CELSENTRI 300mg - PROSPECT

Prospectul pentru CELSENTRI 300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CELSENTRI 300mg
Substanța activă: MARAVIROCUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: J05AX09
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac PEIDx 180 compr.film.
Cod cim: W61478001
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA