INCRELEX 10mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru INCRELEX 10mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INCRELEX 10mg/ml
Substanța activă: MECASERMINUM
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: H01AC03
Acțiune terapeutică: HORMONI AI LOBULUI HIPOFIZAR ANTERIOR HORMON SOMATOTROP SI AGONISTI AI ACESTUIA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac x 4ml sol. inj.
Cod cim: W57400001
Firma producătoare: BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - FRANTA
Conținut prospect: