepatită, 

-

 

dureri musculare, 

-

 

t

ulburări de vedere. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Emetostop  

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXP”. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Emetostop  

Substanţa activă este clorhidratul de meclozină. Fiecare comprimat conţine clorhidrat de 

meclozină 30 mg. 

Celelalte componente sunt: 

lactoză monohidrat, amidon de porumb, celuloză microcristalină tip 

102, povidonă K 25, galben de chinolină (E 104), stearat de magneziu, talc. 

 

Cum arată Emetostop şi conţinutul ambalajului 

Emetostop se prezintă sub formă de comprimate rotunde, biconvexe, de culoare galben pal. 
 

Ambalaj: 

Cutie cu 1 blister din PVC/Al a 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

SPECIFAR S.A. 
1,28 Octovriou str. 123 51 Ag. Varvara, Atena 
Grecia 
 

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2015.